کلیسایی که دنیا را تغییر می دهد

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
314
0

چه عواملی باعث گردید که کلیسای اولیه ، دنیای عصر خود را تغییر دهد. در این موعظه به چهار ویژگی اصلی کلیسای اولیه خواهیم پرداخت، که باعث گردید، که دنیای آن زمان تغییر  کند و اینکه کلیسای معاصر چه باید بکند.

نظرات فیسبوکی