به یاد آر (تثنیه فصل هشتم)

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
312
3

داستان فراموشی کارهای عظیم خدا توسط انسان ، داستان درد و دل خداست و نتیجه آن فراموشی هویت خودمان است.این فراموشی در شرایط خاصی رخ می دهد و آن شرایط سخت زندگیست.
اما چطور دچار فراموشی روحانی نشویم؟
کشیش منصور برجی در این موعظه به چهار نکته اشاره میکنند، که رعایت آنها بما کمک میکند که دچار فراموشی روحانی نشویم.
Icfchurch@

نظرات فیسبوکی