کشیش دکتر ساسان توسلی

دکتر ساسان توسلی یکی از معلمین باتجربه مسیحی است و مسیحیان زیادی با تعالیم او در زمینه کتاب‌مقدس و الهیات مسیحی از طریق ماهواره و اینترنت آشنا هستند.

آزادی از اسارت بت ها

هدف از خلقت اینست که انسان مانند آئینه ای باشد تا زیبائی و جلال خدا را در خلقت نشان دهد و پرستش خلقت را به خدا انعکاس دهد.خداوند نمیخواهد که ما اسیر بت ها و اسارتهای این دنیا باشیم. اما بت ها و اسارتهای امروزه ما چه شکلی دارند؟ پنج چیز در زندگی ما میتواند باعث اسارت ما گردد: 1- مادیات(Items) : هدف و و ارزش زندگی ما نبایستی در مادیات تعریف شود، بلکه هدف و ارزش ما در هر شرایطی بایستی خدا باشد. 2- وظایف(Duties) : وظیفه ها و شغل ما در زندگی میتواند آنقدر ما را درگیر و مشغول نماید که باعث دوری ما از خداوند گردد. 3- دیگران(Others) : هویت ما نبایستی بر اساس دیگران تعریف گردد، بلکه هویت ما در

ادامه مطلب

رویارویی با شرم

داستان انجیل, داستان روبرو شدن خدا با شرم انسان است.اگر می خواهید از اسارت شرم آزاد شوید: ۱.آزاد شو از اینکه دیگران درباره تو چه می گویند. ۲.رهایی از کمال طلبی. ۳.آزاد شو از مقایسه کردن

ادامه مطلب

هویت محبّان

بدون شک همهٔ ما هر‌روزه با وسوسه‌ها و فشار‌هایی‌ روبرو می‌شویم که سعی‌ بر آن دارند تا ما را از یک حقیقتِ مهم در زندگی‌ِ ایمانی‌مان دور کند. و آن باورِ حقیقتِ هویت و ارزشندی‌مان در خداوند است. آیا هویتِ خود را در خدا شناخته‌ایم؟ چه چیز به ما هویت میبخشد؟

ادامه مطلب