کشیش فریدون موخوف

قواعد بازی ایمان به عیسی مسیح چیست؟

ممكن است در بازي هاي زندگي هر كاري كه بخواهيم ، انجام دهيم ، اما در بازي ايمان به عيسي مسيح نمي توانيم به توانائيهاي خود تكيه نمائيم و اين بازي قوائد مخصوص خود را دارا مي باشد. قوائد اين بازي در كلام خدا نوشته شده است ، اگر بخواهيم در اين بازي پيروز شويم، بايستي قوائد اين بازي را كه در كلام خدا هست، رعايت نمائيم. بايستي طوري زندگي نمائيم كه دنيا با نگاه به ما، متوجه گردد كه ما بازيكن ماهري در بازي ايمان به عيسي مسيح هستيم. @Icfchurch

ادامه مطلب

خدای عاشق

ما در دنیایی زندگی میکنیم که عشق واقعی معنای خود را از دست داده است و به احساسی شهوت آلود تقلیل یافته است. عشق به معنای بخشیدن و دادن است و این کاری بود که خداوند با دادن فرزند یگانه خود انجام داد تا انسان هلاک نگردد. ما در چه رابطه ای با خدا هستیم؟ آیا عاشقانه در حضور او هستیم؟

ادامه مطلب