icf-robert

خلقت تازه در مسیح

در شروع سال جدید شمسی و تازه شدن طبیعت فکر ما معطوف این حقیقت محوری کلام خدا میشود که خوانده شده ایم تا در مسیح خلقتی تازه شویم .کلام خدا به ما میگوید که ما باید فکر تازه و قلب تازه دارا باشیم و

icf-mehrdad

عیسی و زنان

عیسی در طرز برخورد خود با زنان انقلابی بود او بسیاری از معیارهای دینی و اجتماعی زمان خود را در این خصوص زیر پا گذاشت. او به زنان در تعالیم خود توجه داشت و انها را مخاطب قرار می داد.او در خدمات

یادداشت‌های رهبران