icf-miltan

در تنگی

بسیار مواقع در زندگی‌ ایمانداران سختی‌ها و تنگی‌هایی‌ پیش میاید که امان را از شخص می‌گیرد اما هرچه زندگی‌ خود را می‌کاوند دلیلی‌ عیان نمی‌یابند. نه گناهی، نه خطای آشکاری و نه...علت چه میتواند

icf-amir

دیدن نادیدنی‌

آينده براي انسان مبهم و تار است و نسبت به وقايع آن نابيناست . آيا ميتوان ناديدنيهای آينده را كه خدا قرار است در زندگی و شرايط من انجام دهد، از پيش ديد و دانست؟ عيسی مسيح كليدی ميدهد كه ميتوان

یادداشت‌های رهبران

2013-01-17

تغییرات، افقهای جدید و پنج نکته اساسی

نشانه‌های موفقیت‌آمیز بودن جلسات مطالعه کتاب‌مقدس چیست؟ مباحث مطرح شده در این جلسات باید در پی چه تاثیرات و تغییراتی باشد؟ در این نوشتار با ۵ نکته مهم درباره مطالعه کتاب‌مقدس در جلسات خانگی آشنا