یکشنبه نخل

ورود مسیح به اورشلیم و بازگشت جلال یهوه به معبد

در كتاب حزقيال باب ١٠ مي خوانيم كه بخاطر گناهان قوم اسرائيل، خدا جلال خود را از دروازه شرقي معبد خارج ميكند. مسيح كه جلال فروغ خداست از دروازه شرقي شهر اورشليم وارد گرديد(حزقيال ٤٣: ٢) و اين دقيقا پيشگوئي بود، كه در عهد عتيق از بازگشت جلال خدا به معبد شده بود. اما دو قدرت بزرگ در اورشليم از ورود عيسي خوشحال نبودند، روميان و يهوديان اوليه، و ميخواستند مسيح را حذف نمايند، چون مسيح مخالف عقايد و رويه آنها بود. اين دو قدرت بزرگ تمام قدرت خود را گذاشتند تا او را حذف كنند، اما عملكرد آنها باعث شد كه اين پادشاه بر تخت بنشيند و جلال خدا آشكار گردد.  قوم خدا نيز متوجه نشدند كه خدا براي ياري و

ادامه مطلب

پرستش

عیسی مسیح در مورد موضوع عبادت و پرستش واقعی بما تعلیم میدهد و به این سئوالات پاسخ میدهد، که برای پرستش چه شرایطی وجود دارد، و کجا بایستی پرستش نمائیم، چه کسی میتواند پرستش نماید، و چطور بایستی خدا را پرستش نمائیم و در مورد پنج نکته اساسی مکان پرستش، هدف پرستش، ماهیت پرستش، زمان پرستش و اهمیت پرستش صحبت خواهد نمود.

ادامه مطلب

عیسی هنوز گریان است

وهمانطور که عیسی با درد و اندوه مریم، خواهر ایعلاذر و همچنین برای اورشلیم و گناهان آن در یکشنبه نخل بگریست، امروز نیز برای غمها، دردها و گناهان و گم‌گشتگی مردم اشک می‌ریزد. آیا امروز عیسی با تو اشک می‌ریزد یا برای تو؟...

ادامه مطلب