شفای شکسته دلان

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/Edward200909_1200.mp3{/s5_mp3}

ارتباط شکسته دلی و دریافت شفای الهی چیست؟ از تاکیدات کتاب مقدس در این زمینه چه می‌آموزیم؟…

 

متن: ارمیا باب ۳۰ آیات ۱۷-۱۲

۱۲ زیرا خداوند چنین می‌گوید: جراحت تو علاج ناپذیر و ضربت تو مهلک می‌باشد. ۱۳ کسی نیست که دعوی تو را فیصل دهد تا التیام یابی و برایت دواهای شفا بخشنده‌ای نیست. ۱۴ جمیع دوستانت تو را فراموش کرده، دربارۀ تو احوال‌پرسی نمی‌نمایند زیرا که تو را به صدمۀ دشمن و به تأدیب بیرحمی به سبب کثرت عصیانت و زیادتی گناهانت مبتلا ساخته‌ام. ۱۵چرا در بارۀ جراحت خود فریاد می‌نمایی؟ درد تو علاج ناپذیر است. به سبب زیادتی عصیانت و کثرت گناهانت این کارها را به تو کرده‌ام. ۱۶بنابراین آنانی که تو را می‌بلعند، بلعیده خواهند شد و آنانی که تو را به تنگ می‌آورند، جمیعاً به اسیری خواهند رفت . و آنانی که تو را تاراج می‌کنند، تاراج خواهند شد و همۀ غارت کنندگانت را به غارت تسلیم خواهم کرد. ۱۷زیرا خداوند می‌گوید : به تو عافیت خواهم رسانید و جراحات تو راشفا خواهم داد، از این جهت که تو را ( شهر) متروک می‌نامند ( و می‌گویند ) که این صهیون است که احدی دربارۀ آن احوال پرسی نمی‌کند.

 

 

در این آیات خداوند اشاره می‌کند به فریادها و شکستگی های قوم ، و هم چنین که خدا قادر است دل شکسته را شفا دهد و نه تنها قادر است بلکه مایل هم هست .

 

طبق کلام روشن خدا عمدۀ ریشۀ مشکلات ازدرون شروع می‌شود. بیماری درون خطرناک‌تر از بیماری جسمی است . به قول دیل کارنگی ، « آنچه شما می‌خورید به شما زخم معده نمی‌دهد ،آنچه شما را می‌خورد به شما زخم معده می‌دهد. » و اغلب همه گرفتار این رنج درون دل یا شکستگی دل هستیم

 

علائم شکستگی دل، طبق کلام خدا.

 

الف: کلام خدا اشارۀ مشخصی به شکستگی انسان دارد.

 

این کتاب در واقع رنج نامۀ ماست. هم درد را آشکار می‌کند و هم درمان را. هم به قعر چاه می‌برد، هم به قلّۀ کوه.

 

در اشعیا باب ۱ آیات ۶-۵ می‌فرماید : « چرا دیگر ضرب یابید و زیاده فتنه نمایید؟ تمامی سر بیمار است و تمامی دل مریض. از کف پا تا به سر در آن تندرستی نیست بلکه جراحت و کوفتگی و زخم متعفّن ؛ که نه بخیه شده و نه بسته گشته و نه با روغن التیام شده است»

 

به عبارت دیگر دل شکسته با وسایل انسانی مثل دارو، دکتر، رفاه مالی، رفاه جسمی و خوشگذرانیها شفا نمی‌یابد، بخیه هم نمی‌شود، نمی‌توان آن را بست.

 

ب: دل انسان مریض است:

 

در ارمیا باب ۱۷ آیۀ ۹ چنین می‌فرماید: «دل از همه چیز فریبنده‌تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند؟ »

 

هیچ کس خبر از دنیای سخت بیمار دل شکسته ندارد. به همین خاطر شخص دل شکسته تنها است. حتی شاید خودش هم نداند دردش چه هست. یا از خودش خسته و بیزار است یا حتی ممکن است که خود آزاری هم داشته باشد، چون با خودش مشکل دارد.

 

در مزمور ۴۰ آیه ۱۲ داود چنین می‌گوید: «زیرا که بلایای بیشمار مرا احاطه می‌کند . گناهانم دور مرا گرفته است به حدی که نمی‌توان دید. از مویهای سر من زیاده است و دل من مرا ترک کرده است.» در امثال سلیمان باب ۱۲ آیۀ ۲۵ می‌فرماید: «کدورت دل انسان ، او را منحنی می‌سازد، امّا سخن نیکو او را شادمان خواهد گردانید.» و در امثال سلیمان باب ۱۵ آیۀ ۱۳ چنین می‌گوید : «از تلخی دل روح منکسر( افسرده) می‌شود.»

 

دل شکسته پژمرده و ناامید است. چند سال پیش در کلیسا خانمی با چشمان اشگ آلود نتی را روی منبر گذاشت، با این مضمون: « دل من خیلی وقته که مرده، ظاهراً نفس می‌کشم، بدنم تکان می‌خورد، ولی قلب من مرده، زندگی اصلاً برایم زیبا نیست. از همه چیز و همه کس و به خصوص از خودم متنفرم. هیچ چیز مرا خوشحال نمی‌کند. حتی لبخند تلخ بر چهره‌ام باز نمی‌شود. همه چیز برای من خسته کننده و کسالت آور است. خیلی بیچاره وتنها هستم. آیا برای من درمانی وجود دارد؟ »

 

شاید این غم درد دل خیلی از اشخاص هم باشد. امثال سلیمان باب ۱۴ آیۀ ۱۰ می‌فرماید:

«دل شخص تلخی خویشتن را می‌داند، و غریب در خوشی آن مشارکت ندارد.»

 

چندی پیش برای استراحت به مکانی رفته بودیم که از هر لحاظ برای تفریح عالی بود. ولی چند زن و شوهر باهم دعوا و مشاجره داشتند و لذ‌تی از چنین مکان پر از شادی نبردند. به قول آگوستین: «خدا ما را برای خود آفرید تا زمانی که در او قرار نگیریم قرار ( آرام) نمی‌گیریم.»

 

در امثال سلیمان بال ۱۸ آیۀ ۱۴ چنین می‌فرماید: «روح انسان بیماری او را متحمّل می‌شود، اما روح شکسته را کیست که متحمّل آن شود.»

 

روح شکسته غیر قابل تحمل است و تحت فشارهای فوق ازطاقت. برای همین عده‌ای دست به خودکشی می‌زنند.

 

چرا انسانها دل شکسته می‌شوند؟

 

۱- زندگی دور از خدا

عدم مشارکت و مصاحبت نزدیک به خدا . وقتی انسان رابطه با منبع اصلی ندارد دل او آرام ندارد.

 

۲- زندگی در گناه

گناهان مختلف درون انسان را می‌شکند. حتی گناهان کوچک مثل حسادت، کینه، نبخشیدن دیگران.

 

۳- شکستگی در مشکلات و سختی های زندگی و یا بیماری‌ها برای نزدیک تر شدن به خدا

به قول سی اس لوئیس: «خدا در طبیعت نغمه می‌کند، در وجدان ما ندا می‌کند، در بستر بیماری داد می‌زند.» خدا از طریق این فشارها ما را می‌شکند تا فروتن شده و به حضور او به زانو در آییم. داود می‌گوید: «قبل از این که مصیبت را ببینم گمراه شده بودم ولی مرا نیکوست که مصیبت را دیدم تا فرایض تو را بیاموزم.»

 

۴- دل شکستگی از خدا به دلایل دعاهای بی‌جواب

خیلی از اوقات به علّت آرزوها و توقعاتی که از خدا داریم و بی جواب مانده، تحت فشار شک به محبت و نیکوئی و عدالت خدا قرار می‌گیریم، به حدی که حتی یاد خدا هم آن را التیام نمی‌بخشد. در این رابطه به خاطرم هست که شخصی خیلی از خدا ناراحت بود و یکی از اعضای کلیسا به ایشان گفت که می‌توانم خواهش کنم که خدا را ببخشی ؟ بله اگر درد شما هم خداست بدانید که درمان هم خداست. همان خدائی که میمیراند ، زنده هم می‌کند. همان خدائی که زخمی می‌کند ، شفا هم می‌دهد. همان خدائی که فقیر می‌کند ثروتمند هم می‌کند. پست می‌کند ، بلند هم می‌کند. به قبر فرو می‌برد ، قیام هم می‌دهد.

 

۵- حوادث پیش بینی نشده مثل مرگ عزیزان و طلاق و غیره

مسائل گوناگون می‌تواند منجر به شکستگی شود. مثل مرگ ، جدائی‌ها ، زندگی در غربت و تنهائی ، افتخارات ضایع شده ، ورشکستگی ها ، بی وفائی ها و غیره .

 

 

دید‌گاه خدا نسبت به دل شکستگان چیست؟

 

تا به حال از درد گفته شد . حال به درمان بنگریم.

 

نکتۀ اول: کلام خدا می‌گوید خدا به دل شکسته گان نظر می‌کند.

 

اشعیا باب ۵۷ آیۀ ۱۵ چنین می‌فرماید: «من در مکان عالی و مقدّس ساکنم و نیز با کسی که روح افسرده و متواضع دارد، تا روح متواضعان را احیا نمایم و دل افسردگان را زنده سازم.» و در همین کتاب باب ۶۶ آیۀ ۲ می‌فرماید: «دست من همۀ این چیزها را ساخت پس جمیع اینها بوجود آمد؛ امّا به این شخص که مسکین و شکسته دل و از کلام من لرزان باشد؛ نظر خواهم کرد.» آیا به یاد دارید که قوم اسرائیل در مصر تحت چه فشاری زندگی می‌کردند ولی نالۀ آنها به حضور خدا رسید. کتاب خروج باب ۲ آیات ۲۴-۲۳ چنین می‌فرماید: «و واقع شد بعد از ایام بسیار که پادشاه مصر بمرد، و بنی اسرائیل به سبب بندگی آه کشیده، استغاثه کردند، و نالۀ ایشان به سبب بندگی نزد خدا بر آمد. و خدا نالۀ ایشان را شنید، و خدا عهد خود را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بیاد آورد و خدا بر بنی اسرائیل نظر کرد وخدا دانست.» کار خدا همیشه در تاریخ چنین بوده که متکبران و دل سختان را پائین می‌آورد و فروتنان و دل شکسته‌گان را بالا می‌برد. ظالم را سرنگون می‌کند و دل شکسته را سرافراز.

 

نکتۀ دوم: خدا رحمت خود را بر کسانی که با دل شکسته توبه می کنند ظاهر می‌سازد.

 

کتاب یوئیل باب ۲ آیات ۱۳-۱۲ می‌فرماید: « و لکن الان خداوند می‌گوید با تمامی دل و با روزه و گریه و ماتم بسوی من باز گشت نمایید. و دل خود را چاک کنید نه رخت خویش را، به یهوه خدای خود بازگشت نمایید زیرا که او رئوف و رحیم است و دیر خشم و کثیراحسان واز بلا پشیمان می‌شود. » خدا عزاداری ظاهری نمی‌خواهد.

 

مزمور ۱۱۳ می‌فرماید: «خدا در جلال متعال خود نشسته، از آسمانها می‌نگرد تا مسکین را از مزبله وفقیر را از ته چاه بالا آورد.» خدا به کسانی که خورد شده‌اند تقرب می‌جوید. وقتی داود آن گناه شرم آور را کرد، ناتان به او گفت: « در شهری دو نفر زندگی می‌کردند یک فقیر و یک ثروتمند . فقیر یک بره داشت و فقط یک بره که مثل دخترش و تنها دلخوشی او بود ولی برای ثروتمند مهمانی سر میرسد. آن ثروتمند با وجودی که گاو و گوسفند فراوانی داشت دستور می‌دهد که آن یک برّۀ فقیر را بگیرند. پس آن برّه را برای مهمان قربانی کرد. داود گفت در مملکت من چنین اتفاقی افتاده؟ به حیات خداوند قسم آن شخص باید کشته شود. ناتان گفت آن شخص تو هستی. این همه در اطراف تو بودند ولی به زن اوریا چشم دوختی و بعد شوهرش را کشتی. داود از تخت افتاد پائین، با چه دل شکستگی. و مزمور ۵۱ را نوشت. گر چه که سزای گناهان خود را د‌ید، ولی او که پادشاه بود و عظمت داشت چنین توبه کرد و وقتی توبه کرد خدا رحم کرد. چون داود با روح شکسته توبه کرد.

 

ایّوب که در اول از خود دفاع می‌کرد وقتی خود را روبرو شده با خدا دید و متوجه شد که گناهکار است، چنین گفت: «از شنیدن گوش دربارۀ تو شنیده بودم لیکن الان چشم من تو را می‌بیند. از این جهت از خویشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌نمایم. »

 

زن گناهکار که فا‌ حشه بود، دل شکسته آمد نزد عیسی و اشک ریزان پای عیسی را ‌شست و با موهایش خشک ‌کرد . و عیسی این زن دل شکسته را که با این حالت دردناک توبه کرد پذیرفت و توبۀ او را قبول کرد.

 

نمونۀ دیگر ، لوقا باب ۱۸ آیات ۱۴-۹، عیسی مسیح گفت : « دو نفر رفتند خانۀ خدا . یک فریسی که فخر می‌کرد و می‌گفت : خدا را شکر که هر هفته دو روز روزه می‌گیرم ، از اموالم ده یک می‌دهم و کارهای خوب می‌کنم و کارهایی مثل این باجگیر نمی‌کنم . ولی باجگیر که خود را بدبخت و گناهکار می‌دید مسکنت خود را اعلام می‌کرد و قبول می‌کرد که محکوم است ، جرأت نداشت نزدیک‌تر رود و برای گناهانش ماتم گرفته بود و بر سینه می‌زد و می‌گفت خدایا بر من گناهکار ترحم کن. عیسی گفت این باجگیر عادل شده به خانۀ خدا رفت.»

 

ما به خاطر کارهای خوب نیست که مقبول خدا می‌شویم بلکه به خاطر فیض ورحمت اوست . اگر فیض ورحمت برداشته شود اهل جهنم خواهیم بود.

 

نکتۀ سوم: خداوند نزدیک شکسته دلان است .

 

مزمور ۳۴ آیۀ ۱۸ می‌فرماید: «خداوند نزدیک شکسته دلان است و روح کوفتگان را نجات می‌دهد. »

 

وقتی مریم و مرتا در غم مرگ برادر ماتم گرفته و دل شکسته بودند، عیسی مسیح قبل از معجزۀ زنده کردن برادر، اول آنها را تسلی داد. یا در گریه وماتم و دل‌شکستگی مریم کنار قبر عیسی، بر مریم ظاهر شد. یا وقتی که پطرس سه بار عیسی را انکارکرد ، بعد دل شکسته و ناامید زار زار گریست، دومین نفری که عیسی به طور خصوصی او را ملاقات کرد پطرس بود. و عیسی او را مرمّت کرد و دلِ شکستۀ او را شفا داد و دوباره پطرسِ افتاده را برخیزانید ، و به کار گرفت.

 

مزمور ۵۱ آیۀ ۱۷ می‌گوید: « قربانی‌های خدا روح شکسته است. خدایا دل شکسته و کوبیده را خوار نخواهی شمرد.»

 

و ارمیا باب ۳ آیۀ ۲۲می‌فرماید: « ای فرزندان مرتدّ بازگشت نمایید ومن ارتدادهای شما را شفا خواهم داد. » عیسی تمام مطرودین جامعه را، آنها را که دل شکسته و هویت از دست رفته داشتند باز گرداند. مثلاً زنی که ۱۲ سال بیماری خونی داشت و مطرود جامعه بود خداوند شفای جسم و روح بخشید. امروز هم خداوند برای شما پیغام شفا دارد.

 

نکتۀ چهارم: خداوند دعای شکسته دلان را جواب داده و زخمهای درون آنها را شفا می‌دهد.

 

در لوقا باب ۴ آیۀ ۱۸ عیسی چه گفت؟

 

« روح خداوند بر من است ، زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم ومرا فرستا‌د تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم.»

 

یا مزمور ۱۴۷ آیۀ ۳ چنین گفته، « شکسته دلان را شفا می‌دهد و جراحت‌های ایشان را می‌بندد. »

 

یا در حکایت سامری نیکو، (لوقا باب ۱۰ آیات ۳۶-۳۰) وقتی که سامری مجروح کنار راه افتاده بود و کاهن و لاوی بی تفاوت رد شدند ولی سامری توجه کرد . کاری که مسیح می‌کند، زخمها را روغن و شراب ریخت و روی آن مالید و درمان کرد و بر مرکب سوارو به کاروانسرا برد و هزینۀ اورا داد . این کاری است که عیسی برای همۀ آنها که از جانب شیطان اموالشان دزدیده شده ، هویت آنها از بین رفته ، جسمشان صدمه دیده، روحشان تنگ شده و وجودشان پژمرده گردیده، انجام می‌دهد.

 

یا در اول سموئیل باب ۱ آیات ۱۹-۱۲، نشان می‌دهد که چگونه حنا ، زن شکسته دل روحش را در حضور خدا ریخت و خدا به او سموئیل را داد و تمام غمش رفت و جراحت دلش ترمیم شد . به خدا اعتماد کنیم .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا