افشین لطیف‌زاده

فریادی از عمق وجود

همه ما در زندگی درد و رنج را بمعنای عمیق آن تجربه کرده ایم، مزمورنگار چه راهی برای خروج از این وضیعت معرفی می کند.

ادامه مطلب

وقتی ساده ترین عجیب ترین می شود

همه ما در زندگی با بیم و امید حرکت میکنیم. یعقوب نیز برای فرار از ترسها و رسیدن به آرزوها سفری در پیش گرفت، اما خداوند او را در این سفر ملاقات کرد. ملاقات با خدا چه تغییراتی در زندگیش ایجاد کرد؟

ادامه مطلب

ستیز و ستایش

در آیه 6 از مزمور 149 در مورد ستایش خداوند و شمشیر دو دم صحبت شده است. در وجود ما انسانها قلمروهائی وجود دارند که ضد خداست و بایستی دائما با آنها مبارزه نمائیم و تا زمانیکه با این قلمرو ها مبارزه نکنیم، نمیتوانیم ستایش و پرستشی واقعی داشته باشیم. سه قلمروئی که بایستی با آنها مبازه نمائیم: 1- تصویری که از خودمان به دیگران ارائه میکنیم: بعضی از انسانها دائما در این تفکر هستند که دیگران در مورد آنها چه تصویری دارند که با یستی باین مسئله مبارزه نمائیم. 2- غرق شدگی در خود: گاهی آنقدر غرق و نگران افکار خود هستیم که نمیتوانیم خدا را ستایش و پرستش نمائیم. 3- راحت طلبی: بایستی بر ضد

ادامه مطلب

زمانی که می بُری

همه ما در زندگی کم آوردن و بُریدن را تجربه می کنیم. موسی و خدا هم از این تجربه عبور کردند.موسی چه راه خروجی را در لحظه کم آوردن معرفی می کند؟

ادامه مطلب

حیات همچون هدیه

بیشتر خدا را بپرستیم.این مزمور کمک می‌کند تا این جهان را نه فقط مخلوقِ یکبارهٔ خدا، بلکه عرصهٔ حضور و عملِ دائمی خدا ببینیم و در او اسودگی‌ِ خاطر یابیم.

ادامه مطلب

مزامیر لعن: تقدیمِ خشم و نفرت در اسرائیل به خدا

جایگاهِ مزامیر لعن برای مسیحیان چیست؟ با احساساتِ منفی‌، خشم و نفرت خود چه می‌کنیم؟ مزمور ۱۰۹ به این سوالاتِ زندگی‌ پاسخ میدهد.

ادامه مطلب

تضاد تسلی‌بخش

چه رابطه‌ای میا‌‌ن آسیب‌پذیری ما و جاودانگیِ خدا وجود دارد؟ آیا جاودانگی الهی میتواند بجای غم و ترس، منبع امید و شادی باشد؟ مزمورِ ۱۰۲ به این سوالات پاسخ میدهد.

ادامه مطلب

مزامیر: دعوت به رابطه‌ای زنده و پویا

درآمدی بر سری تعالیم کلیسا از کتاب مزامیر: کتابِ مزامیر به عنوان سرودنامه یا کتاب دعای قوم یهود، از مهمترین منابع تعلیمی در کلام خدا می‌باشد که در آن نقشه ارتباطی‌ خدا با مردمان به تصویر کشیده، و از آدمیان دعوت به رابطه‌ای زنده و پویا میشود.

ادامه مطلب

آژان‌کشی‌ در میا‌نِ ایمانداران

در انجام مأموریت کلیسا چهار ضربه و شکست می‌توانند نقش تضعیف کننده داشته باشند. در این رابطه تصویرِ اجتماعی کلیسا، انکارِ دعوتِ آن، نادیده‌گرفتنِ حکمت و ضربه به هویتِ کلیسا بررسی می‌شود.

ادامه مطلب

سفرِ آزادی

آزادی نتیجهٔ گفتگوی دو داستان می‌باشد. روایتِ رهایی و روایتِ بندگی و گرفتاری. اما عیسی مسیح داستانِ جدیدی را به قلمرو داستانِ کهنه‌‌ی ما می‌-آورد و وقتی‌ به صدای او گوش میدهیم، فرایندِ آزادیِ ما آغاز میشود.

ادامه مطلب