قدرت عیسی مسیح

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Edward210609_1030.mp3{/s5_mp3}

 

آیات مربوطه : متی باب ۲۸ آیۀ ۱۸ ، دانیال باب ۷ آیۀ ۱۴ ، افسسیان باب ۱ آیات ۲۲-۲۱، اشعیا باب ۹ آیۀ ۶ و باب ۶۱ آیات ۴-۱، لوقا باب ۴ آیات ۱۸و ۱۹، و باب ۱ آیات ۳۶-۳۰، و باب ۲ایه ۴۰، و باب ۴آیه ۱۴، مکاشفه باب ۱ آیات ۱۵و ۱۶

 

انجیل متی باب ۲۸ آیۀ ۱۸: عیسی می‌فرماید تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است.

 

چه ادعای با شکوهی! تا به حال چنین ادعایی رانشنیدا‌یم و این قویترین و پیروزمند ترین ادعاهای عیسی مسیح است که به انجام رسیده است. قدرت مسیح همان قدرت خداست . کلام خدا دربارۀ قدرت او می‌فرماید که:

 

اولاً قدرت مسیح نامحدود است و محدود به زمان و مکان خاصی نیست . در هر زمانی، تحت هر شرایطی ، برای هر فردی، از هر قبیله و نژاد و قدرتی که باشد قدرت مسیح پاسخگو است . در انجیل عیسی مسیح حتی یک مورد نمی‌بینیم که مسیح بگوید من نمی‌توانم یا قدرت انجام این کار را ندارم .

 

قدرت او بر گناه ، بر جهان، بر طبیعت ، بر شیاطین و دیوها ، بر مرگ و بر هر نوع بیماری و بر آنچه که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن به نظر می‌آمد او تسلط داشت .

 

ثانیاً قدرت عیسی ابدی است . کتاب دانیال باب ۷ آیۀ ۱۴ می‌فرماید : «سلطنت و جلال به او داده شد تا جمیع قوم‌ها و امّت‌ها و زبانها او را خدمت نما‌یند . سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد.» و کتاب میکا باب ۵ آیۀ ۲ می‌فرماید: «… طلوع‌های او از قدیم و از ایام ازل بوده.»

 

قدرت او جاودانی است . عیسی مسیح ۲۰۰۰سال پیش ، دیروز ، امروز و تا ابد همان است و قدرت او همانگونه است که بوده و عوض نشده . از این جهت خداوندی را عبادت می‌کنیم که در پسرش عیسی مسیح با قدرت جاودانی بین ما حاضر است .

 

ثالثاً قدرت عیسی برتر از هر قدرت دیگری است . وقتی میگو‌ید برتر است ، منظورش این نیست که بقیۀ قدرتهایی که در دنیا وجود دارد عیسی آن را نفی می‌کند ، بلکه قدرت عیسی برتر از همۀ قدرت‌هاست . مثلاّ امروزه جنگ قدرت‌هاست وهر کشوری اعلان قدرت می‌کند وهم چنین در کشورها هم گروههای مختلف اعلان قدرت می‌کنند که از جملۀ این قدرت‌ها : قدرت سلاح، قدرت منطق، قدرت علم ، قدرت قلم و بعضی قدرت پول . اما قدرت عیسی برتر از هر قدرتی است در این جهان. کتاب افسسیان باب ۱ آیات ۲۱-۲۲ می‌فرماید:

 

بالاترازهرریاست و قدرت و قوّت و سلطنت وهر نامی که خوانده می‌شود ، نه دراین عالم فقط بلکه درعالم آینده نیز. و همه چیز را زیر پایهای او نهاد و او را سر همه چیز به کلیسا داد.

 

انجییل یوحنا باب ۱۷ آیۀ ۲ می‌فرماید : ای پدر همچنان که پسرت را بر هر بشری قدرت داده‌ای تا هر چه بدو داده‌ای به آنها حیات جاودانی بخشد .

 

می‌بینیم که تمام بشر تحت قدرت اوقرار دارد . شاید فکر کنید این مشخصات در بارۀ خدا صدق می‌کند . کاملاً درست است . چون عیسی مسیح مظهر ذات خدا هست ، او تجسّم خدای قدیر است . وقتی به دنیا آمد این قدرت را عملاً ظاهر ساخت او تجلی خداست.

 

با مروری بر تجسم عیسی نکات جالبی را می‌بینیم.

 

از همان تولد و حتی قبل از تولد مسیح در کلام خدا اشاره به قدرت او شده .

 

اشعیا باب ۹ آیۀ ۶ می‌فرماید: «زیرا که برای ما ولدی زاییده و پسری به ما بخشیده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او عجیب و مشیر و خدای قدیر و پدر سرمدی و سرور سلامتی خوانده خواهد شد.»

 

این از اسامی با شکوه عیسی مسیح است که پیشگوئی شده بود که خدای قادر؛ مجسّم خواهد شد نه یک نبی ، نه یک فرشته ، نه یک پیام‌آور، بلکه خود خدا به میان ما خواهد آمد . این پیام انجیل است که خدا بین ما ظاهرشد . بزرگترین تفاوت مسیحیت با سایر مکاتب مدهبی دیگر این است که همۀ آنها می‌گویند بروید به سوی خدا ولی انجیل می‌گوید و مژده می‌دهد که خدا آمده به میان بشر.

 

قدرت الوهیتش درتولد و رشد او: لوقا باب ۱آیات۳۶-۳۰ : که وقتی فرشته جبرائیل به مریم گفت توپسری خواهی زائید و نام او را عیسی خواهی نهاد مریم می‌گوید چگونه می‌شود من که مردی را نشناخته‌ام فرشته جواب می‌دهد که روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند.توجه شود که قبل از تولد قوت حضرت اعلی بر مریم سایه می‌افکند، چون مریم آن کس را که به دنیا می‌آورد ، دارندۀ قدرت الهی است و آورندۀ حضرت اعلی است و قدرت روح‌القدس تمام زندگی او را در بر خواهد گرفت. آن کس که باید به دنیا بیاید قدرت خدا را ظاهر خواهد کرد.

 

وقتی عیسی به دنیا آمد و در شروع طفولیّت رشد می‌کرد و هنوز خود را رسماً به عنوان نجات دهندۀ بشریت و مسیح موعود معرفی نکرده بود. در انجیل لوقا باب ۲ آیۀ ۴۰ چنین می‌فرماید که «طفل نمو کرده ، به روح قوی می‌گشت و از حکمت پرشده فیض خدا با وی می‌بود.»

 

تمام دوران رشد عیسی مسیح با قدرت الهی همراه بود. درتمام زمانی که او از بچگی تا ۳۰ سالگی هنوز خدمتش را شروع نکرده بود ، با قوت خدا پر بود و منتظر بود زمان موعود برسد تا قدرت خدا را بین مردم ظاهر کند . وقتی زمان آن در ۳۰ سالگی رسید. کلام خدا در انجیل لوقا باب ۴ آیۀ ۱۴ می‌فرماید که «عیسی به قوت روح به جلیل بر گشت.» او به قوت روح به سرزمین خود ( شهر ناصره) که در آن بزرگ شده بود آمد. و قبل از آن با همین قدرت روح‌القدس در وسوسه‌های شیطانی بعد از ۴۰ روز روزه غالب آمد.

 

در کنیسه این آیات را از کتاب اشعیای نبی خواند . اشعیاباب ۶۱ آیات ۴-۱ و انجیل لوقا باب ۴ آیات ۱۹-۱۸که می‌فرماید : «روح خداوند بر من است، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینائی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم و از سال پسند‌یدۀ خداوند موعظه کنم.» بعد از خواندن این آیات فرمود که: اکنون این پیشگوئی به انجام رسید (تحقق یافت ).

 

ببینید این مأموریت با قدرت روح‌القدس آغاز شد و بعد از شروع مأموریت کماکان این قدرت در همۀ زندگی او دیده شد . حتی در اعضای بدن او.

 

در چشمان او قدرت مخصوص خدا دیده می‌شد. یوحنا در کتاب مکاشفه باب ۱ ایات ۱۵ و ۱۶ چنین می‌نویسد: «چشمان او مثل شعلۀ آتش میماند و هیچ چیز از نظر او مخفی نیست و چهراش چون افتاب می‌باشد که در قوتش می‌تابد.» مسیح به هر کس نگاه می‌کرد قدرت جاذبۀ آسمانی‌اش اورا به طرف خود جذب می‌کرد. به طور مثال :

 

۱- زکای باجگیرکه به علت کوتاهی قد برای دیدن عیسی بالای درخت رفته بود . عیسی به او نگاه کرد و گفت ای زکا بیا پائین امروز باید در خانۀتو باشم این کلام قدرتمند او و نگاه نافذ او باعث شد که زکا از بالای درخت خود را انداخت پائین و در خانه‌اش پذیرای عیسی و شاگردانش شد و تمام خانوادۀ او نجات یافتند .

 

۲- به پطرس ، شاگرد بیوفایش که سه بار او را انکار کرد وبه علت ترس گفت که عیسی را نمی‌شناسم. عیسی بر‌گشت نگاهی به پطرس کرد . پطرس زار زار گریست و باپشیمانی و ندامت رفت و با شکستگی توبه کرد . فقط با یک نگاه . اما همان یک نگاه کافی بود که پطرس را بشکند . بعضی نگاهها پیامش بیشتر از کلام است .

 

یک نگاه عیسی می‌تواند قدرت خدا را ظاهر کند.

 

۳- سربازان آمدند که عیسی را دستگیر کنند . عیسی گفت دنبال چه کسی هستید . گفتند عیسی ناصری . گفت خودم هستم بفرمائید . سربازان عقب عقب رفتند افتادند زمین . دوبازه عیسی گفت دنبا‌ل که می‌گردید . گفتند عیسی . گفت خود من هستم بفرمائید . دوباره عقب عقب رفتند افتادند.

 

هرکس که مایل باشد واقعاً مسیح را بشناسد نگاه مسیح قدرت خدا را درزندگی او جاری می کند و امروز هم مسیح می خواهد با همان نگاه جذابش قدرت الهی رادر زندگی ما جاری کند

 

زبان مسیح قدرت خدا را جاری می‌کند . دلهای حق جو در بین سربازان هم پیدا می شوند . یک بار که سربازان را برای دستگیری عیسی فرستاده بودند سربازان دست خالی بر گشتند . فریسیان و کاتبان گفتند چرا او را نیاوردید ، گفتند هیچ کس مانند او سخن نگفته

 

مکاشفه باب ۱ آیات ۱۵و ۱۶ می فرماید : آواز او مثل آبهای بسیار بود . از دهانش شمشیری دو دمۀ تیز بیرون می‌آمد . که اشاره به قدرت نیرومند و بُرندۀ کلامی است که از زبان او جاری می‌شد . عیسی با قدرت تعلیم می‌داد . او می‌گوید حرف می‌کشد ولی کلام من روح و حیات می‌بخشد . و آنانی را که از لحاظ روحانی مرده هستند زنده می‌کند و حیات می‌بخشد . کلام انجیل مسیح قوت خداست ، دینامیک خداست ، منفجر می‌کند . قوی‌‌تر از تمام حکمت یونا‌نیان و قدرتمند تر ازقدرت امپراطوران جهان (رومیان) و مقتدرتراز تمام کلام شریعت یهودیان بود. چرا ؟

 

چون تمام قوانین شریعت‌ها و دستورات فلسفه‌ها و قدرت رومیها نمی‌توانند طبیعت مردۀ گناهکاررا عوض کنند . قادر نیستند که اخلاق او را عوض کنند. ولی در پیام انجیل عیسی قدرتی است که درون انسان را زیر و رو می‌کند . آن شاگردان عیسی در راه عمواس چه گفتند ؟ گفتند آیا دل ما در اندرون ما نمی‌سوخت وقتی او در راه با ما تکلم می‌کرد . کلام مسیح مثل آتش است که می‌سوزاند . مثل شمشیر است که قدرتمند است،أ مثل چکش است که قلبهای سخت را خرد می‌کند.

 

چرا کلام مسیح چنین قدرتی دارد؟

 

به دلایل زیر:

 

۱- او هر آن چه که گفت در زندگی خودش عمل کرد .

۲- هر چه بر زبان آورد عیناً به وقوع پیوست. آزادی دیو زده ها ، آمرزش گناهکاران ، این ها را نه با جادوگری یا هیپنوتیسم بلکه با یک کلام . بینائی کوران ، شنوائی کران ، شفای مفلوجان، سلامتی و طاهر شدن جذامیان ، زنده شدن مردگان ، آرام کردن طوفانها حتی امواج دریا ازاو اطاعت می‌کردند با یک کلام او . ولی کلامی که در آن قدرت بود

 

 

 

امروز به خداوندی اعتماد کنیم که فقط یک کلام به ما بگوید. کلامی که کلیدی است . سرنوشت سازاست . تعیین کننده است. نیاز نیست به این و آن نگاه کنید بلکه عیسی می‌خواهد یک کلام بگوید. کلامی که در آن قدرتی عجیب نهفته است. قدرتی تبدیل کننده.

 

مثلاً در عروسی قانا وقتی مادر مسیح به او گفت شراب تمام شده چه کنیم ؟ مسیح گفت: قدح ها را از آب پر کنید . ظاهراً حرف عجیبی بود و بقیه با تعجب نگاه کردند ولی مریم گفت هر چه می‌گوید انجام دهید . آنها این کار را کردند وبعد خمره‌های پر آب به شراب تبدیل شده بود آنهم چه شرابی؟ یا به درخت انجیر که میوه نمی‌داد گفت ای درخت تو نفرین شدی خشک بشو . گر چه که عیسی در واقع اشاره به قوم اسرائیل دارد که ثمر نیاورده بود ولی درخت خشک شد . و گفت هر آینه به شما می‌گویم شما نیز هر چه با ایمان بگوئید همان خواهد شد چون این قدرت را به شما هم می‌خواهم منتقل کنم .

 

 

دست خدا نشانۀ قدرت است. کلام خدا می‌گوید : بازوی او با قوت است . دست او برای عمل کردن دراز است او بر هرکه دست می‌گذاشت قدرت او ظاهر می‌شد مادر زن پطرس که در تب می‌سوخت عیسی اورا لمس کرد و تب را نهیب داد و شفا یافت . نابینا را لمس کرد بینا شد . کر را لمس کرد و شنوا شد . وقتی عیسی روی آب راه می‌رفت و پطرس اجازه خواست که او هم روی آب برود و عیسی گفت بیا و پطرس تا به عیسی نگاه می‌کرد روی آب راه رفت ولی تا چشمش به امواج افتاد فرو رفت و فریاد زد مرا دریاب . عیسی دست او را گرفت و گفت ای کم ایمان چرا شک کردی؟

 

امروزهمان دست !

 

آماده است تا کسانی را که درحال غرق شدن هستند بگیرد.

آماده است تا افتادگان را بلند کند.

آماده است تا ناامیدان را امید بخشد

 

او می‌گوید گوسفندان من از آن من هستندو من به آنها حیات جاودانی می‌بخشم و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت . چون پدری که آنها رابه من سپرده است از همه بزرگتر است وکسی نمی‌تواند آنها را از دست من و پدر من بگیرد. کافی استکه دستتون را بگذارید دردست عیسی مسیح . او ضمانت کرده که شما را محفوظ نگه دارد.

 

در مقابل کسی آمدیم که تمام قدرت در آسمان و زمین در دست اوست. دعا کنیم.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا