مسیح الگوی ما

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Malcolm070609_1200.mp3{/s5_mp3}

موضوع : بررسی رسالۀ فیلیپیان، آموزۀ کلیسا و ضرورت اتحاد و فروتنی مسیحی


قسمت دوم از بررسی رسالۀ فیلیپیان


فیلیپیان باب ۲ آیات ۱- ۱۱

۱ پس اگر در مسیح دلگرمید ، اگر محبت او مایۀ تسلی شماست ، اگر در روح رفاقت دارید ، و اگراز ر حم وشفقت بر خوردارید، ۲ بیایید شادی مرا به کمال رسانید و با یکدیگر وحدت نظر و محبت متقابل داشته،یکدل و یکرأی باشید.۳ هیچ کاری را از سر جاه‌طلبی یا تکبّر نکنید، بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید .۴ هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشد، بلکه به دیگران نیز بیندیشد. ۵ همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت: ۶ او که همذات با خدابود،از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست،۷ بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته، به شباهت آدمیان درآمد.۸ و چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب مطیع گردید. ۹ پس خدا نیز او را به غایت سر افراز کرد و نامی برتر از همۀ نامها بدو بخشید، ۱۰ تا به نام عیسی هر زانوئی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین . ۱۱ و هر زیانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است، برای جلال پدر.

از این آیات می‌بینیم که صراحتاً کلام خدا می‌فرماید که مسیح انسان شد . اما سئوال این جا‌ست که چرا مسیح انسان شد؟

۱– تا خدای پدر را آشکار کند . عیسی فرمود کسی که مرا دید پدر را دیده است .یوحنا ۹:۱۴

خدا را شکر برای این مکاشفۀ کامل . و وقتی می‌گوئیم عیسی پیغمبر ماست در وهلۀ اول منظور ما پیام او نیست . چون خودش پیام است. از طریق خودش سخن می‌گوید . او همان کلام است . از کجا بدانیم که خدائی هست ؟ ۲۰۰۰ سال پیش مسیح آن را آشکار کرد و خدا به شکل عیسی مسیح برما ظاهر شد.

۲- تا گناه را بردارد. که به صلیب ، قیامش و زندگی‌اش مربوط است. او می‌دانست که برای آمرزش گناهان بشر باید فدا شود. او زنده است و و امروز مارا می‌تواند نجات دهد .

۳- تا نمونه از یک زندگی پاک و مقدس برای ما به‌ جای بگذارد. این قسمت مخصوصاًبه انسانیت او مربوط است . سر مشق گرفتن از فروتنی او . که در باب ۲ رسالۀ فیلیپیان با آن بر خورد می‌کنیم . چنانکه می‌دانیم :

باب اول در مورد مسیح به عنوان زندگی ما و حیات ما صحبت می‌کند

باب دوم در مورد مسیح به عنوان الگوی ما ، سرمشق ما،

باب سوم در مورد مسیح به عنوان هدف ما

باب چهارم در مورد مسیح به عنوان قوت ما سخن می‌گوید.


اما برگردیم به اصل صحبت امروز باب ۲ آیات ۱۱-۱ مسیح به عنوان سر مشق و الگوی ما.

آیات ۴-۱ در مورد روابط ایمانداران با هم می باشد . و آیات ۵- ۸مسیح نمونۀ ماست

و آیات ۹- ۱۱در مورد مقام مسیح سخن گفته.

اول: اهمیت اتحاد ، روابط ایمانداران با یکدیگر. فصل یک آیه ۲۷ : به شیوۀ شایستۀ مسیح رفتار کنید ، تا خواه بیایم و شما را ببینم و خواه در غیابم از احوالتان بشنوم ، خاطرم آسوده باشد. که در یک روح استوارید و چون یک تن ، دوش به دوش برای برای ایمان انجیل مجاهده می‌کنید. پس همین موضوع هم در فصل اول و هم در فصل چهارم هست و مخصوصاً ار همین فصل ۲ ایۀ یک که پولس رسول سئوال می‌کند . اگر در مسیح دلگرمید ؟ اگر محبت به او مایۀ تسلی شماست أ اگر در او رفاقت دارید ؟ اگر از رحم و شفقت بر خوردارید ؟ بیایید شادی رابه کمال رسانید چگونه؟ ۴ وظیفه با یکدیگر:

۱- وحدت نظر

۲- محبت متقابل

۳- یک دل

۴- یک رأ‌ی

چطور امکان پذیر است ؟ ایات ۳و ۴ : هیچ کاری را از روی جاه طلبی یا تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از خود بهتر بدانید ، هیچ یک از شما تنها به فکر خود نباشید بلکه به دیگران نیز بیندیشید . اهمیت روابط را به طور بسیار روشن بیان می‌کند . کلام خدا ایماندار منزوی و گوشه نشین نمی‌شناسد . گر چه در وهلۀ اول خود ما به کلیسا احتیاح داریم و در وهلۀ دوم کلیسا به ما احتیاج دارد . اگر ااعتقاد داریم که بدن مسیح هستیم تمام اعضای بدن باید درهم آهنگی با هم در رابطه و کار باشند تا بدن سالم بماند و مفید باشد . نه فقط خدا ما را تک تک در مسیح قرار می‌دهد بلکه در آغوش مسیح می‌گذارد . این جاست که ساخته می‌شویم که باعث بنای کلیسا می شود. پس اهمیت دارد که بدانیم جای ما در بدن مسیح ( کلیسا ) کجاست ؟

و اهمیت فروتنی را درک کنیم که پولس به زیبائی آن را نشان داده و می‌فرماید که مسیح الگوی ماست

دوم – مسیح الگوی ماست. آیات ۵- ۸ در مورد سر مشق مسیح سخن رفته. مسیح هر چه گفت و تعلیم داد عمل کرد . اعمالش با حرفهایش سازگار بود . بنا براین مسیح نه فقط منجی ما ، خداوند ما ، استاد ما بلکه الگوی است و باید مثل او رفتار کنیم . اول یوحنا ۲:۶ آنکه در او میماند باید همانگونه رفتار کند که عیسی رفتار کرد . در فصل اول نشان می دهد که خدا در شما کار می‌‌کند و در قصل ۲ آیۀ ۱۳ ( وقتی عیسی در شماست )خداست که در شما کار می‌کند. به قول یک نفر اگر مسیح فقط الگوی شماست مأیوس و ناامید خواهید شد ، اما اگر مسیح زندگی شماست روح او در شما ساکن است و خودتان الگو خواهید بود . پس همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت . فروتنی مسیح آیۀ ۵ . پگونه خود را فروتن ساخت

سوم- مقام مسیح و فروتنی او

در آیۀ ۶ دو کلمه هست ک بسیار اهمیت دارد : اول او که هم ذات با خدابود و دومی از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست . ۱- همذات با خدا ۲- برابری با خدا کلام می‌فرماید او به صورت خدابود . حال همان کلام که از ازل بوده خود را خالی کرد . آیۀ ۷ . منظور این نیست که الوهیت را از دست داد . نه او خود داوطلبانه خواست که به صورت غلام در آید به شباهت آدمیان . خود را محدود کرد . رومیان ۸ : خدا پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد . یکی از مفسرین آقای رالف مارتین می گوید : او در ضعفف بشری پنهان شد و جلال او درحجاب انسانیت پوشانیده شد ، این است مقام واقعی او . همین خدا وند ، استادما پای شاگردان را شست و فرمود که : درست است که من خداوند شما هستم اما برای شما نمونه گذاشتم تا مثل من رفتار کننید . پسر انسان نیامده که مخدوم شود آمد که خدمت کند و جان خود را درراه بسیاری فدا سازد . به این جا تمام نمی‌شود . چون در سیمای بشری یافت شد خود را خوار ساخت (فروتن ساخت ) و تا به مرگ صلیب مطیع گردید . در عبرانیان ۵: ۷ یکی از عجیب ترین آیات کلام خداست . هر چند پسر بود با رنجی که کشید اطاعت را آموخت . پس هم از لحاظ اطاعت نمونه بود و مخصوصاً از لحاط فروتنی . وقتی سربازان آمدند دستگیرش کنند مسیح گفت مگر من جنایتکارم . مگر نمی‌دانید همین الان می‌توانم از درخواست کنم ۱۲ فوج فرشته را بفرستد . ولی موضوع این است که مسیح می ‌توانست ونکرد و خدا را شکر برای مقام عیسی . همان مقامی که از ازل داشته که حاضر بوده خود را خالی کند بیاید پیش ما و الان در دست راست خدای پدر نشسته است . پس همان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا