روح القدس

اگر خدا با ماست کیست که بر ضد ماست

پولس رسول در اين آيات به قلب پيام كريسمس اشاره ميكند. پولس از نجاتي كه توسط اين نجات دهنده براي ما مهيا شده، صحبت مي كند. او از عمانوئيل كه هميشه در كنار ما و با ماست سخن مي گويد و اينكه هيچ قدرتي نمي تواند ما را از محبت خدا كه در عيسي مسيح است، جدا سازد.

ادامه مطلب

زندگی همچون فرزندان نور(بخش دوم)

خدا پس از ایمان ما به عیسی مسیح برکات زیادی را نصیبمان کرده است، خدا هدیه عظیمی بما داده که همانا روح القدس می باشد و میخواهد با روح خود در انسانیت تازه ما کار نماید. ما به بهای سنگینی خریداری شده ایم، پس بایستی در جاده ای که خدا میخواهد و اراده اوست قدم برداریم، بایستی با حکمت در این جاده حرکت کرده و مانند حکیمان زندگی نمائیم. در این موعظه خواهیم شنید که چه چیزهایی میتواند ما را از جاده ای که خدا تعیین کرده است، دور نماید.

ادامه مطلب

اهمیت تقدس در مسیح

خدا ما را به قدوسیت فرا خوانده و این حقیقت جاودانی است، چون ذات خدا جاودانی و تغییر ناپذیر است. خدا می خواهد ما مقدس باشیم، چون ذات او مقدس است و اگر بخواهیم با خدای قدوس ارتباط داشته باشیم، بایستی مقدس باشیم و این تقدس بایستی از درون ما سرچشمه گرفته و در رفتارمان با دیگران نیز دیده شود. روح القدس ما را تغییر داده و تقدیس میکند، تا بتوانیم با خدا ارتباط داشته باشیم. اگر مقدس بمانیم، شریک طبیعت الهی خدا خواهیم شد.

ادامه مطلب

روح القدس و کلیسا

یکی از مهمترین کارهای روح القدس قرار دادن ایمانداران در کلیسا از طریق تعمید روح میباشد، ما در یک بدن و در یک روح هستیم. یکی از مهمترین ابعاد و اهداف روح القدس تعمید در روح برای تشکیل کلیساست. روح القدس ما را با مسیح پیوند میزند و از طریق این پیوند با مسیح است که یک بدن را تشکیل میدهیم. مسیحیت خارج از کلیسا وجود ندارد ، کلیسا اعضاء واقعی بدن مسیح هستند که بایستی در کنار هم با تمام کاستیها قرار بگیرند و با صبوری یکدیگر را بپذیرند و بودن در کنار هم است که باعث رشد میگردد. روح القدس به واسطه فیض خود هدیه ای ارزشمند به هریک از ما عطا میکند تا بتوانیم در کلیسا و بدن مسیح از آن استفاده

ادامه مطلب

پنطیکاست بازگشت جلال خدا

پنظیکاست تجریه حضور جلال خداست. دوهزار سال پیش، جرقه ای روحانی رخ داد که در پی آن آتشی مشتعل گردید . نزول روح القدس زندگی بشر را دگرگون ساخت. در روز پنطیکاست پنج روخداد مهم اتقاق افتاد: وعده آمدن روح خدا تحقق یافت. ریختن روح القدس بازگشت جلال خدا به قوم بود . به واسطه روح خدا رفاقت خدا با انسان برقرار گردید. روح القدس باعث تبدیل و تغییر بنیادین در شاگردان مسیح و تقویت آنها برای انجام ماموریت بزرگ گردید. آمدن روح خدا تولد و شروع کلیسا بود. در روزهایی که مسیحیان تحت جفا بودند، اگر روح خدا نزول نمیکرد، کسی ایمان نمی آورد و کلیسا بوجود نمی آمد. به برکت آمدن روح خداست که محبت و همبستگی و

ادامه مطلب

خانه خدا کجاست؟

در این پیغام می خواهیم به این سوال جواب بدهیم که امروز مسکن خدا کجاست؟ در ابتدا می خواهیم بپرسیم که قبلا از نظر کلام خدا مسکن خدا کجا بوده؟ به اهمیت خیمه خدا در زمان موسی و همچنین به مکان معبد در زمان سلیمان نگاهی خواهیم انداخت. سپس می خواهیم ببینم که خانه خدا امروز کجاست و در مورد چهار خانه صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب

پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

بسیاری از مسیحیان می‌خواهند دریافت روح‌القدس را به دلایلی چون کسب آرامش و شادی، یا تقویت رابطه شخصی خود با خدا طلب کنند. اما حضور و سکونت روح‌القدس در ایمانداران برای این است که شما را توانمند سازد، تا مأموریتی را به انجام برسانید که مسیح بر دوش شما گذاشته است. اگر بههمکاری با روح خدا در این مسیر بپردازید، حضور و برکات او در زندگی شما تداوم پیدا می‌کند.

ادامه مطلب

تداوم پری روح القدوس

بسیاری از مسیحیان از روح‌القدس پر میشوند اما پری روح‌القدس در آنها تداوم نمی و اثرت و نتایج این پری در زندگی‌ آنان ماندگار نیست، یکی‌ از مهمترین دلایل این موضوع عدم اطاعت آنها از روح‌القدس است.اطاعت بیشتر از روح‌القدس باعث پری بیشتر از و میشود و بدون اطاعت و احترام او نمی‌توان در پری روح‌القدس ماند. نه فقط باید از روح‌القدس پر شد بلکه باید در او زیست و رفتار کرد که اطاعت کلیدی مهم در این مورد است.

ادامه مطلب

بمانید تا از اعلی آراسته شوید

عیسی مسیح ذهن شاگردان را روشن کرد تا کتب مقدس را درک نمایند، او به آنها توضیح داد که در حضور خداوند بمانند تا از اعلی بوسیله روح خداوند آراسته و قدرتمند گردند.تجربه قوم خدا ، تجربه ای تکرار شونده است ، خداوند بارها و بارها قوم اسرائیل را از اسارتها آزاد نمود و آنها را برکت داد ولی آنها باز خداوند را فراموش کردن انسانها وقتی در مشکل هستند، به یاد خداوند میباشند اما با رفع مشکلات از خداوند دور میشوند و خدا را فراموش میکنند و درگیر اسارتهای مختلف این دنیا میگردند.

ادامه مطلب

در انتظار روح القدس

عیسی از شاگردانش دعوت می کند تا جهت تحقق وعده پدر انتظار بکشند و منتظر ملاقات روح القدس باشند. چرا عیسی از شاگردان خود می خواهد که منتظر روح روح القدس باشند؟ چون هنوزیک قدم مهم از کار نجات بخش خداوند باقی مانده بود و آن نزول روح القدس بود. اگر نزول روح القدس در کلیسا نبود، نقشه نجات خداوند کامل نمی شد. از طریق کار مسیح، ما مقام پسر خواندگی خداوند را پیدا می کنیم، اما از طریق روح القدس است که این مقام را در زندگی خود تجربه می کنیم و در عمل آنرا بدست می آوریم. از طریق روح القدس،حضور فعال خدا و پادشاهی خدا را در خودمان و جمع خودمان تجربه می کنیم. پارسائی، سلامتی، سلامتی در روابط و خوشی

ادامه مطلب