به کلیسای ما خوش آمدید

   کلیسای ما تلاش دارد آنانی که خدا را دوست دارند را به سمت تحولی واقعی سوق دهد تا دنیای خود را تغییر دهند

   مکان و زمان

   آدرس کلیسا:

   Iranian Christian Fellowship, 158 Sutton Ct Rd, Chiswick, London W4 3HR

   بررسی کتاب مقدس:

   یکشنبه‌ها از ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح

   جلسات عبادتی ما:

   یکشنبه‌ها از ساعت ۱۱ صبح تا ۱ بعدازظهر

   دکمه بازگشت به بالا