الیاس زیدی‌فر

آزمون محبت

در مسير زندگي با طوفانها و حوادث ناخوشايندي روبرو مي شويم كه ممكن است، بنيان بر افكن باشند. كلام خدا توصيه مي كند كه براي مقاومت در برابر اين بحرانها بايد در "محبت" ريشه دوانده واستوار باشيم .اما چگونه؟ چگونه در اين آزمون محبت سر بلند بيرون آييم؟

ادامه مطلب

من هنوز ایستاده ام

لحظاتي در زندگي وجود دارند،كه فكر مي كنيم،ديگر نميتوانيم بايستيم. حقيقت اينست كه در زندگي ايمانداران، يك نبرد دائمي وجود دارد، بين عملي كه بايد انجام بدهيم، و عملي كه وسوسه مي شويم، انجام دهيم. خدا آفريننده و معمار ماست و ما را طوري طراحي كرده است، كه بتوانيم تحمل فشارهاي زندگي را داشته باشيم، اما بايستي به خدا اعتماد نمائيم كه او هميشه حاكم است و همچنين به اقتداري خدا در عيسي مسيح بما داده است، ايمان داشته باشيم.

ادامه مطلب

خدا در جنگهای ما همیشه حاضر است

ما در زندگی با چالشها و مشکلاتی روبرو هستیم، که گاهی ممکن است، تصور نمائیم تنها هستیم، اما بایستی به این درک برسیم که خدا در مشکلات همراه ماست، بایستی حضور خدا را تشخیص داده و اجازه دهیم که خداوند سهم خود را انجام دهد. کافیست بر پریشانی و استرس های خود غلبه کرده و از تقلاهای بی ثمر دست برداریم و تنها سهم خود را در مشکلات انجام داده، آنوقت خواهیم دید که خدا در همان وضیعت سخت جلال خود را ظاهر خواهد کرد و کمکمان میکند.

ادامه مطلب

آیا آماده دریافت شفا از خدا هستیم؟

خداوند در هرزمانی طالب شفای انسانها و نجات آنها میباشد، اما بایستی طالب این شفا باشیم و با ایمان و با تمام وجودمان آنرا را بطلبیم. ممکن است در زندگی مشکلات زیادی داشته ایم، اما به آنها عادت کرده و حاضر نیستیم از آن وضیعت خارج شویم. عیسی همیشه با ماست، پس بجای تمرکز روی مشکلات بایستی روی شفا تمرکز کرده و حضور خداوند را بطلبیم و با ایمان و اعتماد به خدا درون خود را تغییر دهیم تا شرایط تغییر یابد. ایمان بدون عمل مرده است.

ادامه مطلب

چگونه ناتوانی‌های خود را به حضور خدا ببریم؟

داستان آن مرد مفلوج را خوانده‌اید که به کمک دوستانش از سقف محل اقامت عیسی به حضور او پایین برده شد؟ گاه ممکن است ما هم از ناتوانی‌های خود در زندگی تشک‌هایی درست می‌کنیم و زندگی خود را بر آنها بگذرانیم. آیا دوستانی دارید که در چنین شرایطی شما را به حضور عیسی ببرند؟ (مرقس باب ۲آیه ۱تا ۵)

ادامه مطلب

بینش روحانی

شک و عدم اطمینان در زندگی‌ِ روحانی عموما نشأت گرفته از بینش روحانیِ غلط و سردرگمی در موانع آن می‌باشد. اما زمانی‌ که این بینش تغییر کند، رشد و نمو روحانی در فکر و دل شکل گرفته و شخصیت روحانی والایی در شخص شروع به شکل گرفتن می‌کند، آنچنان که در سلوس طرسوسی اتفاق افتاد و از او پولس، رسولِ بزرگ خداوند را ساخت.

ادامه مطلب

دعای در تنگی

زمان‌های بسیاری در زندگی‌ هست که ما در ضعف، بیماری و یا مشکل هستیم و در آن زمان‌ها با دعا و استغاثه به حضورِ خدا می‌رویم. شخصی‌ که در چنین شرایطی به خدا دعا می‌کند به واقعیتی عمیق از خدا ایمان دارد. این واقعیت چیست؟ چرا دعای ما در تنگی خدا را جلال میدهد؟

ادامه مطلب

جوانی‌ تو تازه و احیا خواهد شد

داوود، پادشاه اسرائیل از نظر مادی همه‌چیز داشت، اما با تمامِ این داشته‌ها، اقرار می‌کند که که تنها خداست که میتواند به او رضایتِ کامل را بدهد. امروز این دولت و ثروتِ روحانی در مسیح برای ما فراهم گشته‌است. زمانی‌ که از کلامِ خدا تغذیه می‌شویم جوانی‌ ما نیز تازه‌میشود.

ادامه مطلب

آرامی در خداوند

در کلامِ خدا بسیار دفعاتی وجود دارد که خدا آرامی را به فرزندان خود وعده میدهد. ولی‌ این آرامی چگونه آرامی‌ای می‌باشد؟ چگونه می‌توان به این ساحلِ امنِ آرامش رسید؟

ادامه مطلب

روح راستی

مسیح خدمت عمده روح القدس به ایمانداران را به سکونت و همراهی روح «در آنها» و «با آنها» دانست. روح القدس ما را در درک و فهم کلام خدا یاری میدهد. در غیر این صورت با مجموعه‌ای از مفاهیم ادارک نشده الهیاتی مواجه خواهیم بود.

ادامه مطلب