کریسمس

نگاهی متفاوت به معنای کریسمس

در دنيائي زندگي مي كنيم كه مردم تعاريف مختلفي از معناي كريسمس دارند؟ اما معناي واقعي كريسمس چيست؟ كريسمس رازي را در خود دارد، كه درك اين راز زندگي حال و ابديت انسان را تغيير خواهد داد، و آن راز تجسم پسر خداست. پسري كه از ابتدا با خدا بوده، به ميان انسانها آمد. خداي عاشقي كه به ديدار معشوق خود آمد. در اين موعظه كشيش بزمجو به اهداف آمدن پسر خدا نيز اشاره خواهند نمود.

ادامه مطلب

کلمه انسان شد

کلمه انسان شد و به میان ما آمد. نام عیسی عمانوئیل است که به معنای خدا با ماست، اما عیسی نه تنها خدا با ماست بلکه انسان گردید و انسانیت ما را بر خود گرفت. در این موعظه خواهیم شنید که او چگونه شریک انسانیت ما گردید.

ادامه مطلب

پیام تولد عیسی مسیح

خدا بعنوان منبع محبت فقط به فرستادن پیامبران اکتفا نکرد، بلکه خود شخصا به ملاقات انسان آمد. بزرگترین پیام کریسمس و تولد مسیح ملاقات شخصی خدا با بشر است. ولی آیا امروز نیز خدا انسان را ملاقات میکند؟ این ملاقات فقط مختص دیروز نیست، بلکه در هر زمانی خداوند انسان را ملاقات خواهد کرد، اما نکاتی در مورد شرایط ملاقات خداوند با انسان وجود دارد که در این موعظه ، آنها را خواهیم شنید.

ادامه مطلب

منجی در هئیت نوزاد

پیغام کریسمس تولد نجات دهنده ایست که نه با مرعوب کردن ما و نه با استفاده از خشونت و زور، بلکه با محبت و فروتنی به سراغ ما میاید.پسر خدا با کنار گذاشتن جلال آسمانی خود و با احترام به اراده انسانها از ما می‌خواهد تا آزادانه به محبت فروتنانه او واکنش نشان دهیم.

ادامه مطلب

تولد معنای زندگی

در دنیای که ما سخت درگیر مشکلات هستیم سوالی اساسی که مطرح میشود این است که هدف این زندگی‌ چیست و معنا و مقصود این زندگی‌ به کجا میرود. تمام معنا و مفهوم زندگی‌ در تولد عیسی مسیح نهفته است ، اگر امروز به خدا اجازه بدهیم که گوش و چشمان مارا باز کند،تمام معنی زندگی‌ را در تولد عیسی مسیح پیدا می‌کنیم.

ادامه مطلب

معجزهٔ کریسمس

واکنش انسان‌های امروزی به رخداد تولد مسیح، تا حدود زیادی مشابه هم عصران عیسی است. تولد مسیح واکنشهای گوناگونی را در اشخاص هم عصر او برانگیخت. نکته جالب توجه این است که بزرگترین واکنش‌های ایمانی به تولد نجات دهنده موعود از سوی کسانی بود که انتظار زیادی از آنها نمی‌رفت. اما از دیگر سو، از کسانی که ایمانی بزرگ انتظار می‌رفت، شاهد بی ایمانی، بی تفاوتی و حتی خصومت ورزی هستیم.

ادامه مطلب

راز کریسمس

کریسمس برای مردم در نقاط مختلف دنیا تعاریف و تعابیر گوناگونی دارد. اما کریسمس تنها یک جشن و رویداد نیست بلکه آن رازی عظیم در خود نهفته دارد که با درک و قبول این راز زندگی حال و ابدی ما تغییر خواهد نمود. در این ایام عاشق نادیده‌ بسراغ معشوق خود می‌آید.

ادامه مطلب

مزمور شمعون و اعلامِ حنا

در انیجل لوقا با دو شخصیت روبرو می شویم که در داستان تولد عیسی نقش مهمی دارند، اما ما روی کارت ها و پوستر های کریسمس تصویری از آنها نمی بینیم. یکی از آنها شمعون پیر بود و دیگری زن سالخورده ای به نام حنا بود که تمام عمرشان را در انتظار تسلی و آمرزش بودند. امروز من و شما در ایام کریسمس منتظر چه هستیم؟

ادامه مطلب