پرستندۀ حقیقی کیست؟

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Joseph170509_1030.mp3{/s5_mp3}

شاگردان برگزیدۀ مسیح ضرورتاً از استعداد یا شخصیتی استثنایی برخوردار نبودند. ولی مسیح از آنها پرستندگانی حقیقی ساخت. اما چه ویژگی خاصی آنها را چنین تبدیل کرد؟…

 

————————————————————————————-

 

پرستش انعکاسی است از آن کار بزرگتری که خدا در قلب ما انجام داده است .

 

خصوصیات پرستندۀ حقیقی:

 

۱- پرستندۀ حقیقی در همۀ شرایط مختلف خدا را می‌پرستد و پیغام خدا را می‌رساند.

پرستش الزاماً محدود به بلند کردن دستها و سرود خواندن و دعا نیست. یک پرستنده نه فقط در دو ساعت کلیسا و زمانی که موزیک نواخته میشود خدا را می‌پرستد بلکه در هر لحظۀ زندگی و در هر شرایط معمول و غیر معمول زندگی‌اش در پرستش خداست تا پیغام خدا را به برساند. گاهی فکر می‌کنیم که اگر خدا بخواهد با ما صحبت کند سرش را از ابرها بیرون بیاورد و مستقیماّ با ما صحبت کند یا پیغامش روی کوهی بنویسد تا پیغام را دیگران ببینند. و از این قبیل . اما روش خدا گونه‌‌ای دیگر است. او در جستجوی پرستندۀ حقیقی است.

 

۲- نیاز نیست که انسان‌های کاملی باشیم تا پرستندۀ حقیقی باشیم .

بر گردیم به تاریخ . خداوند ۱۲نفر شاگردانی را انتخاب کرد که نه تنها شخصیّت های برجستۀ اجتماعی نبودند و پر از ضعف‌های شخصیتی و گناهان و حتی بعضی از آنها نرمال هم نبودند! یکی مشکل عصبی داشت مثل یوحنای رسول که با برادرش یعقوب برادران رعد خوانده شدند ولی همین یوحنا به رسول محبت تبدیل گردید. سمبل محبت به مسیح و محبت به همدیگر. و پیغام او همه‌اش پیغام محبت است و خدا در جزیرۀ پطمس مکاشفه را به او داد.

 

یا پطرس رسول وقتی می‌پرسد ما تمام چیزها را ترک کردیم دنبال تو بیائیم (به ما چه می‌رسد). یا زمانی که عیسی را انکار کرد ولی بعد می بینیم که تا به آخر ایستاد و به خاطر لمسی که عیسی در زندگی او انجام داد و عکس‌العملی که او در قبا‌ل کار عیسی داشت او را به صخره‌ای تبدیل کرد که همه چیز را برای عیسی رهاکرد و خدا مرکز زندگی اوشد و پطرس پایۀ کلیسا شد. خداوند از تمام ضعف‌های شاگردان استفاده کرد و آنها را تبدیل کرده و پیغام خدا را از طریق آنان رساند. و نتیجۀ کار شاگردان است که ما امروز پیغام خدا را داریم.

 

در یک آکشن یک ویولونیست ویولونش را به فروش گذاشت. با ۳دلار شروع شد تا ۵ دلار داشت به فروش می‌رفت که خانمی ازپشت سالن آ مد و گفت اگر ممکنه ویولن را تست کند و ملودی بسیار زیبائی را با آن نواخت و بعد فروشنده توانست آن را به ۲۰۰۰دلار بفروشد . لمس آن زن به ویولن ارزش داد . شاید ما آن ویولن کهنه هستیم و صدای جالبی از زندگی ما نمی‌آید اما وقتی زندگی ما ارزش می‌یابد که لمس آن استاد شامل حال ما شود و عکس‌العمل ما به آن لمس در اطاعت او باشد.

 

آنگاه ملودی زیبائی از زندگی ما نواخته می‌شود.که سایرین را هم لمس می‌کند .

 

۳- پرستش نتیجۀ رابطۀ شخصی با خداوند است.

سرود خواندن، خدا را ستایش کردن و شکر کردن و سایر امور مربوط به بخش پرستش کلیسا انعکاس این رابطه است. و اگر این رابطه در صحت رابطه با خدا نباشد پرستش نمی‌تواند حضور خدارا در قلبها بیاورد و پیغام خدا را نخواهد داشت امروز عیسی جهت انگشتش به روی قسمتهای مرکزی زندگی ماست . سخت‌ترین بخش زندگی ما . در درون ما با او چه می‌گذرد؟ برای هرکاری او باید مرکز باشد.

 

پدر من (هایک هوسپییان مهر) به خاطر سی دی ها و نوارها نبود که پرستندۀ خوبی بود بلکه شخصیّت او، اعمال او و رابطۀ خاص او با خدا در سرودها یش خوانده می‌شد و خدارا جلال داد و جلال می‌دهد.

 

۴- پرستندۀ حقیقی انگیزۀ درستی دارد در پی منافعع شخصی یا حرمت شخصی نیست که دیده شود.

در کلام خدا نگاهی به آند‌ریا‌س بیندازیم . او پشت صحنه بود . زیاد اسمی از او نیست . سر و صدا ندارد. ولی میبینیم که آندریاس بود که پطرس را آورد نزد عیسی. آندریاس بود که آن بچه‌ صاحب را ۵‌ نان و دو ماهی را نزد عیسی آورد. او خواندگی خاصی داشت . خدا انگیزه‌های اصلی ما را می‌داند و او خبر دارد ما چه می‌کنیم حتی اگر پشت صحنه باشیم.

 

۵- پرستندۀ حقیقی کسی است که بهترینش را به خدا تقدیم می‌کند.

ابراهیم پدر ایمان‌داران بهترینش را حاضر شد که قربانی کند . پسرش اسحق را ..و خدا اورا برکت داد و حتی پسرش را . پرستش و اطاعت خدا قربانی می طلبد. و زندگی در قدوسیت بها می طلبد یا حتی خدمت به خدا بها می طلبد.

 

۶- اهمیت پرستنده به خاطر شخصیّت او نیست بلکه به خاطر دعوت بزرگی است که از او می‌‌شود.

پس اهمیت او به عظمت شخصی است که او را دعوت کرده وآن عیسی مسیح است . خدا از چنین پرستند‌ه‌ای استفاده می‌کند . هم او را تبدیل می‌کند هم از او استفاده می‌کند برای تبدیل دیگران.

 

خاتمه: کار خداوند تبدیل کردن است.دگرگون کردن است.پس به او بنگریم نه به ضعفهایمان . او می‌خواهد که صد در صد قلبمان مال اوباشد و چشم از ناتوانی‌هایمان برداریم و به قوت او نگاه کنیم و در اطاعت کلام او و رابطۀ درست با او و پرستشی که تمام قلب مارا در هر شرایطی پر کند و حضوراو را با خود داشته باشد . چون او بزرگترین قربانی را از ما می‌خواهد .بهترین‌های زندگی ما را می‌خواهد او می‌خواهد که صدای زندگی ما ، کلمات زندگی ما ملودی وجود و حضور او باشد تا دیوارهای شریر را فرو بریزد. پس فروتن شده خود را خاضعانه به او بسپاریم . تا تمامی وجود ما را در بر گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا