مثل برزگر

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/malkom100110_1200.mp3{/s5_mp3}

در به ثمر نشستن کلام کاشته شدۀ خدا چه موانعی وجود دارد؟ نشانه‌های یه ثمر نشستن آن چیستند؟ بررسی مثل برزگر از سری مثلهای مسیح…

متن: انجیل مرقس ۴: ۱-‏۲۰

 

عیسی نه تنها این مثل را بیان کرد بلکه آن را تفسیر هم کرد.

این مثل در متی ۱۳:۱-‏۱۵و لوقا ۸:۴-‏۱۰ هم یافت می‌شود.

در این مثل ۴ نوع زمین بررسی شده، که در جلسۀ اول راجع به زمین اول صحبت کردیم، امروز بقیه را خواهیم دید.

 

زمین اول: راه

آنانی که کنارۀ راهند. (آیۀ ۱۵)

برزگر در زمین اول که کنارۀ راه است بذر (کلام خدا، کلام پادشاهی) را می‌کارد ولی شیطان آمده و کلام کاشته شده را می‌رباید.

 

چراشیطان چنین می‌کند؟

تا نتوانند ایمان آورند و نجات یابند. لوقا ۸:‏۱۲

او دروغگوست، پدر دروغگویان، دزدی که می‌آید تا بدزد، بکشد، نابودسازد.

 

به همین دلیل کلام خدا می‌فرماید : پسر خدا ظهور کرد تا کار ابلیس را باطل سازد.

 

امّا وقتی عیسی دیوها را بیرون می‌کرد عده‌ای می‌گفتند او مثل شیطان ، به یاری دیوها دیوها را بیرون می‌کند. عیسی فرمود: این تهمت درست نیست؛ کار شیطان خراب کردن است، کار خداوند پر از برکات باز سازی، احیا و ترمیم است. (مرقس باب ۳ : ۲۲-‏۲۸)

 

در انجیل لوقا ۱۰:‏۱۸ عیسی فرمود که « من شیطان را دیدم که مثل برق از آسمان می‌افتد ».

 

و زمانی که رئیس کنیسه اعتراض کرد به عیسی که چرا پیرزن خمیده را که ۱۸ سال اسیر این خمیدگی بود در روز سبت (شنبه ) شفا داده ، عیسی فرمود : « این زنی که دختر ابراهیم است و شیطان او را مدّت هیجده سال بسته بود، نمی‌بایست او را در روز سبت از این بند رها نمود؟» (انجیل لوقا ۱۳:‏۱۶)

 

کارخداوند این است: آنانی را که در قلمرو شیطان هستند به قلمرو خود که برکت ، پذیرش و سلامتی ،آرامش و شادی است بیاورد.

 

اعمال رسولان باب ۲۶آیۀ ۱۸ در مورد مأموریتی که عیسی به پولس داده بود، می‌فرماید : « من تو را می‌فرستم تا چشمانشان را بگشایی، تا از تاریکی به نور، و از قدرت شیطان به سوی خدا باز گردند، تا آمرزش گناهان یافته، در میان کسانی که با ایمان به من مقدّس شده‌اند ، نصیبی یابند. »

 

کار ما هم همین است. انتقال از تاریکی به نور، از قلمرو شیطان به پادشاهی خداوند. امّا در مورد شیطان باید بدانیم که :

 

۱‏- قدرت شیطان محدود است ۲‏- زمان او محدود است ۳‏- او شکست خورده است و به عنوان یک دشمن شکست خورده، به قول پولس رسول، ذهن بی ایمانان را کور کرده تا نور انجیل جلال مسیح را که تصویر خداست نبینند.

 

پس در این مثال شیطان ، کلامی را که در کنارۀ راه کاشته شده می‌رباید.

 

زمین دوم : سنگلاخ

 

زمین دوم: آنانی که زمین سنگلاخند (آیۀ ۱۶)، کلام را می‌شنوند و بی درنگ با شادی می‌پذیرند، امّا چون در خود ریشه‌ ندارند، تنها اندک زمانی دوام می‌آورند، آنگاه که به سبب کلام، سختی یا آزاری بروز کند، در دم می‌افتند (لغزش می‌خورند).

 

این جا چند نکته قابل توجه است: اوّلاً فوری با شادی می‌پذیرند، ثانیاً دراثر مشکلات در ایمانشان خلل واردشده و ایمان خود را از دست می‌دهند. توجه کنید که برای ایمانداران این خطرات وجود دارد.

 

پولس رسول در رسالۀ کولسیان ۲:‏‏ ۶‏-‏۷ می‌فرماید: پس همان گونه که مسیح عیسای خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید: در او ریشه گیرید و بنا شوید، و همان گونه که تعلیم یافتید، در ایمان استوار شده، لبریز از شکر گزاری باشید.

 

توجه کنید که هر درخت به یک ریشه محکم احیتاج دارد. این در مورد من و شماست که ایمانمان را جدی بگیریم. بهای مسیحی شدن چیزی نیست امّا بهای مسیحی ماندن همه چیز است. تقدیم و تسلیم خود به اوست که ریشۀ رابطه ما را با خدا تقویت و محکم می‌کند. چقدر با کلام خدا مأنوس هستید؟ فقط مکاشفه کافی نیست . آیا با کلام زندگی می‌کنید، و در دعا مداومت دارید؟ تا ریشۀ ایمان شما محکم شده و از حملات شریر در امان بمانید؟

 

در بخشی از لندن به نام Hampton court کاخ بزرگی است که هنری هشتم در آن زندگی می‌کرده. درخت بزرگی آن جاست. پر از میوه ها، کنار آن زمین بزرگی است که تابلوئی روی آن نصب است ، نوشته شده خصوصی است. چون زیر خاک آن زمین ریشه‌های آن درخت قرار دارد. به علت ریشه دوانیدن آنقدر محکم شده که نزدیک به دویست سال است که میوه می‌دهد. ریشه‌های ما کجاست؟ شیطان با آنان که ایماندار هستند خیلی کار دارد تا آنان را برباید والّا تا قبل از ایمان که در قلمرو خودش هستند.

 

سوم : زمین خاردار

 

عدّۀ دیگر همچون زمین خاردار هستند (آیات ۱۸ و ۱۹)، که کلام را می‌شنوند، امّا نگرانیهای این دنیا و فریبندگی ثروت و هوس چیزهای دیگر در آنها رسوخ می‌کند و کلام را خفه کرده، بی ثمر می‌سازد.

 

پولس رسول در رسالۀ تیموتائوس به این موضوع اشاره میکند که پول دوستی ریشه تمام شرارت‌هاست. اول تیموتائوس ۶:‏۹-‏۱۰

 

«پس اندیشه مکنید و مگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم یا چه بپوشیم. زیرا که در طلب جمیع این چیزها امّت‌ها می‌باشند. امّا پدر آسمانی شما می‌داند که بدین همه چیز احتیاج دارید.» انجیل متی ۶: ‏۳۱

 

«همۀ نگرانی‌های خود را به او بسپارید. بارهای خود را به خدا بسپارید زیرا او بارهای ما را حمل می‌کند.» اول پطرس ۵:‏۷

 

خدا در کتاب اشعیای نبی باب ۴۴ آیه ۲۰ و ۴۵ آیات ۳ و ۴ در مورد حمل بارها می‌فرماید: فرق من با این بتها چیست؟ این فرق است: به جای این که شما بتها را حمل می‌کنید ! من شما را حمل می‌کنم.

 

وقتی نزدیک بود که قوم اسرائیل به سرزمین موعود برسند، موسی به آنها گفت که مبادا وقتی به همه چیز رسیدند خدا را رها کنند. قوم در بیابان کاملاً به خدا متکی بود و در زمین موعود به علت بی ایمانی همه چیز را از دست داد.

 

بر عکس موسی ، دیماس به خاطر عشق دنیا پولس را ترک می‌کند. دوم تیموتائوس ۴:۱۰

 

در اوّل یوحنا ۲: ۱۵‏-‏۱۷ می‌فرماید: دنیا و آنچه را در آن است ، دوست مدارید. اگر کسی دنیا را دوست بدارد، محبت پدر در او نیست. زیرا هر چه در دنیاست، یعنی هوای نفس، هوسهای چشم، غرور ناشی از مال و مقام، نه از پدر بلکه از دنیاست. دنیا و هوسهای آن در گذر است ، امّا آن که خواست خدا را به جا می‌آورد، تا ابد باقی می‌ماند.

 

جائی که مرقس اشاره می‌کند به «هوس چیزهای دیگر» مشخّص نمی‌کند که منظورش چه هست. ممکن است برای من و شما شغلی باشد، یادتان است که عیسی به پطرس چه گفت : آیا مرا دوست داری ؟ آیا مرابیش از این ها محبّت می‌نمایی؟ آیا منظور عیسی محبت پطرس به ماهیگیری بود یا به همسر یا چیزهای دیگر؟ ما چه؟

 

دیدیم که زمین سوم (خاردار ) هم ثمر نمی‌دهد.

 

چهارم : زمین نیکو

 

دیگران همچون زمین نیکویند (آیۀ ۲۰) که بذرهای کاشته شدۀ در آن سی، شصت ، و حتی صد برابر آنچه کاشته شده ، بار می‌آورد.

 

در انجیل لوقا ۸: ‏۱۵ می‌فرماید: امّا بذرهایی که بر زمینی نیکو می‌افتد، کسانی هستند که کلام را با دلی پاک و نیکو می‌شنوند وآن را نگاه داشته، پایدار می‌مانند و ثمر می‌آورند. کدام ثمر؟

 

ثمره روح غلاطیان ۵: ۲۲-‏۲۶ محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری است.

 

یک جنبه از ثمرۀ روح پرستش است. کلام خدا می‌فرماید قربانی سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنید. این قربانی ثمرۀ لبهاست. عبرانیان ۱۳:‏۱۵

 

جنبۀ دیگر ثمر، قدوسیت است. رومیان ۶:‏۲۲ امّا حال که از گناه آزاد گشته و بندگان خدا شده‌اید، ثمری که می‌برید نیل به تقدّس است که به حیات جاویدان می‌انجامد.

 

جنبه دیگر ثمر، کارهای نیک است. کولسیان ۱:‏۱۰….در هر کار نیک ثمر آورید و در شنناخت خدا رشد کنید.

 

جنبه دیگر، بشارت است: تا این پیغام نجات بخش را برسانیم . یوحنا ۱۵:‏۱۶ عیسی می‌فرماید: شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید ومیوه آورید و میوۀ شما بماند، تا هر چه به نام من درخواست کنید به شما عطا کند .

 

——————————————————-

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا