بشارت

کلیسایی که دنیا را تغییر می دهد

چه عواملي باعث گرديد كه كليساي اوليه ، دنياي عصر خود را تغيير دهد. در اين موعظه به چهار ويژگي اصلي كليساي اوليه خواهيم پرداخت، كه باعث گرديد، كه دنياي آن زمان تغيير كند و اينكه كليساي معاصر چه بايد بكند.

ادامه مطلب

ماموریت بزرگ کلیسا

هدف خداوند احیاء و نجات تمامی جهان است. عیسی مسیح قبل از ترک شاگردانش پیغام مهمی را به شاگردان خود داد که همانا رسانیدن خبر خوش انجیل به تمامی جهان است. اما کسانی می توانند این ماموریت را انجام دهند که واقعا برای ملاقات با خدا آماده بوده و در دسترس خدا باشند. ماموریت بزرگ دارای یک محتوا و پیام میباشد، که همانا خبر خوش انجیل است و همچنین گستره آن برای تمامی جهان می باشد. پشتوانه این ماموریت قدرت نامحدود عیسی مسیح و هدف آن شاگرد سازی تمامی ملل میباشد.

ادامه مطلب

برکات ملاقات با عیسی قیام کرده

در این موعظه بررسی خواهیم کرد که ملاقات با مسیح قیام کرده، چه برکاتی در زندگی به ارمغان خواهد داشت. قیام مسیح فقط یک واقعیت تاریخی نیست بلکه یک حقیقت تغییر دهنده و تبدیل کننده است. حضور عیسی زنده در زندگی ما، باعث میگردد که شالوم و سلامتی خدا در زندگی ما جاری شود، همچنین حضور شیرین روح خدا را در زندگی خود تجربه خواهیم کرد و بما قوت می بخشد تا بتوانیم بشارت انجیل را با قدرت اعلام نمائیم و کلیسائی زنده داشته باشیم. مسیحیت ملاقات با عیسی زنده است که باعث دگرگونی و تبدیل زندگی ها میگردد.

ادامه مطلب

پری روح‌القدس برای اینکه بتوانید شاهدان باشید

بسیاری از مسیحیان می‌خواهند دریافت روح‌القدس را به دلایلی چون کسب آرامش و شادی، یا تقویت رابطه شخصی خود با خدا طلب کنند. اما حضور و سکونت روح‌القدس در ایمانداران برای این است که شما را توانمند سازد، تا مأموریتی را به انجام برسانید که مسیح بر دوش شما گذاشته است. اگر بههمکاری با روح خدا در این مسیر بپردازید، حضور و برکات او در زندگی شما تداوم پیدا می‌کند.

ادامه مطلب

ضرورت عملکرد عطایای روح القدوس در کلیسا

بدون عملکرد عطایای روح القدوس بدن مسیح نمی تواند رشد سالم داشه باشد و بدون عملکرد این عطایا کلیسا نمیتواند ماموریت خود را در بشارت انجیل و گسترش پادشاهی خدا با قوت انجام دهد.

ادامه مطلب

چگونه کلیسایی باشیم؟

کلیسا یا جمع ایمانداران به مسیح ,با وجود همه نواقص وسیله خدا برای برکت دنیا است. اما وجود برخی خصوصیات تاثیر مهمی در نفوذ و تاثیر پیام او دارد. در این موعظه با پنج ویژوگی کلیسای برکت یافته اشنا شوید

ادامه مطلب

شما نامه مسیح هستید

مسیحیان خوانده شده‌اند تا نامه یا معرفی نامه مسیح به دیگران باشند. شخصیت ما معرف مسیح به دیگران است. دیگران باید مسیح را در ما دیده و عطر او را ببویند. آیا زندگی ما خصوصیات یک نامه شایسته را داراست؟

ادامه مطلب

شاگردی مسیح (۱)

به عنوان خانواده الهی)، رشد در شاگردی مسیح، خدمت (به یکدیگر و به دنیا)، و ماموریت کلیسا (بشارت و فعالیت اجتماعی) اشاره کرد. این پیام به ویژه به شاگردی می‌پردازد: خصوصیت یک شاگرد عیسی چیست؟ شاگردی مسیح چه امتیازاتی و چه مشکلاتی در بر دارد؟

ادامه مطلب