کشیش امیر بزمجو

پیروی خدا در زمانها و شرایط نامعلوم

آیا خدا مانند ابراهیم که روی او حساب کرد، امروز نیز می تواند روی من و تو حساب کند؟ آیا ایمان ما به خدا مانند ایمان ابراهیم، خدا را خشنود می سازد؟ آیا جنس ایمان ما، جنس ایمان ابراهیمی است؟ ابراهیم بما درسهایی را برای پیروی از خدا و گذشتن از شرایط و زمانهای نامعلوم زندگی یاد می دهد. 1- پیروی خدای کتاب مقدس بمعنای داشتن جرات برای حرکت بسوی نا معلومهاست. 2- خدا تو را بسوی نجات و همچنین ماموریت خویش همزمان می خواند. 3- خدا تو را برکت می دهد تا باعث و عامل حرکت دیگران شوی. 4- اگر می خواهی برکت یافته خدا باشی، باید از همه چیز دست بشوئی و خدا را تنها اعتماد خود ساخته و خوشی تو برای پادشاهی

ادامه مطلب

پنطیکاست بازگشت جلال خدا

پنظیکاست تجریه حضور جلال خداست. دوهزار سال پیش، جرقه ای روحانی رخ داد که در پی آن آتشی مشتعل گردید . نزول روح القدس زندگی بشر را دگرگون ساخت. در روز پنطیکاست پنج روخداد مهم اتقاق افتاد: وعده آمدن روح خدا تحقق یافت. ریختن روح القدس بازگشت جلال خدا به قوم بود . به واسطه روح خدا رفاقت خدا با انسان برقرار گردید. روح القدس باعث تبدیل و تغییر بنیادین در شاگردان مسیح و تقویت آنها برای انجام ماموریت بزرگ گردید. آمدن روح خدا تولد و شروع کلیسا بود. در روزهایی که مسیحیان تحت جفا بودند، اگر روح خدا نزول نمیکرد، کسی ایمان نمی آورد و کلیسا بوجود نمی آمد. به برکت آمدن روح خداست که محبت و همبستگی و

ادامه مطلب

آیا زندگی تو یکنواخت و تکراری شده؟

زندگی ما پر از الگوهای تکراری و یکنواخت است و بیشتر بخاطر ترس از تغییر، زندگی ما دچار یکنواختی و سکون میگردد. اکثر ما محدوده های امنی در زندگی های خود ساخته و حاضر نیستم از آن خارج شویم. اما اگر سه نکته زیر را رعایت نمائیم، عیسی مسیح زندگی ما را تغییر خواهد داد. 1) بایستی با مسیح صادق باشیم و بپذیریم که زندگی ما نیاز به تغییر دارد و از خود سئوال کنیم که آیا واقعا میخواهیم زندگی ما تازه شود؟ 2) منتظر فرصتهای ایده آل برای تغییر زندگی خود نباشیم، و از فرصتهای موجود برای تغییر، استفاده نمائیم. 3) برای تغییر شرایط زندگیمان، بایستی به خدا اعتماد نمائیم، و بدون شک و تردید، فورا دست بکار شویم.

ادامه مطلب

تو خدائی هستی که مرا می بینی(اِیل رُئی)

خدای کتاب مقدس ،خدایی هست که تمام جزئیات زندگی مرا می بیند و بر تمام شرایط زندگی من تسلط کامل دارد. چهار نکته مهم٬ این متن در داستان هاجر پیرامون خدا به ما یاد میدهد ۱- خدا، خدایی هست که شرایط و مشکلات مرا می بیند(آیه ۱-۶) ۲-خدایی هست که بی عدالتی را نسبت بمن می بیند(آیه ۶ و ۱۱) ۳- خدایی هست که زخمهای درون و طرد شدگی مرا میبیند.(آیه ۴) ۴- خدایی که آینده من را میبیند،میداند و رغم میزند.(آیه ۹-۱۱)

ادامه مطلب

اگر خدا از تو خواسته تا برایش کاری انجام دهی، آیا آنرا انجام خواهی داد؟

کتاب یونس فصل 1- 3 خدا از یونس خواست که به سرزمین نینوا برود و کلام بخشش و محبت خدا را در بین این قوم اعلام نماید، اما یونس نخواست که به خدا گوش بدهد و فرارکرده، دچار مشکلات و رنجهای زیادی گردید. داستان یونس در این سه بخش خلاصه میشود که اول او دوید و از خدا فرار کرد، بعد بسوی خدا دوید و بازگشت نمود و در نهایت برای خدا دوید و دستور العمل خدا را انجام داد. پاسخ ما به این داستان چگونه است؟ آیا خدا مانند یونس از تو خواسته که کاری برایش انجام دهی و تو آنرا نادیده گرفته ای؟

ادامه مطلب

خدای وفادار

خداوند ما خدایی وفادار و امین است، او صخره ماست و همیشه در کنار ما می باشد. خداوند در نجات و رستگاری ما،در محبت کردن به ما، در برآورده کردن نیازها و آرزوهای ما و درهدایت و محافظت ما امین و وفادار است. چشمان خداوند همیشه بسوی ماست، اما نکته ای بسیار مهم در اینجا مطرح می باشد و آن اینست که بایستی ما نیز همیشه به او اعتماد داشته باشیم و هیچگاه در امانت و وفاداری او شک ننمائیم.

ادامه مطلب

بوته مشتعل در زندگی ما

کتاب مقدس سراسر مملو از داستانهایی از مردان و زنان خداست که همه آنها مثل ما انسان بوده اند، اما تصمیم، ایمان و سرسپردگی آنها، زندگی آنها و حتی جامعه را تغییر داده است و موسی یک از برجسته ترین این شخصیتها در عهد عتیق میباشد. خداوند پس از چهل سال از طریق یک بوته مشتعل نظر موسی را جلب کرد، نکته قابل ذکر اینست که خداوند میتوانست قبلا نیز موسی را ملاقات نماید، ولی در آن زمان هنوز او آمادگی ملاقات با خداوند را نداشت و در این چهل سال تغییرات زیادی کرده بود و آماده ملاقات با خداوند بود. سه نکته در مورد ملاقات موسی با خداوند: 1- قلب موسی منتظر خداوند بود تا خداوند بر او نشانه ای آشکار

ادامه مطلب

خداوند چگونه در مسیح با ما سخن میگوید

همه ما در شرایط سختی در زندگی قرار میگیریم، که نیاز داریم خداوند با ما سخن بگوید. خداوند پدر آسمانی ماست و از طرق مختلف با ما سخن میگوید. اهمیت شنیدن از خداوند در زندگی ما مسیحیان بسیار مهم است و در رشد روحانی ما نقشی اساسی ایفا مینماید. اما چرا خداوند میخواهد با ما سخن بگوید؟ 1- خداوند ما را دوست دارد و بخاطر این عشق میخواهد با ما سخن بگوید 2- خداوند می داند که ما در زندگیمان نیاز به هدایت و حکمت او داریم 3- خداوند میداند که در سختی های زندگی ما به تسلی او نیاز داریم. تثنیه 8: 3 4- خداوند میخواهد ما او را بهتر بشناسیم . تا خدا با ما سخن نگوید، قادر به شناختن او

ادامه مطلب

به انجام رسید

یکی از آخرین هفت سخن عیسی برروی صلیب این بود ”تِتِلستای” به زبان یونانی که به فارسی ترجمه شده است "به انجام رسید” یا "تمام شد”. این کلمه تِتِلستای تنها یک تمام کردن عادی نبود بلکه به انجام رساندن کاری با موفقیت و پیروزی بود. اشخاصی که در پای صلیب عیسی بودند انتظار نداشتند این کلام را از او بشنوند زیرا برای آنها این سوال بود که عیسی در این وضعیت درد و رنج و جان دادن چه چیز را در حقیقت با موفقیت به انجام رسانید؟

ادامه مطلب

به عقب نگاه مکن

درگذشته زندگی مکن، چون تو را از رسیدن به آینده باز می دارد 1- به عقب نگاه مکن چون وسوسه تورا به گناه و ناپاکی زندگی گذشته ات می کشاند 2- به عقب نگاه مکن، جایی که خدا تو را از آنجا بیرون آورده و فصل تو آنجا تمام شده 3- به عقب نگاه نکن، زیرا نمی توانی به جلو رفته . به هدف و نقشه ای که خدا برای تو دارد برسی

ادامه مطلب