شاگردی

کلیسایی که دنیا را تغییر می دهد

چه عواملي باعث گرديد كه كليساي اوليه ، دنياي عصر خود را تغيير دهد. در اين موعظه به چهار ويژگي اصلي كليساي اوليه خواهيم پرداخت، كه باعث گرديد، كه دنياي آن زمان تغيير كند و اينكه كليساي معاصر چه بايد بكند.

ادامه مطلب

چگونه در شرایط ناسازگار شاگرد عیسی بمانیم؟

دانیال در محیط و موقعیتی ناسازگار و در تبعید زندگی کرد. اما او نه فقط عهد خود را با خدا فراموش نکرد، بلکه در سرزمین تازه شکوفا و بر اجتماع خود تاثیر گذار شد. زندگی او برای امروز ما چه درس و پیامی دارد؟

ادامه مطلب

چگونه کلیسایی باشیم؟

کلیسا یا جمع ایمانداران به مسیح ,با وجود همه نواقص وسیله خدا برای برکت دنیا است. اما وجود برخی خصوصیات تاثیر مهمی در نفوذ و تاثیر پیام او دارد. در این موعظه با پنج ویژوگی کلیسای برکت یافته اشنا شوید

ادامه مطلب

عیسی و زنان

عیسی در طرز برخورد خود با زنان انقلابی بود او بسیاری از معیارهای دینی و اجتماعی زمان خود را در این خصوص زیر پا گذاشت. او به زنان در تعالیم خود توجه داشت و انها را مخاطب قرار می داد.او در خدمات خود نیازهای مختلف انها را همچون شفا و امرزش گناهان و حمایت اجتماعی را رفع میکرد. او زنان را به عنوان شاگرد خود می پذیرفت.‭

ادامه مطلب