عید و آشتی: چطور با خدا و دیگران آشتی کنیم؟

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
76
0

یکی از مهمترین مهارتهای زندگی اینست که چطور اختلافات را در روابطمان حل نمائیم.
اما چه موانعی در این مسیر گریبان گیر ماست؟ چه قدمها اولیه اى را میتوان از کلام خدا در این رابطه آموخت؟ 
واعظ: کشیش منصور برجی

نظرات فیسبوکی