صعود مسیح

صعود مسیح

این پیغام در مورد پنج حقیقت نهفته درباره صعود مسیح و ارتباط آن در زندگی امروز خواهیم پرداخت

ادامه مطلب

نتایج صعود مسیح به آسمان

(۱) مسیح سلطنت می‌کند (۲) مسیح برای ما شفاعت می‌کند (۳) مسیح عطایای مخصوص به کلیسا می‌بخشد (۴) مسیح خداوند زمان و مکان است (۵) مسیح دوباره بازمی‌گردد

ادامه مطلب