مشارکت

اتحاد با مسیح بنیان نجات ماست

اتحاد و يگانگي و پيوند با مسيح بنياد زندگي مسيحي است. در اتحاد با مسيح است كه ما ميتوانيم نجات يابيم. دريافت بركات خدا فقط از طريق اتحاد و پيوند با مسيح در ما جاري ميشود. در اين موعظه به دو بركت مهم كه در اتحاد با مسيح دريافت مي كنيم، اشاره خواهد شد: ١- در اتحاد با مسيح ما از پارسائي مسيح برخوردار مي شويم و اين پارسائي جدا از مسيح نيست، ما محكوميت خود را به مسيح مي دهيم، و او پارسائي خود را بما ميدهد. ٢- در اتحاد با مسيح ، ما از قدوسيت مسيح برخوردار مي شويم، انسانيت كهنه ما بر صليب مصلوب ميگردد، و انساني نو پديد مي آيد و ميتوانيم براي خدا ثمر بياوريم

ادامه مطلب

بوته مشتعل در زندگی ما

کتاب مقدس سراسر مملو از داستانهایی از مردان و زنان خداست که همه آنها مثل ما انسان بوده اند، اما تصمیم، ایمان و سرسپردگی آنها، زندگی آنها و حتی جامعه را تغییر داده است و موسی یک از برجسته ترین این شخصیتها در عهد عتیق میباشد. خداوند پس از چهل سال از طریق یک بوته مشتعل نظر موسی را جلب کرد، نکته قابل ذکر اینست که خداوند میتوانست قبلا نیز موسی را ملاقات نماید، ولی در آن زمان هنوز او آمادگی ملاقات با خداوند را نداشت و در این چهل سال تغییرات زیادی کرده بود و آماده ملاقات با خداوند بود. سه نکته در مورد ملاقات موسی با خداوند: 1- قلب موسی منتظر خداوند بود تا خداوند بر او نشانه ای آشکار

ادامه مطلب

بمانید تا از اعلی آراسته شوید

عیسی مسیح ذهن شاگردان را روشن کرد تا کتب مقدس را درک نمایند، او به آنها توضیح داد که در حضور خداوند بمانند تا از اعلی بوسیله روح خداوند آراسته و قدرتمند گردند.تجربه قوم خدا ، تجربه ای تکرار شونده است ، خداوند بارها و بارها قوم اسرائیل را از اسارتها آزاد نمود و آنها را برکت داد ولی آنها باز خداوند را فراموش کردن انسانها وقتی در مشکل هستند، به یاد خداوند میباشند اما با رفع مشکلات از خداوند دور میشوند و خدا را فراموش میکنند و درگیر اسارتهای مختلف این دنیا میگردند.

ادامه مطلب

کلیسا و گروههای خانگی

انسانیت تازه ای که خدا در ما بوجود می اورد در بطن کلیسا که جامعه نوین مسیحی است پرورش می یابد و نشو و نما پیدا میکند .جلسات خانگی محیط بسیار مناسب و ضروری برای تبدیل شخصیت ما و پرورش این انسان نوین است.

ادامه مطلب

رساله عبرانیاین بخش اول

در این موعظه اهمیت شخص و کار مسیح به عنوان پسر خدا بررسی می شود و چطور این حقایق کمک میکند که از ایمان منحرف نشویم و نجات را نا دیده نگیریم

ادامه مطلب

کلیسای هدفمند (۱)

کتاب‌مقدس به وضوح تعلیم میدهد که خدا برای کلیسای خود هدف‌هایی‌ وسیع و افکاری بلند دارد و بر طبقِ این اهداف می‌باشد که موفقیت و رشدِ کلیسا و همچنین سلامتِ آن، صورت می‌گیرد. اما این اهداف کدامند و انجام آن چگونه امکان‌پذیر می‌باشد؟

ادامه مطلب

عیسی، منجیِ منحصربفرد

۱- رابطهٔ منحصر به فردِ عیسی با خدا. عبرانیان ۱: ۱-۳ نگارندهٔ عبرانیان بیان‌می‌کند که خدا در طولِ تاریخ بارها و بارها بوسیلهٔ پیامبران با مردمان سخن گفت، اما در ایام آخر توسطِ یک شخصِ منحصر به فرد، شخصی‌ که بسیار متفاوت بود از پیامبران با قوم و مردمان سخن گفت. خدا به واسطه پسرِ خودش با مردم سخن گفت. پسری که فروغِ جلالِ خداست! مظهرِ کاملِ ذاتِ خدا! >۲- رابطهٔ منحصر‌به‌فرد عیسی با جهان

ادامه مطلب

اتحاد رمز زندگی پیروزمند مسیحی

اگر ایمان به مسیح و حاکمیت خدا اساسی‌ترین شرط برای داشتن یک زندگی پیروزمند مسیحی است، حفظ اتحاد در رتبه دوم قرار دارد. هر ایمانداری با پیوند خوردن به مسیح، با دیگر اعضای بدن مسیح نیز رابطه‌ای زنده می‌یابد.

ادامه مطلب