هدایا

همگی شما عزیزان می‌توانید از طریق این صفحه هدایا و ده‌یک‌های خود را به کلیسای ایرانیان لندن اهدا کنید.

هدایا و ده یک های کلیسای ایرانیان لندن

£
Personal Info

Donation Total: £50.00

دکمه بازگشت به بالا