بسوی خط پایان

۲ تیموتائوس ۴: ۶-۸

اگر امروز روز پایان زندگی زمینی شما باشد و دیگران می خواهند زندگی شما را در چند کلمه خلاصه کنند، چگونه زندگی شما را بیان می‌کنند؟ یا اگر چند سال پیش روی خود تا خط پایان داشته باشید، چه برنامه ای برای آن دارید تا در نهایت به یک پایان خوش برسید؟ ایمان آوردن به عیسی مسیح آسان است اما نیکو به خط پایان رسیدن و دور خود را خوب تمام کردن آسان نیست! اما سوال اینجاست که چگونه میتوان به خط پایان رسید و پایان خوبی داشت؟

۱) با دادن بها خدا را خدمت کنید. ۴:۶
زندگیمان را بر مذبح خدا بگذاریم. رومیان ۱۲:۱
هدف و برنامه خدا را برای زندگی خود پذیرا باشیم. ارمیا ۲۹:۱۱
آماده پرداخت هر بهای برای پیروی و خدمت او باشیم.

۲) به جنگ نیکو جنگ کنید. ۴:۷
با شیطان و ارواحش افسسیان ۶: ۱۱-۱۲
با نفس و انسانیت کهنه. رومیان۷:۱۴-۲۵
با دنیا ـ یعنی با معیارها و ارزشهای حاکم بر آن که در تضاد با کلام خداست. ۱یوحنا ۲:۱۵

سعی و کوشش برای ایستادگی و مقاومت. کولسیان ۱:۲۹
داشتن انضباط و دیسیپلین در زندگی. ۱ قرن ۹:۲۴- ۲۷
مراقبت و مواظبت از افکار و قلبمان. کولسیان ۴:۲
نیرو گرفتن از روح خدا و کلام او. کولسیان ۱:۱۱

۳) در مسا بقه ایمان بدون توقف بدوید. ۴:۷
دعوت به این مسابقه از طرف خدا
حالت و روش زندگی ما باید در راستای دویدن در مسابقه باشد
منحرف نشدن از مسیر مسابقه
دوباره بلند شدن و ادامه دادن پس از هر بار افتادن

۴) وفادارانه کلام خدا را نگاه دارید. ۴:۷
مطالعه عمیق و دانستن کلام خدا
کلام خدا را زندگی و اطاعت کنید
کلام خدا را با دیگران در میان بگذارید

۵) تمرکز و نگاهتان را به روی خط پایان معطوف کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا