ورود به فصل تازه

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
284
7

یوشع ٣: ١-١٧
آیا دوست دارید فصل تازه ای در زندگی شما شروع شود؟ کلمه تازه باعث می گردد که قلب ما شاد شود. اما برای تازگی بایستی از محیطهای امن زندگی خود خارج شده و به خدا اعتماد نمائیم، نبایستی از تغییر بترسیم، بلکه با انعطاف پذیری و شجاعت از بیابانهای زندگی رد شویم، در این راه با نگاهی امید وارانه به جلو نگاه کرده و بر خدا متمرکز باشیم و وفادارانه با خدا قدم برداریم.

نظرات فیسبوکی