هدف معجزات مسیح

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Koroush181009_1030.mp3{/s5_mp3}

متن: انجیل یوحنا باب ۱۱ – زنده کردن ایلعاذر عیسی


خلاصۀ این متن این است که عیسی با شاگردان در مکانی بود که مقداری با بیت عنیا که نزدیک اورشلیم است فاصله داشت . مریم ومرتا خواهران ایلعاذر افرادی را به نزد عیسی فرستادند که خبر دهد که دوست عزیزت ایلعاذر بسیار مریض و رو به موت است. عیسی با شنیدن این خبر به دوستانش گفت برویم به سمت یهودیه ، شاگردان گفتند که آنجا چند روز پیش می‌خواستند که تو را سنگسار کنند. پس عیسی چند روز همان جا ماند و عجله‌ای برای رفتن به بیت عنیا نکرد. تا زمانی که به بیت عنیا رسید گفته شد که ۴ روزاز مرگ ایلعاذرگذشته. و او را دفن کرده‌اند. مریم و مرتا به نزد عیسی می‌آیند ، البته اول مرتا . مکالمه‌ای بین عیسی و مرتا انجام می‌گیرد که مرتا اعتراف ایمانی می‌کند. . عیسی می‌خواهد که او را بر سر قبر ببرند . در آن زمان مرده را در غاری بزرگ می‌گذاشتند و سنگ بزرگی هم بر در قبر. عیسی جلوی قبر صدا می‌زند ایلعاذر بر خیز. ایلعاذر زنده می‌شود.

هدف عیسی از این معجزه چه بود؟

۱) هدف از این معجزه اعلان پادشاهی خدا بود که حیات جاودان در حضور خود خداست.


وقتی انسان گناه کرد و در سقوط افتاد حاکمیت خدا را از دست داد ولی امروز در عیسی مسیح ما به اصل خلقت اولّیۀ خود برمی‌گردیم . و با زنده کردن ایلعاذر عیسی نشان دادکه پادشاهی خدا در زندگی ما شروع شده . به این معنی که گر چه همۀ ما در این دنیا میمیریم ولی در اصل حیات جاودان و زندگی ابدی ما با عیسی شروع شده و نتیجۀ گناه که مرگ ابدی ودوری ازخدا بوده برداشته شده. در واقع زنده شدن ایلعاذر نوبر حیات بود که خدا به ما نشان داده که قادر است ما را زنده کند و این زنده کردن سمبلی بود برای درک پادشاهی خدا. که در پادشاهی خدا مرگ جایی ندارد. وقتی عیسی کور راشفا داد در اصل می‌خواست نشان دهد که در پادشاهی خدا نابینایی جایی ندارد. یا در شفای فلج نشان می‌دهد که در پادشاهی خدا ناتوانی جایی ندارد.

در کتاب پیدایش می‌بینیم روح خدا بر روی بی نظمی‌ها و بی‌شکلیها حرکت می‌کرد و نظم می‌بخشید و به آنها شکل می‌داد و از ناهم‌آهنگی هم‌آهنگی بوجود می‌آورد.

۲) دومین مشخصۀ این معجزه این است که زمانهای خدا با زمان‌های ما فرق دارد.


ما در درخواستهایمان اغلب می‌خواهیم سریع به آن برسیم . مثلاً شخصی از خدا برای صبر دعا می‌کرد و غجله داشت که زود بگیرد . ولی زمانهای خدا با زمانهای ما فرق دارد. و برای آن حکمتی است . مثلاً این که چرا عیسی ایلعاذر را بعداز ۴ روز که گذشته بود زنده کرد؟ یکی از دلایلش این است که یهودیان معتقد بودند که وقتی کسی میمیرد تا سه روز روح در بدنش است و ممکن است که برگردد زنده شود. عیسی صبر کرد تا ۴ روز تا همه چیز برای آتها روشن باشد. جای ابهامی نباشد که عیسی او را زنده کرده .

۳) سومین مشخصۀ این است که معجزۀ عیسی با حس همدردی و دلسوزی همراه است.


درهمین باب آیۀ ۳۵ می‌فرماید « عیسی گریست » عیسی که می‌دانست شفا می‌دهد ولی گریه کرد . شریک غم آنها شد. عیسی با غم ما غمگین می‌شود و با شادی ما شاد.

۴) چهارمین مشخصۀ معجزۀ عیسی این است که وقتی انجام می‌شود که تمام راهها بسته باشد.


عیسی کار نیمه کاره نمی‌کند. عیسی گذاشت تا ایلعاذر را کاملاً دفن کردند ، کار تمام شد، بعد دستش را دراز کرد و او را زنده کرد. زمانی که هیچ راهی نداریم عیسی راه نشان می‌دهد.


پنجمین مشخصۀ معجزه عیسی این است که کار عیسی کامل و بدون نقص است.


مثلاً در شفای کور هر دو چشمش را بینا کرد. یا علیل را کاملاً شفا داد .یا ایلعاذر را چنان شفایی که با آن همه کفن سنگین که وزن کفن های آن زمان نزدیک به ۳۸ کیلو بوده او با قدرت از قبر آمد بیرون.


خانمی سرطان خون داشت و تمام بدنش را گرفته بود . برای او در کلیسا دعا کردند و شفا گرفت . امّا جنجالی که بر سر این شفا بر پا شد تنها این نبود که وقتی بعد از شفا او را آزمایش کردند هیچ سلول سرطانی در بدن او یافت نشد . در حالی که هر کسی در بدنش سلول سرطانی دارد بلکه این زن رؤیایی را دید که عیسی به او گفت آن خونی که آزمایش شد خون من بود نه خون تو.

عزیزان اگر مشکلی دارید ، نزد عیسی بیاورید . او در سلامتی و شادابی کامل به شما عطا خواهد کرد.

۵) آخرین مشخصۀ معجزات عیسی این است که اغلب با اعتراف ایمان انجام می‌شود.


در این متن مرتا می‌گوید « تو یی مسیح پسر خدا ، همان که باید به جهان بیاید. » و هر چه بخواهی می‌توانی از خدا بگیری . اعترافی ساده و با ایمانی قاطع . ما چقدر؟

دعا کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا