زیستن بر اساس اهداف الهی

{s5_mp3}http://icfonline.co.uk/wp-content/uploads/sermons/saro041112_1200.mp3{/s5_mp3}

چرا باید زندگی هدفمندی داشت؟ چه وقت اهداف من، اهداف الهی می شود؟ این اهداف چطور به رشد شخصیت من کمک می‌کنند؟

 

 

 


 

 

زیستن براساس اهداف الهی

«زندگی هدفمند»

 

“بر سر درستکاران برکت هاست.” امثال ١٠ : ۶

 

چرا باید زندگی هدفمندی داشت؟

 

١- اهداف الهی به من امید می دهد

“من چطور می توانم این وضع را تحمل کنم؟ به چه امیدی به زندگی خود ادامه دهم ؟ ” ایوب ۶: ۱ ۱

۲- اهداف الهی نیروی مرا متمرکز میکند

“پس من این گونه می دوم، نه چون کسی که بی هدف است؛ و مشت می زنم، نه چون کسی که هوا را بزند.” اوّل قرنتیان ۹: ۲۶

۳- اهداف الهی ایمانم را تقویت میکند

“آنچه از ایمان نباشد گناه است.” رومیان ۱۴: ۲۳

“بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت.” عبرانیان ۱۱: ۶

“بنابر ایمانتان برایتان انجام شود.” متی ۹: ۲۹

۴- اهداف الهی باعث رشد شخصیت من میشود

“خداوند از اعمال بدکاران متنفر است، امّا پیروان راستی را دوست می دارد.” امثال ۱۵: ۹

«آن که نیکویی را بجوید، مقبول خواهد شد، اما آن که جویای بدی باشد، بر سرش خواهد آمد.» امثال ۱۱: ۲۷

چه وقت اهداف من، اهداف الهی می شود؟

 

۱- وقتی آنها بر مبنای نقشه هایی باشد که خدا برای من دارد

اهداف خدا برای من:

۱. شناخت او ——- توبه و ایمان آوردن —— (Know)

۲. رشد در او ——- شاگردسازی —— (Grow)

۳. خدمت به او —— به کار بردن عطایا در کلیسا —— (Serve)

۴. شهادت دربارۀ او ——– خدمت در جامعه ——– (Share)

۵. احترام به او ——– پرستش ——- (Honor)

 

“پس من که به خاطر خداوند در بندم، از شما تمنا دارم به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است، رفتار کنید.” افسسیان ۴: ۱

“…در حدودی فخر می کنیم که خدا برایمان معین کرده است.” دوّم قرنتیان ۱۰: ۱۳

«اینک من خود میآیم تا ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم» عبراینان ۱۰: ۷

پولس: “پس من این گونه می دوم، نه چون کسی که بی هدف است…” اوّل قرنتیان ۹: ۲۶

۲- وقتی هدف آنها جلال خدا باشد

“پس هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و خواه هر کار دیگر، همه را برای جلال خدا بکنید.” اوّل قرنتیان ۱۰: ۳۱

۳- وقتی انگیزه آنها محبت باشد

“بلکه همه چیز را در قیاس با برتری شناخت خداوندم مسیح عیسی، زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز را از کف داده ام…می خواهم مسیح و نیروی رستاخیزش را بشناسم و در رنجهای او سهیم شده، با مرگش همشکل گردم، تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم.” فیلیپیان ۳: ۸ – ۱۱

“هیچ کس هرگز خدا را ندیده است، امّا اگر یکدیگر را محبت کنیم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما به کمال رسیده است.” اوّل یوحنا ۴: ۱۲

“طریق محبت را پیروی کنید…” اوّل قرنتیان ۱۴: ۱

دعای فرانسیس آسیسی:

ای خداوند مرا وسیله بساز تا صلح و صفای تو را بر قرار سازم

ببخشای تا

بذر محبت بکارم در آنجا که نفرت هست

بذر بخشش در آنجا که جراحت هست

بذر ایمان در آنجا که شک هست

بذر امید در آنجا که نا امیدی هست

بذر نور در آنجا که تاریکیست

بذر شادی در آنجا که اندوه هست

ای استاد الهی ببخششای تا

باعث تسلی شوم بیش از آنکه خواهان دریافت تسلی از دیگران باشم

دیگران را درک کنم بیش از آنکه بخواهم آنان مرا درک کنند

محبت کنم بیش از آنکه انتظار محبت داشته باشم

زیرا که در دادن است که دریافت می کنی

در بخشیدن است که بخشیده می شوی

و در مردن است که برای زندگی جاودان زاده می شویم. آمین

۴- وقتی به قدرت خدا به آن اهداف نائل شوم

“با تمام دل خود به خداوند اعتماد کن و بر عقل خود تکیه منما. در هر کاری که انجام می دهی خدا را در نظر داشته باش و او در تمام کارهایت تو را موفق خواهد ساخت.” امثال ۳: ۵ – ۶

“خداوند می گوید: نه به قدرت، نه به قوت، بلکه به روح من.” زکریا ۴: ۶

“شما حتی نمی دانید فردا چه خواهد شد…پس باید چنین بگویید:اگر خدا بخواهد، زنده می مانیم و چنین و چنان می کنیم.” یعقوب ۴: ۱۴ – ۱۵

“آیا تا این حد نادانید که با روح آغاز کردید و اکنون می خواهید با تلاش انسانی به مقصد برسید.” غلاطیان ۳:۳

“انسان در فکر خود نقشه ها می کشد، امّا خداوند او را در انجام آنها هدایت می کند.” امثال ۱۶: ۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن