امید زنده

نگاهی متفاوت به معنای کریسمس

در دنيائي زندگي مي كنيم كه مردم تعاريف مختلفي از معناي كريسمس دارند؟ اما معناي واقعي كريسمس چيست؟ كريسمس رازي را در خود دارد، كه درك اين راز زندگي حال و ابديت انسان را تغيير خواهد داد، و آن راز تجسم پسر خداست. پسري كه از ابتدا با خدا بوده، به ميان انسانها آمد. خداي عاشقي كه به ديدار معشوق خود آمد. در اين موعظه كشيش بزمجو به اهداف آمدن پسر خدا نيز اشاره خواهند نمود.

ادامه مطلب

زندگی مسیحی در قدرت خداوند

رشد ما در خداوند كه مخصوصا در مورد شكر گزاري و دعا، يعني شكرگزاري براي رشد پيغام انجيل و دعا و براي رشد ايمانداران مي باشد. پولس در اين آيات مي خواهد خدا را براي سه موضوع شكر نمايد. ١- اميد زنده ٢- رشد پيغام انجيل ٣- پادشاهي خدا پولس به اين موضوع اشاره مي كند كه از لحاظ دعا بايستي در شناخت خدا رشد نمائيم.

ادامه مطلب

تولد معنای زندگی

در دنیای که ما سخت درگیر مشکلات هستیم سوالی اساسی که مطرح میشود این است که هدف این زندگی‌ چیست و معنا و مقصود این زندگی‌ به کجا میرود. تمام معنا و مفهوم زندگی‌ در تولد عیسی مسیح نهفته است ، اگر امروز به خدا اجازه بدهیم که گوش و چشمان مارا باز کند،تمام معنی زندگی‌ را در تولد عیسی مسیح پیدا می‌کنیم.

ادامه مطلب

از کجا بدانیم زندگی در مسیح به جلال منتهی میگردد؟

از کجا بدانیم زندگی در مسیح به جلال منتهی میگردد؟ 1- کلام مسیح جلال را تضمین میکند یوحنا14: 1-3 یوحنا 11: 16-25 2- رستاخیر مسیح جلال را تضمین میکند اول قرنتیان 15: 19-20 اول تسالونیکیان 4: 13-14 اول پطرس 1: 3-4 3- روح مسیح جلال را تضمین میکند دوم قرنتیان 1: 22 رومیان 8: 23 فیلیپیان 3: 21

ادامه مطلب

بازگشت خداوند

در این پیغام، تعلیم کلام خدا دربارهٔ ظهور ثانویه مسیح مورد بررسی قرار می‌گیرد و اینکه چطور میتونیم خودمان‌ را برای آمدن مسیح آماده‌سازیم. پرسشی که این پیام به آن می‌پردازد این است: در حالی که قریب به ۲۰۰۰ سال از رستاخیزِ مسیح می‌گذرد، چرا تابحال باز نگشته است؟! آیا مسیح واقعاً باز میگردد؟

ادامه مطلب

امید زنده

مطابق با کتبِ مقدس، عیسای مسیح برای نجاتِ بشر به زمین آمد، مصلوب گشت و در روزِ سوم از میا‌‌نِ مردگان برخاست. اگر حقیقت رستاخیز از مردگان برای او که نوبرِ ما بود اتفاق افتاد، آیا بر ما نیز رخ خواهد داد؟ آیا امید برای حیاتِ پس از مرگ برایمان وجود دارد؟

ادامه مطلب