کلیسای هدفمند (۲)

کتاب‌مقدس به وضوح تعلیم میدهد که خدا برای کلیسای خود هدف‌هایی‌ وسیع و افکاری بلند دارد و بر طبقِ این اهداف می‌باشد که موفقیت و رشدِ کلیسا و همچنین سلامتِ آن، صورت می‌گیرد. اما این اهداف کدامند و انجام آن چگونه امکان‌پذیر می‌باشد؟
این اهداف عبارتند از:

عبادت
یعقوب ۴: ۸
حضور شخصی‌ خدا آنجاست که در میان تا ما را برکت دهد، تا ما نجات دهد،یاری دهدو… . حضوری است که در آن لذت‌ها است، آزادی است، قدرت است، شفا است. این حضور، حضوریست که اراده خدا در زندگی‌ ما فرداً و جمعاً تحقق‌ پیدا می‌کند.
مشارکت<
اول قرنتیان ۱۲: ۲۴ – ۲۶
در دعا و پرستش ما خدا را محبت می‌کنیم، ولی‌ در مشارکت ما یکدیگر را محبت می‌کنیم و اینگونه حکم خداوند را برای محبت انجام میدهیم.
سیرت
رشد و پیشرفت کلیسا در گرو رشد در سیرتِ مسیحی‌ می‌باشد. هدفی‌ که خدا برای ما دارد شباهت به مسیح در سیرت می‌باشد.
خدمت
به یکدیگر درواقع خدا را خدمت می‌کنیم.
در دنیایی زندگی‌ می‌کنیم که خدمت مخصوصِ کوچکتر‌ها و افرادِ نازلتر می‌باشد. اما خداوند عیسی اینگونه تعلیم میدهد که آنکه می‌خواهد بزرگتر و برتر باشد باید خادمِ دیگران، و غلامِ دیگران باشد. او که خود سرور و استاد دیگران بود، برای خدمتِ دیگران آمد.
مرقس ۱۰: ۴۳ ، یوحنا ۱۳، افسسیان ۴: ۱۱-۱۲

ماموریت
ماموریت کلیسا همان ماموریت عیسی مسیح است. کلیسا دعوت شده‌است تا تمامِ جهان را شاگردِ مسیح بسازد. خبرِ خوشِ انجیل را به تمام عالم برساند و خدا را به دنیا بشناساند.
یوحنا ۲۰: ۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا