راه‏های عملی عوض شدن و تغییر یافتن ما چیست؟(۲)

 

بزرگترین کار روح القدس تغییر و تبدیل ماست

رومیان ۸:‏۲۹

۲قرنتیان ۳:‏۱۸

 

۱) فهرستی از جاهایی که می‏خواهیم عوض شویم تهیه بکنیم!

اول قرنتیان۱۱:‏۲۸

۲ قرنتیان ۱۳:‏۵ امثال۲۰:‏۲۸

 

ناآگاهی و نداشتن برنامه مشخص مانع عوض شدن ماست

 

۲) برای شروع به سوی یک هدف هدفگیری بکنیم

لوقا ۱۰:‏۴۲

مزمور ۲۷:‏۴

فیلیپیان۳:‏۱۴

برای شروع به سوی یک هدف هدفگیری بکنیم

پراکندگی افکار و فراموشی هدف، مانع عوض شدن ماست

 

۳) با فروتنی گناه مشخص خود را نزد خدا و در صورت نیاز نزد دیگران اعتراف کنیم.

مزمور۱۹:‏۱۳

امثال۲۸:‏۱۳

یعقوب۵:‏۱۶

غرور و پوشاندن گناه مانع عوض شدن ماست

 

۴) با ایمان به منابع روحانی بپذیریم که تغییر و عوض شدن ما امکانپذیر است.

متی۹:‏۲۹

مرقس ۹:‏۲۳

فیلیپیان۴:‏۱۳

شک و بی ایمانی مانع عوض شدن ماست

 

۵) بوسیله شکرگزاری مرتب برای پیروزی برگناه و ضعف مشخص خود را در مسیر تغییر و تبدیل تقویت کنیم.

مزمور۴۷:‏۶و۷
فیلیپیان ۴:‏۶

کولسیان ۴:‏۲

ناسپاسی و نداشتن روحیه شکرگزاری مانع عوض شدن ماست

 

۶) به فکر خود به وسیله کلام خدا و کتب مفید مسیحی در مواردی که باید تغییر بکنید خوراک کافی دهید.

امثال ۲۳: ۷ و
یوشع ۱: ۸ و

مزمور ۱۱۹: ۹و۱۱

 

۸) ازتجربیات ایماندارنی که درقسمت ضعف ما ؛ از ما قوی تر هستند بهره بگیرید.

امثال۲۷: ۱۷
کولسیان ۳: ۱۶

 

۹) از تادیبهای روح القدس درهنگام مشکلات و سختیها برای تغییر وتبدیل خود استفاده کنید.

عبرانیان۱۲: ۵-۷
مزمور ۱۱۹: ۷۱
جامعه۷: ۳

در هنگام شکست نا امید نشوید و روحیه خود را از دست ندهید.

میکا ۷: ۸
مزمور ۳۷: ۲۳و۲۴

 

۱۰) از اقتدار تهاجمی (فرماندهی) خود بر علیه موانع تغییر، قیام کرده و آنها را ازخود دور نماییم.

لوقا ۱۰: ۱۹
۲قرنتیان۱۰: ۵و۶
۱یوحنا۴: ۴

 

اقتدار خود را بشناسیم و آن را باور کنیم و بکار ببریم. عدم شناخت و بکارگیری اقتدار الهی مانع تغییر و تبدیل ما میشود.

ارمیا ۱: ۹و۱۰
مرقس ۱۱: ۲۳ و
زکریا ۴: ۷ مزمور ۴۲: ۵

 

۱۱) به وسیله دعا و روزه هدفمند می توان بر مشکلات حاد و اسارتهای سخت غالب شد.

متی ۱۷: ۲۱
اشعیا ۶:۵۸

بعضی بارها را میتوان با تراکتور برداشت ولی بارهای سنگین تر را با جرثقیل حمل میکنند و روزه نقش جرثقیل را دارد. نداشتن دیسیپلین و انکار نفس برای روزه مانع تغییر و تبدیل ماست.

یوییل ۱: ۱۲ و
لوقا ۹: ۲۳

 

۱۲) به وسیله زندگی تحت کنترل و پری روح القدس می توان قدرت لازم برای تغییر و تبدیل را به دست آورد.

۲ قرنتیان ۳: ۱۸
غلاطیان ۵: ۱۶
رومیان ۸: ۱۳

روح القدس روح قدرت نامیده شده است و ثمره این قدرت آزادی از بندها و اسارتها می باشد.

۲قرنتیان ۳: ۱۷ و
رومیان ۸: ۲

تکیه نکردن به قدرت روح القدس مانع تغییر و تبدیل ما میباشد.

زکریا ۴: ۶ و
اسموییل ۲: ۶

 

۱۳) برای دسترسی به تمام راههای فوق باید تصمیم و پشتکار جدی داشته باشیم.

فیلیپیان باب ۳

———————————————————————

اگر عادت را بکارم، شخصیت خود را درو خواهم کرد
و اگر شخصیت خود را بکارم سرنوشت خود را درو خواهم کرد.
———————————————————————

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا