انجیل

زندگی مسیحی در قدرت خداوند

رشد ما در خداوند كه مخصوصا در مورد شكر گزاري و دعا، يعني شكرگزاري براي رشد پيغام انجيل و دعا و براي رشد ايمانداران مي باشد. پولس در اين آيات مي خواهد خدا را براي سه موضوع شكر نمايد. ١- اميد زنده ٢- رشد پيغام انجيل ٣- پادشاهي خدا پولس به اين موضوع اشاره مي كند كه از لحاظ دعا بايستي در شناخت خدا رشد نمائيم.

ادامه مطلب

غلاطیان ۲: حقیقت انجیل یکی است و تغییر ناپذیر

در فصل دوم این رساله نیز این حقیقت وجود دارد ، که پیغام آن انجیل هم یکی است و هیچ تناقضی بین پیغام پولس و پیغام بقیه رسولان وجود ندارد. حقیقت انجیل بایستی محفوظ بماند و ما بایستی در راستای حقیقت انجیل استوار گام برداریم. پارسا شمردگی فقط از طریق ایمان میسر میباشد ، و اگر واقعا به عیسی مسیح ایمان آورده ایم، نسبت به شریعت مرده ایم و با حضور مسیح در قلبهایمان زندگی میکنیم.

ادامه مطلب

غلاطیان ۱: انجیل دیگری نیست

پولس رسول در فصل اول نامه خود به غلاطیان از رسالت خویش و انجیلی که به آنها وعظ کرده دفاع میکند. او تاکید می‌کند که فقط یک انجیل وجود دارد و توضیح میدهد که چطور به عیسی ایمان اورده و نشان میدهد : (۱) این انجیل انجیلی بشری نیست، (۲) انجیلی که قادر است سخت‌ترین دل انسانها را تغییر دهد(۳)این انجیل به ما انگیزه میدهد که درباره این خبر خوش با دیگران صحبت کنیم.

ادامه مطلب