رستاخیز مسیح

عیسی نوبر خفتگان

رستاخيز يكي از مهمترين اركان ايمان مسيحي است. در اين آيات پولس رسول در مورد اهميت رستاخيز مسيح در ايمان ما صحبت مي كند و اينكه مسيح به راستي از مردگان برخاست. اگر ما اجازه دهيم كه قدرت رستاخيز در زندگي ما عمل كند ، زندگي ما دگرگون خواهد شد. در اين موعظه كشيش فاتحي در مورد اينكه چرا رستاخيز مسيح اينقدر در ايمان ما اهميت دارد، و اينكه چرا مسيح نوبر خفتگان است ، صحبت خواهند كرد.

ادامه مطلب

قیام مسیح پیروزی بر مرگ است

مرگ برای انسانها در طول تاریخ مسئله ای بی پاسخ بوده است، دنیای معاصر سعی دارد که بنوعی مسئله مرگ را انکار نماید. اما نگرش ما مسحییان نسبت به مرگ ، نگرشی متفاوت است ، زندگی ما با مرگ پایان نمی پذیرد، بلکه حیاتی جاودان در انتظارما خواهد بود. رستاخیز مسیح نه تنها یک واقعیت تاریخیست بلکه کامل کننده کار صلیب و ایمان مسیحیان است. کلیسا و نجات ما محصول قیام مسیح است. انجام ماموریت بزرگ مسیح و بشارت انجیل نیز در گرو مسیح زنده است که همیشه تا ابد در کنار ماست.

ادامه مطلب

رستاخیز مسیح

خداوند برای بدست آوردن انسانها، بهای سنگینی پرداخت کرده است. در رستاخیز مسیح قدرت عظیمی وجود دارد که که زندگی انسانها را عوض میکند. تاثیر رستاخیز عیسی بر زندگی انسانها: 1- غلبه عدالت و پارسائی بر گناه و بی عدالتی رستاخیز مسیح، آزادی از گناه است و طبیعتی تازه در انسان بوجود می آورد 2- غلبه حیات بر مرگ رستاخیز عیسی، ترس از مرگ را از میان برداشت،مسیح با قیام خودش بر مرگ پیروزی یافت و حیاتی ابدی به انسان بخشید 3- غلبه امید بر هر ترس و ناامیدی رستاخیز مسیح یعنی هیچوقت برای انسان دیر نیست و همیشه امید وجود دارد 4- غلبه شادی بر غم و اندوه است شادی در ایمان

ادامه مطلب

بازگشت خداوند

در این پیغام، تعلیم کلام خدا دربارهٔ ظهور ثانویه مسیح مورد بررسی قرار می‌گیرد و اینکه چطور میتونیم خودمان‌ را برای آمدن مسیح آماده‌سازیم. پرسشی که این پیام به آن می‌پردازد این است: در حالی که قریب به ۲۰۰۰ سال از رستاخیزِ مسیح می‌گذرد، چرا تابحال باز نگشته است؟! آیا مسیح واقعاً باز میگردد؟

ادامه مطلب