دکتر مژده هاکسلی

چرا زنان در کلیسا و جامعه مسیحی نقش برجسته ای دارند؟

زنان به سه دلیل عمده نقشی اساسی در جامعه مسیحی و پیشبرد ملکوت خدا دارند 1- بخاطر ویژگی دعوت عیسی از زنان 2- بخاطر نوع و کیفیت خدمت کلیسا 3- بخاطر وسعت، و ضرورت گسترش پیغام انجیل

ادامه مطلب

بزرگترین نیاز فرزندان

به نظر شما بزرگترین نیاز فرزندان ما چیست؟ وقت؟ پول؟ آرامش؟ تحصیل؟ همه اینها درست است اما می شود گفت دعا بزرگترین نیاز فرزندان ما است. ۳ راه کار و تمرین دعا برای فرزندان. ۱) فقط برو و انجامش بده. گاهی ما به جای اینکه بیشتر دعا کنیم بیشتر در رابطه با آن صحبت کنیم. اما بیش از هر چیزی باید برویم و برای آنها در هر زمان، مکان و طریقی دعا کنیم. ۲) دعا برای پسران. آیه و نکته کلیدی: مزمور ۱۲:۱۴۴ پسران ما در جوانی همچون نهال های برومند خواهند بود. ۳) دعا برای دختران. آیه و نکته کلیدی: مزمور ۱۲:۱۴۴ و دختران ما همچون ستونهای خوش تراش برای ساختمان قصرها هستند.

ادامه مطلب

وضعیت تأهلِ شما در فیسبوک چیست؟

اگر مجرد هستید و می‌خواهید مجرد بمانید، اگر متأهل هستید و یا قصدِ ازدواج دارید، فقط عیسی مسیح است که برای عمیق‌ترین نیازهای شما کافی‌ است.

ادامه مطلب

ایمان خودکفا یا ایمان نیازمند

چه چیز راه را برای برای دیدن معجزات خدا را در زندگی‌ ما باز می‌کند؟ چرا گاها هرچند فیض خدا در زندگی‌هایمان به فراوانی‌ اتفاق می‌افتد، اما ما آنها را نمی‌بینیم؟

ادامه مطلب

چگونه زندگی‌ خود را به هدر بدهیم

به‌راستی‌ در دنیایی‌ که هر لحظهٔ آن، حتی انجام امور روزمره زندگی‌، قسمتی‌ از وقتِ ما‌ را طلب می‌کند، چگونه میتوان فرصت‌ها را دریافت؟ چگونه می‌توان مطابق کلام خدا، مراقب بود تا فرصت‌ها را از دست نداد؟

ادامه مطلب

درد و رنج و مصیبت خود را به هدر ندهید!

درد و رنج می‌تواند ما را به درون خودمان سوق بدهد، قوت و انرژی روحانی ما را از ما بگیرد و ما را مأیوس کند. ولی می‌توان از گنج‌های رنج خود لذت هم برد. اما چه گنجی در بطن درد و رنج وجود دارد که بتوان از آن لذت برد؟

ادامه مطلب