حسادت

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1.2K
5

خیلی از اتفاقات تلخ وفاجعه آمیز تاریخ، ریشه در حسد دارند، و ریشه آن در طبیعت سقوط کرده انسان می باشد. در کتاب مقدس آیات زیادی در مورد حسد وجود دارند، و به این مسئله بسیار جدی و حساس پرداخته میشود . کتاب مقدس ریشه هرگونه آشوب و کردار زشت را در حسد میداند. محبت حسد نمی ورزد و با شادی واقعی همراه است.

نظرات فیسبوکی