پادشاهی خدا

پادشاهی مسیح و مسئولیت سیاسی

برخورد و ديدگاه ما بعنوان مسيحيان نسبت به مسائل سياسي و اجتماعي بايستي چگونه باشد؟ قطعا بعنوان كليساي ايراني،برخورد ما بايستي بر مباني رهنمودهاي كلام خدا و هدايت روح خدا باشد، نه بر اساس معيارهاي گناه آلود اين دنيا. پادشاهي مسيح از نوع حكومتهاي اين دنيا نيست. ما بعنوان سفيران مسيح وظيفه داريم پادشاهي خدا را با معيارهاي او در ابتدا در زندگي خود و كليسا و سپس در جامعه اجراء نمائيم. كشيش دكتر مهرداد فاتحي در اين موعظه به خصوصيات اين پادشاهي اشاره خواهند نمود. @Icfchurch

ادامه مطلب

سه مقام عیسی

در این موعظه به سه مقام مهم عیسی اشاره خواهد شد: 1- در مقام نبی: عیسی مسیح بعنوان پسر خدا، بزرگترین پیامبریست که بدنیا آمده است. نبی کسی است که پیام خدا را بر قوم آشکار می سازد، اما مسیح نه تنها پیام آور است، بلکه خود پیام خداست. 2- در مقام کاهن: عیسی مسیح کاهن اعظم است، کاهن واسطه بین انسان گناهکار و خدای قدوس است. کهانت عیسی به واسطه پسر خدا بودن او منحصر بفرد است، عیسی کهانتی جاودانی دارد و قربانی کامل است. 3- او پادشاه کامل است: او بزرگترین پادشاه است، پادشاهی که به دست او عدل و انصاف در جهان برقرار خواهد شد.

ادامه مطلب

زندگی مسیحی در قدرت خداوند

رشد ما در خداوند كه مخصوصا در مورد شكر گزاري و دعا، يعني شكرگزاري براي رشد پيغام انجيل و دعا و براي رشد ايمانداران مي باشد. پولس در اين آيات مي خواهد خدا را براي سه موضوع شكر نمايد. ١- اميد زنده ٢- رشد پيغام انجيل ٣- پادشاهي خدا پولس به اين موضوع اشاره مي كند كه از لحاظ دعا بايستي در شناخت خدا رشد نمائيم.

ادامه مطلب

میهن ما کجاست

در این پیغام می خواهیم بدانیم میهن ما کجاست با بررسی رساله عبرانیان فصل ۱۲ آیه ۱۱ الی ۱۳ ملاحظه می کنیم، از یک طرف در این جهان ما غریب و بیگانه هستیم ولی از طرف دیگر غریب و بیگانه نیستیم، چون وارد میهن آسمانی و پادشاهی خدا شده ایم با توجه به رساله عبرانیان باب ۱۲ آیات ۲۹ تا ۱۸ یاد می گیریم، که ما متعلق به یک پادشاهی روحانی و ابدی و تزلزل نا پذیر هستیم. همچنین سه نتیجه عملی از آیات ذکر شده را در این موعظه بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب

در انتظار روح القدس

عیسی از شاگردانش دعوت می کند تا جهت تحقق وعده پدر انتظار بکشند و منتظر ملاقات روح القدس باشند. چرا عیسی از شاگردان خود می خواهد که منتظر روح روح القدس باشند؟ چون هنوزیک قدم مهم از کار نجات بخش خداوند باقی مانده بود و آن نزول روح القدس بود. اگر نزول روح القدس در کلیسا نبود، نقشه نجات خداوند کامل نمی شد. از طریق کار مسیح، ما مقام پسر خواندگی خداوند را پیدا می کنیم، اما از طریق روح القدس است که این مقام را در زندگی خود تجربه می کنیم و در عمل آنرا بدست می آوریم. از طریق روح القدس،حضور فعال خدا و پادشاهی خدا را در خودمان و جمع خودمان تجربه می کنیم. پارسائی، سلامتی، سلامتی در روابط و خوشی

ادامه مطلب

حاکمیتِ پرمهر

موعظهٔ بالای کوه، یکی‌ از عمیق‌ترین و تاثیر‌گذارترین سخنرانی‌هایی‌ می‌باشد که در طولِ تاریخ اتفاق افتاده است. عیسای مسیح در این موعظه تعریفِ جدیدی از پادشاهیِ خدا و نتایجِ آن برای مردمان را، بیان می‌دارد. در این پیام به بررسی نتایجِ این موعظه و بازتاب آن بر زندگی‌ِ امروز ایمانداران پرداخته میشود...

ادامه مطلب

پادشاهی خدا: پایانِ همه‌چیز؟!

یکی‌ از سوالاتی که در دنیای امروز بسیار به آن بر‌می‌خوریم و فکرِ بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده، این پرسش است که در نهایت چه بر این دنیا خواهد گذشت؟ عاقبت این جهان کجا خواهد بود؟ آیا رستاخیزِ مسیح امیدی برای این دنیا خواهد بود؟ و یا فروپاشیِ تمامیِ هستی‌ امریست قریب‌الوقوع؟...

ادامه مطلب

ترمیم دل برادر

در پادشاهیِ خدا و با آمدن مسیح خداوند، برقراری صلح و سلامتی‌ ارجحِ تمام دگرگونی‌ها و تحولات در میا‌‌ن قوم خدا می‌باشد. صلح و صفا با خدا، و با یکدیگر! اما آیا این صلح صرفاً یک تغییر آنی‌ است، و یا یک مسئولیت عمیق بر ایمانداران مسیح؟ شرایط این صلح چیست و چه نشانه‌هایی‌ دارد؟

ادامه مطلب

کتاب خلقت، کتاب شریعت

مزمور ۱۹ یکی‌ از زیباترین مزامیر می‌باشد که در آن به معرفی‌ِ ۲ کتاب اصلی‌ برای شناخت خدا، کتاب خلقت و کتاب شریعت، میپردازد. کتابِ خلقت به بیانِ جلال و عظمت خدا میپردازد و قدرت او را در کار خلقت به تصویر می‌کشد. اما کتاب شریعت، سخن از شخصیتِ خدای محبت و هدف او در حیات و زندگی‌ ما می‌راند. چگونه این دو مکأشفه خدا در حیات روحانی ما میتواند تاثیرگذار باشد؟!

ادامه مطلب

آیا پادشاهی خدا را بدست خواهیم‌آورد؟

در کلامِ خدا بسیار دفعات میبینیم گفته شده‌است که به دریافت و آمدن پادشاهیِ خدا هست که مشکلات، سختی‌ها و نیاز‌های ما برطرف خواهد شد. اگر ما اول در پی‌ ملکوت خدا باشیم تمامی آنچه نگرانی‌ ماست برطرف خواهد شد. ولی‌ به راستی‌ چه تضمینی برای تحقق‌ِ این امر است؟ چه اطمینانی از دریافت پادشاهی خدا وجود دارد؟!

ادامه مطلب