کشیش روبرت آسریان

بخشش اصل بنیادین ایمان مسیحی

درس بخشش یکی از اساسی ترین اصولیست که عیسی مسیح به شاگردان خود آموخت. بدون اصل بخشش و محبت، پادشاهی خدا جلو نمی رود. مسیح می دانست که روزهای سختی در انتظار شاگردان است و اگر آنها یاد نگیرند که ببخشند، از پا در خواهند آمد. یکی از نقاط قوت ما در مسیحیت، بخشش در مقابل بدیست. خدا ما را در عیسی مسیح بخشید تا ما نیز دیگران را ببخشیم. عیسی مسیح آمد تا درس بخشش و محبت را بما بیاموزد، تا طبیعت بره را داشته باشیم. اگر ما هر روز با مسیح مشارکت داشته و در کلام او تفکر کرده و به آن عمل نمائیم، میتوانیم یکدیگر را ببخشیم و محبت نمائیم، و مردم این جهان خواهند دانست که ما شاگردان مسیح هستیم.

ادامه مطلب

دلالتها رستاخیز مسیح

مسيح بعد از قيامش بارها خود را به شاگردانش ظاهر كرد و كلام خدا مي گويد كه او به دلائل بسيار به شاگردانش ثابت مي كرد كه حقيقتا زنده شده است. قيام مسيح از مردگان همچنين ادعاهاي مسيح را ثابت گردانيد و آنچه را او در مورد خودش تعليم مي داد به عينه ثابت كرد.

ادامه مطلب

قیام مسیح پیروزی بر مرگ است

مرگ برای انسانها در طول تاریخ مسئله ای بی پاسخ بوده است، دنیای معاصر سعی دارد که بنوعی مسئله مرگ را انکار نماید. اما نگرش ما مسحییان نسبت به مرگ ، نگرشی متفاوت است ، زندگی ما با مرگ پایان نمی پذیرد، بلکه حیاتی جاودان در انتظارما خواهد بود. رستاخیز مسیح نه تنها یک واقعیت تاریخیست بلکه کامل کننده کار صلیب و ایمان مسیحیان است. کلیسا و نجات ما محصول قیام مسیح است. انجام ماموریت بزرگ مسیح و بشارت انجیل نیز در گرو مسیح زنده است که همیشه تا ابد در کنار ماست.

ادامه مطلب

میانبر روش مورد علاقه شیطان است

ما در زندگی مسیحی خوانده شده ایم تا شبیه عیسی مسیح شویم، و در این راه نیاز داریم تا در او رشد نمائیم، اما این رشد یک شبه میسر نخواهد شد و میان بری در شاگردی مسیح وجود ندارد روش مورد علاقه شیطان میانبر است ، او هدف را بما نشان میدهد اما روش میان بر او نه نتها به هدف منتهی نمیگردد بلکه باعث سقوط ما خواهد شد شباهت به مسیح و رشد روحانی مرحله به مرحله می باش

ادامه مطلب

ما بعنوان قوم خدا خوانده شده ایم که میوه آوریم

قوم خدا در اتحاد در عیسی میوه می آورد. وقتی ما با مسیح در ارتباط باشیم، حیات در ما جاری می گردد و در اتحاد با مسیح میوه خواهیم آورد. این حیات در زندگی فردی و کلیسائی ما نمایان می گردد. بایستی ارزش فیض خدا را درک نمائیم و اجازه دهیم فیض گران خدا در ما کار کند. ما در مقابل فیض عظیم خدا مسئول هستیم و بایستی ثمرات این فیض در زندگی ما دیده شود. اگر روح خداوند در ماست بایستی ثمرات روح در ما دیده شود و میوه دهیم. فیض عظیم خدا بسیار با ارزش است و خدا از ما سئوال میکند که" مبادا فیض او را عبس یافته باشیم"

ادامه مطلب

کلمه انسان شد

کلمه انسان شد و به میان ما آمد. نام عیسی عمانوئیل است که به معنای خدا با ماست، اما عیسی نه تنها خدا با ماست بلکه انسان گردید و انسانیت ما را بر خود گرفت. در این موعظه خواهیم شنید که او چگونه شریک انسانیت ما گردید.

ادامه مطلب

نگاه عیسی نسبت به زنان

در دنیائی زندگی میکنیم که مملو از خشنونت نسبت به زنان است. اما دیدگاه ما مسیحیان بایستی دیدگاهی مسیح گونه نسبت به زنان باشد. در زمان عیسی فرهنگ سنتی یهودی با دیدی خشن و تحقیر آمیز نسبت به زنان نگاه میکرد.اما دیدگاه مسیح نسبت به زنان انقلابی بود. در نسب نامه مسیح نام چهار زن نوشته شده است، بعد انسانی عیسی از طریق یک زن شکل گرفت و هیچ مردی در آن نقش نداشت. در مثلهای عیسی زنان نقشی اساسی دارند، زنان شاگردان واقعی عیسی بودند و در پای صحبتهای او می نشستند و با وجود خطرات تا پای صلیب با او بودند. زنان شاگردانی وفادار برای عیسی بودند. مسیح پس از قیامش اولین کسی را که ملاقات میکند مریم مجدلیه

ادامه مطلب

بیداری روحانی

در عهد عتیق خداوند، عزرا و نحمیا را برای بیداری قوم خود فراخواند. نشانه های بیداری روحانی چیست: یکی از نشانه های بیداری روحانی وجود، اشخاصیست که خدا با آنها حرف میزند و از طریق آنها قوم را آگاه میسازد. بیداری روحانی همچنین باعث میگردد که قوم خدا نسبت به گناه حساس گردد،و توبه کرده و تصمیم جدی برای تغییر خود بگیرند. در بیداری روحانی کلام خدا برای قوم باز میگردد، و به آنها نشان میدهد که در چه وضعیتی هستند، همچنین در بین قوم، خدا ترسی بوجود می آید. البته بایستی توجه داشت که در این میان مقاومت دشمن نیز وجود دارد و بایستی با دعا و ایمانی راسخ و طلبیدن کمک از خداوند، در جهت بیداری زندگی

ادامه مطلب

حسادت

خیلی از اتفاقات تلخ وفاجعه آمیز تاریخ، ریشه در حسد دارند، و ریشه آن در طبیعت سقوط کرده انسان می باشد. در کتاب مقدس آیات زیادی در مورد حسد وجود دارند، و به این مسئله بسیار جدی و حساس پرداخته میشود . کتاب مقدس ریشه هرگونه آشوب و کردار زشت را در حسد میداند. محبت حسد نمی ورزد و با شادی واقعی همراه است.

ادامه مطلب

شنیدن صدای خداوند

ما در زندگی نیاز داریم تا صدای خداوند را بشنویم،تا بتوانیم وقایع اطراف خود را درک نمائیم. خدای کتاب مقدس خدای ارتباط و مشارکت است و دوست دارد با انسان ارتباط داشته باشد. چرا ارتباط ما با خداوند مهم است؟ 1- ما فرزندان خدا هستیم: ما بعنوان فرزندان خداوند بایستی صدای خداوند را بشنویم تا بدانیم خداوند از ما چه میخواهد و برنامه او برای زندگی ما چیست. 2- ما دوستان خدا هستیم: خداوند میخواهد اسرار خود را به دوستان خود آشکار کند، اما بایستی محرم اسرار خداوند باشیم. خداوند دوست ماست، اما چقدر به این مطلب باور داریم که او دوست ماست. خداوند میخواهد با انسان سخن بگوید ولی بایستی گوشمان آمادگی

ادامه مطلب