کلام خدا

پادشاهی مسیح و مسئولیت سیاسی

برخورد و ديدگاه ما بعنوان مسيحيان نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي بايستي چگونه باشد؟ قطعا بعنوان كليساي ايراني،برخورد ما بايستي بر مباني رهنمودهاي كلام خدا و هدايت روح خدا باشد، نه بر اساس معيارهاي گناه آلود اين دنيا. پادشاهي مسيح از نوع حكومتهاي اين دنيا نيست. ما بعنوان سفيران مسيح وظيفه داريم پادشاهي خدا را با معيارهاي او در ابتدا در زندگي خود و كليسا و سپس در جامعه اجراء نمائيم. كشيش دكتر مهرداد فاتحي در اين موعظه به خصوصيات اين پادشاهي اشاره خواهند نمود. @Icfchurch

ادامه مطلب

خدا را با فکر خود محبت کنید

در دنیائی زندگی می کنیم که انسانها آنقدر مشغول هستند، که وقت فکر کردن را ندارند، اما ما بعنوان مسیحیان خوانده شده ایم که در حضور خدا تفکر نمائیم. ایمان ما با فهم حقیقت الهی و اطمینان به آن شروع شده و بایستی به این حقایق متعهد باشیم. اما قدم اول فهم و تفکر است. عیسی مسیح از افراد دعوت میکرد که در موقعیتهای مختلف، تفکر نمایند. کلام خدا نیز از ما دعوت میکند که در مورد کارهای عظیم خدا و محبت او و اعمال خودمان در زندگی تفکر و تعمق نمائیم. چقدر در زندگی خود برای تفکر در کلام خدا وقت میگذاریم؟ انتظار کلام خدا از ما اینست که فکر مسیح را داشته باشیم، و اگر در کلام مسیح تفکر نکنیم، نمی توانیم

ادامه مطلب

اگر خدا از تو خواسته تا برایش کاری انجام دهی، آیا آنرا انجام خواهی داد؟

کتاب یونس فصل 1- 3 خدا از یونس خواست که به سرزمین نینوا برود و کلام بخشش و محبت خدا را در بین این قوم اعلام نماید، اما یونس نخواست که به خدا گوش بدهد و فرارکرده، دچار مشکلات و رنجهای زیادی گردید. داستان یونس در این سه بخش خلاصه میشود که اول او دوید و از خدا فرار کرد، بعد بسوی خدا دوید و بازگشت نمود و در نهایت برای خدا دوید و دستور العمل خدا را انجام داد. پاسخ ما به این داستان چگونه است؟ آیا خدا مانند یونس از تو خواسته که کاری برایش انجام دهی و تو آنرا نادیده گرفته ای؟

ادامه مطلب

کلمه انسان شد

کلمه انسان شد و به میان ما آمد. نام عیسی عمانوئیل است که به معنای خدا با ماست، اما عیسی نه تنها خدا با ماست بلکه انسان گردید و انسانیت ما را بر خود گرفت. در این موعظه خواهیم شنید که او چگونه شریک انسانیت ما گردید.

ادامه مطلب

نگاه عیسی نسبت به زنان

در دنیائی زندگی میکنیم که مملو از خشنونت نسبت به زنان است. اما دیدگاه ما مسیحیان بایستی دیدگاهی مسیح گونه نسبت به زنان باشد. در زمان عیسی فرهنگ سنتی یهودی با دیدی خشن و تحقیر آمیز نسبت به زنان نگاه میکرد.اما دیدگاه مسیح نسبت به زنان انقلابی بود. در نسب نامه مسیح نام چهار زن نوشته شده است، بعد انسانی عیسی از طریق یک زن شکل گرفت و هیچ مردی در آن نقش نداشت. در مثلهای عیسی زنان نقشی اساسی دارند، زنان شاگردان واقعی عیسی بودند و در پای صحبتهای او می نشستند و با وجود خطرات تا پای صلیب با او بودند. زنان شاگردانی وفادار برای عیسی بودند. مسیح پس از قیامش اولین کسی را که ملاقات میکند مریم مجدلیه

ادامه مطلب

بیداری روحانی از کتاب نحمیا(قست سوم)

در هفته های قبل به خصوصیاتی از نشانه های بیداری روحانی پرداختم و در این هفته به ادامه این خصوصیات خواهیم پرداخت. قومی که از نظر روحانی بیدار شده است، دست خدا را در زندگی خود میبیند و برای شکر گذاری و پرستش خدا اهمیت ویژه ای قائل است. قوم بیدار به عمق مشکلات میپردازند ، و بادقت نظر در پی رفع آنست، همچنین دلی وفادار دارند و نسبت به ظلم و ستم به دیگران حساس میباشند. قوم بیدار در اتحاد هستند و به امور خدا توجهی ویژه دارند، همچنین متوجه این حقیقت هستند که دشمنی دارند که همیشه در پی ضربه زدن میباشد، پس بایستی همیشه مجهز باشیم. قوم بیدار با دل و جان در کار و کوشش برای خدا می باشد و هیچ وقت

ادامه مطلب

بیداری روحانی در کتاب نحمیا

در هفته گذشته نکاتی در مورد نشانه های بیداری روحانی که در کتاب نحمیا آمده است، صحبت گردید، در این هفته به چند نکته دیگر از کتاب نحمیا در مورد بیداری روحانی خواهیم پرداخت. در بیداری روحانی بایستی کاملا فروتن شده و اعلام نمائیم که به خداوند نیازمندیم،همچنین بایستی در اتحاد و یکدلی، با دعا روی خداوند را بطلبیم، بایستی وعده های خداوند را بیاد آوریم و اینکه رویای خداوند برای ما چیست، بیداری روحانی اشتیاق به شنیدن کلام خدا و یادگیری کلام خدا را در وجود ما تقویت مینماید و به درک عمیق تر از شخصیت خداوند دست میابیم.

ادامه مطلب

شنیدن صدای خداوند

ما در زندگی نیاز داریم تا صدای خداوند را بشنویم،تا بتوانیم وقایع اطراف خود را درک نمائیم. خدای کتاب مقدس خدای ارتباط و مشارکت است و دوست دارد با انسان ارتباط داشته باشد. چرا ارتباط ما با خداوند مهم است؟ 1- ما فرزندان خدا هستیم: ما بعنوان فرزندان خداوند بایستی صدای خداوند را بشنویم تا بدانیم خداوند از ما چه میخواهد و برنامه او برای زندگی ما چیست. 2- ما دوستان خدا هستیم: خداوند میخواهد اسرار خود را به دوستان خود آشکار کند، اما بایستی محرم اسرار خداوند باشیم. خداوند دوست ماست، اما چقدر به این مطلب باور داریم که او دوست ماست. خداوند میخواهد با انسان سخن بگوید ولی بایستی گوشمان آمادگی

ادامه مطلب

روابط مسیحیان با یکدیگر چه پیغامی برای دنیا دارد

عیسی مسیح تعلیم میدهد که دنیا از رفتار و روابط ما با یکدیگر، و محبتی که نسبت به یکدیگر داریم پی مبرد که شاگردان او هستیم. بدن میسح، بایستی چنان شایسته عمل نماید تا چهره واقعی مسیح و جلال او را به دنیا نشان دهد. ما بایستی کلام مسیح را اعلام نمائیم و رفتارمان نمایانگر این باشد که به کلام او عمل میکنیم. مسیحیت فقط رابطه شخصی ما با خدا نیست، بلکه رابطه ما با یکدیگر و محبت واقعی ما نسبت بهمدیگر میباشد. از محبت شما به یکدیگر، دیگران خواهند فهمید که شاگردان من هستید.

ادامه مطلب

جایگاه عهد عتیق در زندگی مسیحی

گاهی مسیحیان به اشتباه فکر میکنند که شریعت در زندگی مسیحی هیچ جایگاهی ندارد.خداوند به قوم اسرائیل می گوید، شما کاهنان من هستید، برای ارتباط با تمامی ملتها وقومها و بایستی وسیله ای باشید برای رسیدن برکت من به تمامی قومها. خداوند احکام را به قوم اسرائیل داد تا باعث برکت تمام قومها گردد. وقتی عیسی مسیح به این دنیا آمد، آنچه خدا به قوم اسرائل وعده داده بود به تحقق پیوست. در متی باب 5 عیسی مسیح میگوید گمان مبرید آمده ام تا شریعت را نقض نمایم، بلکه آمده ام تا آنها را تحقق ببخشم و کامل نمایم. عیسی مسیح تحقق دعوت خداوند و تحقق شریعت اسرائیل است. عیسی مسیح تاکید میکند که در آنچه شریعت بما

ادامه مطلب