test

تو تاریخ گذشته‌ات هستی

تاریخ و خاطرات گذشته تو زمان حال تو را شکل می دهد و آینده ات بر این اساس، ساخته خواهد شد. اما ممکن است آسیبها و زخمهائی در گذشته ات وجود داشته باشد، که یادآوریش برای تو دردناک است. اما خبر خوش اینست که عیسی مسیح می تواند خاطرات و تاریخچه تلخ گذشته ات را شفا دهد. اگر می خواهی یک انقلاب هویتی در تو رخ دهد، دست در دست مسیح به گذشته ات سفر کن، مسیح می تواند، زخمهای تو را شفا دهد.

Read More

بگذار آتش بیداری فرو آید

کلام خدا بطور خاص در عهد عتیق به بیداریهای روحانی اشاره می کند، که قلبها و زندگیهای یخ زده و بی تفاوت با مداخله مستقیم خدا گرم شده و تبدیل می گردد. آتش بیداری روحانی می تواند شرایط را عوض نماید، در این موعظه کشیش بزمجو از واقعه ایلیا بر کوه کرمل به نکاتی پیرامون بیداری روحانی اشاره خواهند نمود. که شامل موارد زیر می باشد: ۱- موانع و دشمن بیداری ۲- عناصر بیداری ۳- ثمره و شواهد بیداری اشاره

Read More

عیسی نوبر خفتگان

رستاخیز یکی از مهمترین ارکان ایمان مسیحی است. در این آیات پولس رسول در مورد اهمیت رستاخیز مسیح در ایمان ما صحبت می کند و اینکه مسیح به راستی از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهیم که قدرت رستاخیز در زندگی ما عمل کند ، زندگی ما دگرگون خواهد شد. در این موعظه کشیش فاتحی در مورد اینکه چرا رستاخیز مسیح اینقدر در ایمان ما اهمیت دارد، و اینکه چرا مسیح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند کرد.

Read More
۱ ۲ ۳ ۱۵۳
دکمه بازگشت به بالا