حسام مرتضوی

سه پیام از یک ملاقات

از بسياري از شخصيتها و داستان هاي كتاب مقدس ميتوان درسهاي زيادي آموخت. يكي از اين داستانها، داستان زن كنعاني در انجيل عيسي مسيح به قلم متي در باب ١٥ مي باشد. آن زن به واسطه ايمان عظيم خودش، خواهش خود را يافت. گاهي، وقتي دعا ميكنيم ، دعاي ما مستجاب نميگردد، برخورد ما چيست؟ آيا با فروتني و افتادگي و ايستادگي در حضور خدا مي مانيم؟ خدا ميخواهد اصالت ايمان ما در سختي ها آزموده شود و شخصيت ما متحول گردد و در هر شرايطي با فروتني بايستيم.

ادامه مطلب

زندگی باهم

در دنیائی زندگی میکنیم که انسانها رو تشویق میکند که از جمع گرائی دوری نمایند، حتی بعضی از مسیحیان نیز بدنبال فردگرائی و زندگی ایمانی دور از جمع هستند. آیا مسیحیت فردی با معیارهای کتاب مقدسی و گفته های مسیح منطبق می باشد، در این موعظه خواهیم شنید که چرا مسیح اصرار داشت که ایمانداران بایستی در در جمع باشند، تا رشد نمایند.

ادامه مطلب

عشق و محبت واقعی

همه ما ممکن است از عشق و محبت تعاریف مختلفی داشته باشیم. محبت و عشق واقعی چیست؟ انگیزه در محبت چه جایگاهی دارد؟ اول قرنتیان باب 13 مسیح سمبل عشق و محبت واقعیست. وقتی قلبمان را به مسیح میدهیم، زندگی ما عوض میگردد و تعریف ما از عشق و محبت نیز تغییر می کند. در دنیائی زندگی میکنیم که نیاز به درک جدیدی از مفهوم عشق ومحبت احساس میگردد و آن عشق مسیح است ، عشقی که هرگز پایان نمیپذیرد. انگیزه از محبت بسیار مهم میباشد. ما میتوانیم کارهای نیکوی زیادی انجام دهیم ولی با انگیزه هایی اشتباه.

ادامه مطلب

گنجینه در ظرف خاکی

ما انسانها همچون ظروف خاکی هستیم که خدا گنج خود را در درون ٱنها نهاده است , این گنج باعث می شود که زندگی معنی و ارزش داشته باشد. این گنج حس حقارت را بر میدارد و همچنین این گنج با ع‍‍ث می شود که در فروتنی زندگی کنیم .

ادامه مطلب

شادی دلِ شکسته

مزمور ۳۴ دل‌نوشته‌های پادشاهی است زخم‌خورده و گرفتار در آماجِ مشکلات و سختی‌ها اما امیدوار و سرسپرده خدایی امین. داوود در این مزمور هرچند در اوج تلاطمات و طوفان‌ها قرارداشت اما با شادمانی به پرستش خدا می‌پردازد و نیکویی او را یاد می‌کند.

ادامه مطلب

پرستش راستین

پرستشِ خدا عمیق‌ترین جلوه‌گاه ارتباط با خدا و مشارکتِ با او می‌باشد. نگاهی‌ به مزمورِ ۱۱۳، دریچه‌ای تازه به اهمیت و جایگاهِ پرستش در کتاب‌مقدس باز می‌کند و تعریفی نوین از رسالتِ کلیسا در برقراریِ پرستش راستین و صحیح بر زمین میدهد...

ادامه مطلب

وضعیت مجردان، متأهلان و فراخوانده‌شدگان

اعضای کلیسای قرنتس تحت تأثیر معلمین دروغین به اعتقادات عجیبی در مورد ازدواج و طلاق و دعوت خدا رسیده بودند. پولس رسول برای ایمانداران در شرایط گوناگون توصیه‌های مختلفی دارد.

ادامه مطلب

شما نامه مسیح هستید

مسیحیان خوانده شده‌اند تا نامه یا معرفی نامه مسیح به دیگران باشند. شخصیت ما معرف مسیح به دیگران است. دیگران باید مسیح را در ما دیده و عطر او را ببویند. آیا زندگی ما خصوصیات یک نامه شایسته را داراست؟

ادامه مطلب

تفرقه و جدایی

از بابِ اول تا چهارمِ رساله اول به قرنتیان تقریبا بر موضوع تفرقه و جدایی تاکید می‌کند و نویسنده، خادمِ کلیسای قرنتس، می‌خواهد این موضوع را که چه عواملی باعثِ ایجاد تفرقه و جدایی میشود را بشکافد که این خود بسیار مهم می‌باشد، بطوریکه چهار فصل از رساله به‌صورت‌های مختلف به بر‌رسی‌ این موضوع می‌پردازد.

ادامه مطلب

یگانگی و اتحاد در مسیح

پولس رسول در فصل دوم رساله افسسیان به یگانگی و اتحاد بین انسان‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که مسیح با صلیب خود دیوارهای جدایی و دشمنی را از میان برداشت و از آن یک انسانیت نوین به وجود آورد. این انسان نوین به خدا و دیگران نزدیک شده و دیگر غریب و اجنبی نیست

ادامه مطلب