به یاد آر: چگونه دچار فراموشی روحانی نشویم؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
367
3

داستان فراموشی کارهای عظیم خدا توسط انسان، داستان درد و دل خدا و نتیجه آن فراموشی هویت خودمان است. این فراموشی در شرایط خاصی رخ می‌دهد و آن شرایط سخت زندگیست. اما چطور دچار فراموشی روحانی نشویم؟
کشیش منصور برجی در این موعظه با اشاره به تثنیه فصل هشتم به چهار نکته اشاره می‌کنند، که رعایت آنها به ما کمک می‌کند که دچار فراموشی روحانی نشویم.
Icfchurch@

نظرات فیسبوکی