شنیدن صدای خداوند

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
825
0

ما در زندگی نیاز داریم تا صدای خداوند را بشنویم،تا بتوانیم  وقایع اطراف خود را درک نمائیم. خدای کتاب مقدس خدای ارتباط و مشارکت است و دوست دارد با انسان ارتباط داشته باشد.

چرا ارتباط ما با خداوند مهم است؟

۱- ما فرزندان خدا هستیم: ما بعنوان فرزندان خداوند بایستی صدای خداوند را بشنویم تا بدانیم خداوند از ما چه میخواهد و برنامه او برای زندگی ما چیست.

۲- ما دوستان خدا هستیم: خداوند میخواهد اسرار خود را به دوستان خود آشکار کند، اما بایستی محرم اسرار خداوند باشیم. خداوند دوست ماست، اما چقدر به این مطلب باور داریم که او دوست ماست.

خداوند میخواهد با انسان سخن بگوید ولی بایستی گوشمان آمادگی شنیدن صدای خداوند را داشته باشد.

نظرات فیسبوکی