خدای معجزات

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/edward260611_1200.mp3{/s5_mp3}

معجزه چیست؟ و چرا خدا معجزه می‌کند؟ اگر دینداری و ایمان ما از قوت و معجزات خدا دور و بیگانه شده است باید خدای معجزات را بیاد آوریم…

 

تعریف معجزه چیست؟

۱. هر عمل خارق العاده‌ای که دخالت خدا در قوانین طبیعی باشد، معجزه نامیده می‌شود. (پیدایش ۱۸: ۱۴، ارمیا ۳۲: ۱۷)

۲. معجزه یعنی هر چیزی یا کاری که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن باشد ولی خدا آنرا ممکن و عملی سازد. (لوقا ۱۸: ۲۶)

چرا خدا باید معجزه بکند؟

به چه دلایلی از خدا طالب معجزات هستیم؟

 

۱. برای شناسایی حقیقی خدای زنده

(عبرانیان ۱۳: ۸، ملاکی۳: ۶)

خدا در معجزات سه خاصیت خود را آشکار می‌کند:

 • الف) روش و طریق الهی در معجزات آشکار می‌شود (لوقا ۷: ۲۱- ۲۳، یوحنا ۵: ۱۶- ۳۶)
 • ج) خدا در معجزات قدرت الهی خود را آشکار می‌سازد. (مزمور ۷۷: ۱۴ و لوقا ۵: ۱۷ و ۸: ۴۶)
 • د) خدا از طریق معجزات، نیکویی و محبت خود را نسبت به انسان‌ها آشکار می‌سازد. (اعمال ۱۰: ۳۸، متی ۹: ۳۵ و ۳۶)

۲. برای اثبات حقانیت و تایید کلام خدا

(مرقس ۱۶: ۲۰ و اعمال ۱۴: ۳)

خدا بر وعده‌های کلام خودش ایستاده و حافظ حرمت کلام خود می‌باشد (رومیان ۱۵: ۱۹-۱۸، عبرانیان۲: ۳و۴)

۳. برای بطلان خدایان دروغین و بتها، و باطل ساختن کارهای شیطان
(خروج ۸: ۱۸و۱۹، اول پادشاهان ۱۸: ۳۶- ۴۰، اول یوحنا ۳: ۸)

 

۴. خدا به وسیلۀ معجزات قوم خودش را از تنگیها و مشکلات می‌رهاند و نیازهای آنها را برآورده می‌سازد

مثال: آزادی پطرس و پولس و سیلاس از زندان (اعمال ۱۲ و ۱۳)، رهایی دانیال از چاه شیران (دانیال ۶)، معجزه تکثیر پنج نان و دو ماهی برای رفع گرسنگی (یوحنا ۶)، معجزه تبدیل آب به شراب برای رفع نیاز عروسی (یوجنا ۲)، معجزه رهایی قوم اسرائیل از اسارت مصریان (خروج ۷- ۱۴)

 

۵. خدا از طریق معجزات سبب بنای کلیسای عیسی مسیح می‌شود. (اول قرنتیان ۱۴: ۱ و ۱۲)

 

مقصود از بنا، تقویت و رشد در ایمان مسیحی است

(افسسیان ۴: ۱۲)

 

 

تعریف معجزه چیست؟

 1. هر عمل خارق العاده‌ای که دخالت خدا در قوانین طبیعی باشد، معجزه نامیده می‌شود. (پیدایش ۱۸: ۱۴، ارمیا ۳۲: ۱۷)
 2. معجزه یعنی هر چیزی یا کاری که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن باشد ولی خدا آنرا ممکن و عملی سازد. (لوقا ۱۸: ۲۶)

— چرا خدا باید معجزه بکند؟
به چه دلایلی از خدا طالب معجزات هستیم؟

 1. برای شناسایی حقیقی خدای زنده
  (عبرانیان ۱۳: ۸، ملاکی۳: ۶)

— برای شناسایی حقیقی خدای زنده

— خدا در معجزات سه خاصیت خود را آشکار می‌کند:

 1. روش و طریق الهی در معجزات آشکار می‌شود
  (لوقا ۷: ۲۱- ۲۳، یوحنا ۵: ۱۶- ۳۶)
 2. خدا در معجزات قدرت الهی خود را آشکار می‌سازد.
  (مزمور ۷۷: ۱۴ و لوقا ۵: ۱۷ و ۸: ۴۶)
 3. خدا از طریق معجزات، نیکویی و محبت خود را نسبت به انسان‌ها آشکار می‌سازد.
  (اعمال ۱۰: ۳۸، متی ۹: ۳۵ و ۳۶)

— چرا خدا باید معجزه بکند؟
به چه دلایلی از خدا طالب معجزات هستیم؟

 1. برای اثبات حقانیت و تایید کلام خدا
  (مرقس ۱۶: ۲۰ و اعمال ۱۴: ۳)
  خدا بر وعده‌های کلام خودش ایستاده و حافظ حرمت کلام خود می‌باشد (رومیان ۱۵: ۱۹-۱۸، عبرانیان۲: ۳و۴)
 2. برای بطلان خدایان دروغین و بتها، و باطل ساختن کارهای شیطان (خروج ۸: ۱۸و۱۹، اول پادشاهان ۱۸: ۳۶- ۴۰، اول یوحنا ۳: ۸)

— چرا خدا باید معجزه بکند؟
به چه دلایلی از خدا طالب معجزات هستیم؟

 1. خدا به وسیلۀ معجزات قوم خودش را از تنگیها و مشکلات می‌رهاند و نیازهای آنها را برآورده می‌سازد.

مثال: آزادی پطرس و پولس و سیلاس از زندان (اعمال ۱۲ و ۱۳)، رهایی دانیال از چاه شیران (دانیال ۶)، معجزه تکثیر پنج نان و دو ماهی برای رفع گرسنگی (یوحنا ۶)، معجزه تبدیل آب به شراب برای رفع نیاز عروسی (یوجنا ۲)، معجزه رهایی قوم اسرائیل از اسارت مصریان (خروج ۷- ۱۴)

— چرا خدا باید معجزه بکند؟
به چه دلایلی از خدا طالب معجزات هستیم؟

خدا از طریق معجزات سبب بنای کلیسای عیسی مسیح می‌شود. (اول قرنتیان ۱۴: ۱ و ۱۲)

مقصود از بنا، تقویت و رشد در ایمان مسیحی است
(افسسیان ۴: ۱۲)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا