سختی

من هنوز ایستاده ام

لحظاتي در زندگي وجود دارند،كه فكر مي كنيم،ديگر نميتوانيم بايستيم. حقيقت اينست كه در زندگي ايمانداران، يك نبرد دائمي وجود دارد، بين عملي كه بايد انجام بدهيم، و عملي كه وسوسه مي شويم، انجام دهيم. خدا آفريننده و معمار ماست و ما را طوري طراحي كرده است، كه بتوانيم تحمل فشارهاي زندگي را داشته باشيم، اما بايستي به خدا اعتماد نمائيم كه او هميشه حاكم است و همچنين به اقتداري خدا در عيسي مسيح بما داده است، ايمان داشته باشيم.

ادامه مطلب

پیروی خدا در زمانها و شرایط نامعلوم

آیا خدا مانند ابراهیم که روی او حساب کرد، امروز نیز می تواند روی من و تو حساب کند؟ آیا ایمان ما به خدا مانند ایمان ابراهیم، خدا را خشنود می سازد؟ آیا جنس ایمان ما، جنس ایمان ابراهیمی است؟ ابراهیم بما درسهایی را برای پیروی از خدا و گذشتن از شرایط و زمانهای نامعلوم زندگی یاد می دهد. 1- پیروی خدای کتاب مقدس بمعنای داشتن جرات برای حرکت بسوی نا معلومهاست. 2- خدا تو را بسوی نجات و همچنین ماموریت خویش همزمان می خواند. 3- خدا تو را برکت می دهد تا باعث و عامل حرکت دیگران شوی. 4- اگر می خواهی برکت یافته خدا باشی، باید از همه چیز دست بشوئی و خدا را تنها اعتماد خود ساخته و خوشی تو برای پادشاهی

ادامه مطلب

درسهایی از زندگی هاجر

خدای کتاب مقدس، خدایی است که افراد مظلوم و ضعیف را میبیند و به سراغ آنها میرود. خدا فریاد مظلومیت هاجر را شنید و پس از ترک خانه ابراهیم، او را ملاقات کرد و وعده های عظیمی به او داد. اگر خدا اجازه داده در بیابانهای زندگی سفر نمائیم، چشمه ای برای احیاء ما، مهیا خواهد کرد.

ادامه مطلب

فریادی از عمق وجود

همه ما در زندگی درد و رنج را بمعنای عمیق آن تجربه کرده ایم، مزمورنگار چه راهی برای خروج از این وضیعت معرفی می کند.

ادامه مطلب

خدا در جنگهای ما همیشه حاضر است

ما در زندگی با چالشها و مشکلاتی روبرو هستیم، که گاهی ممکن است، تصور نمائیم تنها هستیم، اما بایستی به این درک برسیم که خدا در مشکلات همراه ماست، بایستی حضور خدا را تشخیص داده و اجازه دهیم که خداوند سهم خود را انجام دهد. کافیست بر پریشانی و استرس های خود غلبه کرده و از تقلاهای بی ثمر دست برداریم و تنها سهم خود را در مشکلات انجام داده، آنوقت خواهیم دید که خدا در همان وضیعت سخت جلال خود را ظاهر خواهد کرد و کمکمان میکند.

ادامه مطلب

تو خدائی هستی که مرا می بینی(اِیل رُئی)

خدای کتاب مقدس ،خدایی هست که تمام جزئیات زندگی مرا می بیند و بر تمام شرایط زندگی من تسلط کامل دارد. چهار نکته مهم٬ این متن در داستان هاجر پیرامون خدا به ما یاد میدهد ۱- خدا، خدایی هست که شرایط و مشکلات مرا می بیند(آیه ۱-۶) ۲-خدایی هست که بی عدالتی را نسبت بمن می بیند(آیه ۶ و ۱۱) ۳- خدایی هست که زخمهای درون و طرد شدگی مرا میبیند.(آیه ۴) ۴- خدایی که آینده من را میبیند،میداند و رغم میزند.(آیه ۹-۱۱)

ادامه مطلب

آیا آماده دریافت شفا از خدا هستیم؟

خداوند در هرزمانی طالب شفای انسانها و نجات آنها میباشد، اما بایستی طالب این شفا باشیم و با ایمان و با تمام وجودمان آنرا را بطلبیم. ممکن است در زندگی مشکلات زیادی داشته ایم، اما به آنها عادت کرده و حاضر نیستیم از آن وضیعت خارج شویم. عیسی همیشه با ماست، پس بجای تمرکز روی مشکلات بایستی روی شفا تمرکز کرده و حضور خداوند را بطلبیم و با ایمان و اعتماد به خدا درون خود را تغییر دهیم تا شرایط تغییر یابد. ایمان بدون عمل مرده است.

ادامه مطلب

ناله و دعایی برای روزهای تاریک زندگی‌

ما زیاد در مورد افسردگی می‌شنویم. واقعیت این است که عامل افسردگی هر چه باشد، بر همه وجود ما را تأثیر می‌گذارد. اما چطور در این شرایطی دعا کنیم؟ برخی باورهای نادرست مانع بهبودی می‌شوند. اما مزمور ۱۰۲ توسط کسی نوشته شده که «دلش خشکیده» و به ما کمک می‌کند تا در چنین شرایطی بتوانیم دعا کنیم.

ادامه مطلب

طرز فکر انسانها در تجربیات و سختی ها

بعنوان یک ایماندار مسیحی طرز برخورد شما برای رویاروئی با آزمایشها و تجربیات چه خواهد بود؟ زندگی انسانها مملو از سختیها، بیماریها ، و چیزهایست که انسان را رنج میدهد.در حقیقت خداوند اجازه میدهد که در زندگی ما ایمانداران، تجربیاتی سخت روی دهد و این رنجها باعث میگردد که هرروزه بیشتر به شکل عیسی مسیح درآئیم. طرز فکر ایمانداران نسبت به آزمایشها بایستی با شادی باشد، و این مطلب امکان پذیر نبوده مگر اینکه فکر خود را تغییرداده و به مشکلات با دید مثبت نگاه کنیم و از خداوند نیز بخواهیم که ما را یاری نماید.درحقیقت آزمایشها و سختیها باعث میگردند که استقامت و پایداری ما بیشتر شده و هر روزه در ایمان و

ادامه مطلب

بهای شاگردی

در دنیائی زندگی میکنیم، که نمیتواند مسیح و تعالیم او را تحمل کند. مسیح برای گناهان این دنیا رنج کشید، اما دنیا اینرا درک نکرد. مسیح از همان ابتدا به شاگردان خود گفت، هرکسی میخواهد مرا پیروی کند بایستی هرروزه صلیب خود را بر دوش گرفته و به دنبال من بیاید.اگر بخواهیم مسیح را پیروی کرده و شاگرد واقعی او باشیم بایستی، انتظار بها دادن در این راه را داشته باشیم. برای مشارکت حقیقی با مسیح، بایستی متوجه نقش اساسی صلیب در زندگیهایمان باشیم. نبایستی انتظار داشته باشیم که در قبال نیکوئی و محبت به دیگران، حتما نیکوئی و محبت دریافت خواهیم کرد، دنیا نمیتواند شاهد محبت صادقانه مسیح باشد. خوشا به حال

ادامه مطلب