شهادت‌های ایمانداران – ۳

۱ نظر
شهادت‏ها
2.8K
1

کلام خدا ما را به شنیدن سرودها و شهادتهای مومنین سفارش می‌کند. بنابراین برخی جلسات عمومی ما به شنیدن این شهادتها در مورد کار مخصوص خدا در زندگی افراد تخصیص داده می‌شوند. شهادتهایی بنا کننده از (۱) ف. (۲) د. (۳) پروین و (۴) ژاله را در این قسمت بشنوید

نظرات فیسبوکی

نظرات سایت