ارادۀ خدا

ترس خداوند

گاهي مسيحيان به گونه زندگي مي كنند كه ترس خداوند در زندگي آنها ديده نمي شود. ترس از خدا، بمعناي وحشت از خدا نيست، بلكه ترس خدا در كتاب مقدس نشانه شناخت و حرمت به خداست، و كسانيكه در دل خود ترس از خدا را دارند، اولويت زندگي خود را به خدا مي دهند و با قدوسيت در حضور او زندگي ميكنند. خداي ما خدائي قدوس و عادل است، ما بايستي در حضور او با قدوسيت و درستي و مطابق معيارهاي كتاب مقدس زندگي كرده، و در تمام عرصه هاي زندگي ، به او حرمت بگذاريم.

ادامه مطلب

اگر امروز صدای خدا را می شنوید دل خود را سخت مسازید

از دست دادن حساسیت روحانی و بی تفاوت شدن نسبت به امور معنوی، در کتاب مقدس به سخت دلی تشبیه شده است. در کلام خدا به ایمانداران هشدار داده شده است که امروز اگر صدای خدا را می شنوید، دل خود را سخت مسازید. (عبرانیان 3: 8) اما چطور می شود که قوم خدا صدای خدا را بشنود،اما اطاعت نکند و چه چیزی باعث این سخت دلی می گردد. در این پیام کشیش روبرت آسریان به سه عامل ایجاد سخت دلی اشاره می کنند.

ادامه مطلب

اراده خدا برای من شادیست

شادی اراده خدا برای ایمانداران است. شادی با خوشحالی متفاوت است، خوشحالی احساسیست که با تغییر شرایط زندگی ممکن است از بین برود، اما شادی واقعی که سر منشاء آن خداوند است، هیچگاه پایان نمی پذیرد. آیا شادی واقعی در زندگی ما جریان دارد؟ در این موعظه خواهیم شنید که شادی واقعی چیست و چگونه میتوانیم آنرا که اراده خدا برای زندگی ماست، بدست آوریم.

ادامه مطلب

پدری که خدا برای فرزندش برگزید

سالهای اولیه زندگی مسیح، از نوزادی تا بزرگسالی در خانواده ای گذشت که خدا هم مادر و هم پدر خوانده اش را برگزید. یوسف، پدر خوانده عیسی، چه ویژگیهایی داشت که او را در نظر خدا خجسته و مبارک ساخته؟

ادامه مطلب

زمانی که می بُری

همه ما در زندگی کم آوردن و بُریدن را تجربه می کنیم. موسی و خدا هم از این تجربه عبور کردند.موسی چه راه خروجی را در لحظه کم آوردن معرفی می کند؟

ادامه مطلب

وضعیت تأهلِ شما در فیسبوک چیست؟

اگر مجرد هستید و می‌خواهید مجرد بمانید، اگر متأهل هستید و یا قصدِ ازدواج دارید، فقط عیسی مسیح است که برای عمیق‌ترین نیازهای شما کافی‌ است.

ادامه مطلب

دیدن نادیدنی‌

آينده براي انسان مبهم و تار است و نسبت به وقايع آن نابيناست . آيا ميتوان ناديدنيهای آينده را كه خدا قرار است در زندگی و شرايط من انجام دهد، از پيش ديد و دانست؟ عيسی مسيح كليدی ميدهد كه ميتوان آن ناديدنی را ديد...

ادامه مطلب

نیاز به پاکی

بررسی شرایط شهر و کلیسای قرنتس: هدف خدا برای بدن ما || اثر متقابل با بدن خداوند || بدن ما هیکل و خانه خدا

ادامه مطلب