کشیش ادوارد هوسپیان مهر

دیدگاه و نگرش پدر آسمانی عاشق نسبت به فرزندانش چیست؟

خداي ما خداي عشق و محبت است، چون ذات او محبت است. خدا، عشق و محبت خود را بما ابراز ميكند، اما عشق بايستي دو طرفه باشد و ما نيز بايستي عشق خود را به خدا ابراز نمائيم. اگر عشق خدا را بشناسيم رابطه ما با او رابطه اي زيبا ميگردد. محبت خدا قابل توصيف نيست و ما نياز داريم رحمت بيكران او را درك نمائيم. كشيش ادوارد هوسپيان در اين موعظه به هشت ديدگاه و نگرش خداي عاشق نسبت به فرزندان خود اشاره خواهند كرد.

ادامه مطلب

وفاداری نسبت به کلیسا

خداي ما خدايي امين و وفادار است، امروز در دنيائي زندگي ميكنيم كه وفاداري كمياب است. اگر بخواهيم مثل خدا امين و وفادار بمانيم بايستي چه خصوصياتي داشته باشيم؟ خدا كاري را كه در ما شروع كرده تا به آخر ادامه ميده پس ما نيز بايستي تا به آخر بايستيم، و در تمام شرايط، عشق خدا را مد نظر داشته باشيم، عشق و محبت خدا ابديست. دوست خالص در تمام زمانها محبت ميكنه. خدا هميشه به فكر ماست و ما نيز بايستي دائماً بفكر او باشيم. بايستي در سختي ها به كليسا وفادار بوده و هـيچ وقت خيانت نكنيم.

ادامه مطلب

پیام تولد عیسی مسیح

خدا بعنوان منبع محبت فقط به فرستادن پیامبران اکتفا نکرد، بلکه خود شخصا به ملاقات انسان آمد. بزرگترین پیام کریسمس و تولد مسیح ملاقات شخصی خدا با بشر است. ولی آیا امروز نیز خدا انسان را ملاقات میکند؟ این ملاقات فقط مختص دیروز نیست، بلکه در هر زمانی خداوند انسان را ملاقات خواهد کرد، اما نکاتی در مورد شرایط ملاقات خداوند با انسان وجود دارد که در این موعظه ، آنها را خواهیم شنید.

ادامه مطلب

یوسف و مریم بوسیله چه طریق​هایی عیسی گمشده را پیدا کردند؟

عیسی مسیح را در حضور خدا، جایی که او مشغول امور پدر خود می‌باشد می‌توان پیدا کرد. آنجا محل مکاشفه الهی برای سئوالات، ابهامات و حقایق ناشناخته می‌باشد.

ادامه مطلب

چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

مسیح زنده شده تا همه چیزهای مرده را در ما زنده گرداند، و ما را شریک حیات و قوت قیامت خود سازد. پرسش فرشتگان از کسانی که برای دیدن عیسی به محل دفن او رفته بودند امروز نیز برای ما بیدار کننده است. آیا عیسی زنده را در در ارتباطات مرده، یا احکام خشک و بی روح مذهبی جستجو می‌کنید؟

ادامه مطلب

چرا مسیحی هستم؟

آیا دلیل ایمان ما به مسیح این است که او به ما آرامش و شفا و برکات مختلف می بخشد؟ یا اینکه او ما را از مشکلات مختلف مثل اعتیاد بیماری فقر و تنش ها در روابط رهایی و غلبه می بخشد؟ اگر چه اینها آیات و نشانه های مبارکی هستند اما در این موعظه با پنج دلیل مهم و ماندگار آشنا می شوید که ایمان ما به مسیح را ممتاز و منحصر به فرد می سازد

ادامه مطلب

موانع پری روح‌القدس

نااطاعتی، شک و بی ایمانی، اتکا به عقل و منطق،‌ انتظار زیاد از حد، افکار پراکنده، یاس و ناامیدی از جمله موانعی اشت که در این پیام برای پری روح‌القدس مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب

راه‏های عملی عوض شدن و تغییر یافتن ما چیست؟(۲)

بزرگترین كار روح القدس تغییر و تبدیل ماست رومیان ۸:‏۲۹ ۲قرنتیان ۳:‏

ادامه مطلب