شفای بارتیماؤس

{s5_mp3}https://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/edward011109_1030.mp3{/s5_mp3}

مسیح در جستجوی چگونه ایمانی است؟ بر چه موانعی باید غلبه کرد تا توسط مسیح برای دریافت برکتی خوانده شویم؟…متن: مرقس باب ۱۰ آیات ۵۲-۴۶

معجزه یعنی هر چیزی که از نقطه نظر انسانی غیر ممکن است .ولی خدا ممکن کرده . البته بزرگترین معجزه معجزۀ نجات انسان از گناهانش و تولد جدید است. امروز هم معجزۀ دیگری بررسی می‌شود. چند درس از این فقیر ، کور ، گمنام ناشناخته می‌گیریم .


اولین درس: بارتیمائوس از آخرین فرصت برای ملاقات با عیسی استفاده کرد.

چرا آخرین فرصت ؟ چون عیسی برای آخرین بار از شهر اریحا رد می‌شد.و دیگر به آنجا بر نگشت. از آنجا به اورشلیم که هفتۀ آخر زندگی او بود که بعد به سمت صلیب رفت. بارتیمائوس نیاز بزرگی داشت .به صدای بلند به حضور عیسی می‌آورد. اگر این فرصت را از دست می‌داد دیگراین موقعیّت هیچ گاه پیش نمی‌آمد.

ما هم نمی‌دانیم وقت‌های ما کی تمام می‌شود. آخرین فرصتی که خدا به ما می‌دهد کی هست. شاید امروز آخرین فرصت باشد . کلام هم همین را می‌گوید امروز روز نجات است.

می‌گویند که شیطان کنفرانسی تشکیل داده بوده ، البته کسی هم این راخواب دیده بوده . به هر حال موضوع کنفرانس این بوده « چه کنیم که مردم سریعتر به جهنم بروند .» هر کس نظری داد بعضی گفتند که بگوییم که کلام خدا دروغ است . شیطان گفت این را که سالهاست گفته‌ایم و موفق نبوده. دیگری گفت بگوییم که اصلاً بهشت وجهنمی وجود ندارد. شیطان گفت این را که خیلی وقته گفته‌ایم ولی یک دفعه دم مرگ ایمان می‌آورند. بگوییم که خدا وجود ندارد . این هم خیلی گفتیم ولی موفق نبود و مردم در کشورهای کمونیستی بر گشتند. دیوی موذی گفت من طرحی را پیشنهاد می‌کنم . بگوییم که کتاب مقدس کلام خداست . عیسی برای گناهان ما مرد. مسیح زنده شد و روزداوری هست و همۀ این ها هست امّا همین که خواستند توبه کنند بگوییم امروز نه . فردا . حالا زود است وقت داریم . و آنقدر آنها را با مشغولیات زندگی گرفتار کنیم تا بمیرند .

بعضی از ما هم ممکن است همین امروز روز نجات باشد و فردا دیر . حتی برای بعضی ازما ایمانداران تصمیمات روحانی خود را هم که تعهد داده‌ایم به تأخیر می‌اندازیم.

بارتیمائوس شنید که عیسی در گذر است . شاید نمی‌دانست آخرین بار است که عیسی از آنجا رد می‌شود. ولی فوراً فریاد زد.

دومین درس: بارتیمائوس متوجه شده بود که عیسی همان مسیح موعود است که از نسل داود ظاهر می‌شود.

او فریاد می‌زند ای عیسی پسر داود ، بر من رحم فرما. در عهد عتیق بارها برای عیسی که از نسل داود می‌آید پیش بینی شده بود. در ارمیا باب۲۳ آیات ۶-۵ خداوند می‌گوید: « اینک ایّامی می‌آید که شاخه‌ای عادل برای داود بر پا می‌کنم و پادشاهی سلطنت نموده، به فطانت رفتار خواهد کردو انصاف و عدالت را در زمین مُجرا خواهد داشت . در ایام وی یهودا نجات خواهد یافت و اسرائیل با امنیت ساکن خواهد شد و اسمی که به آن نامیده می‌شود این است : یهوه صدقینو ( یهوه عدالت ما ) » امثال این پیشگوئی‌ها شده که مسیح از نسل داود می‌آید و پادشاهی او پر جلال خواهد بود.

امثال این پیشگوئی‌ها شده که مسیح از نسل داود می‌آید و پادشاهی او پر جلال خواهد بود.

برای بسیاری از محققین و علمای دینی یهود هنوز روشن نشده بود که عیسی همان مسیح موعود است . ولی بارتیمائوس که هم بی‌سواد بود چون کوربود. کتابی نخوانده بود، فقیر بود ، گمنام و ناشناس بود . ولی فهمید که این عیسی همان مسیح موعود است . و می‌گوید ای پسر داود یعنی ای مسیحی که باید می‌آمدی بر من رحم کن . کسی که این طور دعا می‌کند می‌خواهد بگوید که نه به لیاقت من ، نه به خواهش من ، نه به خاطر اعمال خوب من یا کارهایی که من انجام داده‌ام بلکه به خاطر فیض و محبتت و رحمتت بر من رحم کن به تو پناه آورده‌ام . مثل آن باجگیر که می‌گفت بر من گناهکار رحم فرما.

سومین درس: برای ملاقات با عیسی مصمم و پایدار بود و اراده‌ای قاطع با پشتکاری خستگی ناپذیر

او بر همۀ موانعی که از جانب مردم پیش آمد غالب شد. او هدفی داشت که می‌خواست مسیح را ملاقات کند . و مردم نه تنها تشویق نکردند بلکه توبیخ هم کردند و لی او با استقامت و پایداری هم‌چنان فریاد می‌زدو عیسی را صدا می‌زد. دیگران می‌گفتند بابا ساکت باش . ولی او صدایش را بلند تر می‌کرد. حتماً عیسی مسیح همان اول صدای بارتیمائوس را شنیده بود. ولی ساکت ماند و پاسخ او را به تأخیر انداخت. چون می‌خواست که اشتیاق و پایداری ایمان و ایستادگی او را آزمایش کند. پطرس می‌گوید که ایمان ما از آزمایش می‌گذرد. و بارتیمائوس نمرۀ قبولی گرفت. وقتی عیسی به او گفت که ایمانت تو را شفا داد ، اشاره به استقامت و پایداری او بود.

اشعیای نبی در باب ۲۶ آیۀ ۷ می‌گوید طریق عادلان طریق استقامت است. وقتی پطرس می‌گوید « وقتی شیطان حمله می‌کند مثل شیر غرّان ، به ایمان استوارشده مقاومت کنید »

در رسالۀ کولسیان باب ۲ آیۀ ۵ پولس می‌فرماید وقتی من نظم و استقامت ایمان شما را در مسیح نظاره می‌کنم شادمان می‌شوم. استقامت ایمان. این دو کلمه با هم است . استقامت ایمان

ایمان استقامت است . ایمان ایستاده روی حقیقت تا به نتیجه برسد. همین طور در اول قرنتیان باب ۱۶ آیۀ ۱۳ می‌فرماید در ایمان استوار بمانید، مردان باشیدو زورآور شوید. مسیح ما را دعوت می‌کند به لجاجت روحانی . مثل آن پیره‌زن و داور بی انصاف.

نمی‌دانیم بارتیمائوس چقدر فریاد زد ولی بالأخره مسیح ایستاده فرمود تا او را یخوانند. بعضی اوقات اشاره می‌کنیم او عطا می‌کند مثل ایلیا که برای آمدن آتش دعا کرد و خدا فوری جواب داد و لی برای آمدن باران ۷بار سرش را در زانوانش بردو دعاکرد خبری نبود آنقدر ایستادگی کرد تا خدا جواب داد.

بارتیمائوس هم همین طور آنقدر ایستادگی کرد تا خبر دادند خاطر جمع دار عیسی تو را می‌خواند.

چهارمین درس: قبل از رفتن نزد عیسی ردای خود را انداخت. چون مانع بود.

زیرا احتمالاً سنگین بوده و نمی‌توانسته سریع برود . عبرانیان باب ۱۲ آیۀ ۱ می‌فرماید بار گران را دور کنیم . ما چه بارهایی داریم که مانع راه ماست که به عیسی برسیم؟ غرور شخصی ، خجالت، ترس ، شک، لذات دنیا ، تحقیرهای خانوادگی ، طمع و پول پرستی. همه را باید زمین گذاشت و بعد نزد عیسی رفت.


پنجمین درس: او مهمترین خواسته‌اش را از مسیح خواست.

عیسی پرسید چه می‌خواهی از بهر تو نمایم . آیا عیسی نمی‌دانست او چه می‌خواهد؟ سئوال عیسی عجیب بود . امّا می‌خواست که خودش اعتراف کند. ضمناً میخواست دیگران بفهمند که احتیاج واقعی او چه بوده.

ضمناً خدا به خواستۀ ما احترام می‌گذارد تا نخواهیم نمی‌دهد. امروز اگر عیسی بگوید چه می‌خواهی چه پاسخی دارید ؟ من همان را می‌گویم که بارتیمائوس گفت! چون نیاز امروز ما همین است. دعا کنیم که : خداوندا چشمان مرا باز کن تا ببینم . تا تو را بشناسم. تا رودررو با تو ملاقات کنم. این درخواست پایه ای است . چون وقتی اورا بشناسم . با او روبرو شوم همۀ احتیاجات و دردهای مرا حل خواهد کرد.

اولین کسی را که بارتیمائوس ملاقات کرد عیسی بود. پولس برای کلیسای افسس این دعا را می‌کند: « زانو می‌زنم نزد پدر که زوح معرفت و کشف را براین شما روشن کند تا بدانید امید دعوت شما چیست . افسسیان باب ۱ آیات ۱۸-۱۷

آخرین درس: بارتیمائوس ، بعد از شفا از پی عیسی رفت.

بعد از این که عیسی گفت برو ایمانت تو را شفا داد . او سرش را پائین نینداخت برود پی کار خودش . بلکه دنبال عیسی رفت. چون شناخت او از عیسی شناخت عمیق بود . فهمیده بود که او همان مسیح موعود است . همان پادشاه جاودانی است.

عیسی استفامتِ ایمان بارتنمائوس را دید و احترام کرد . برای ماهم همین است . عیسی در جستجوی ایمانی است که بر هر مانعی غالب شود، با استقامت ، بر هر شک و ناامیدی و مشکل ،پیروزمندانه برای امید دعوت خویش بایستیم.

دعا کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا