کلیسای آزار دیده چه درسهایی بما می آموزد

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
222
0

در دنیائی زندگی میکنیم که افراد زیادی بخاطر ایمانشان به عیسی مسیح تحت جفا بوده و هستند، اما داستان زندگی و رنج این افراد می تواند در سلوک ما با خدا بسیار مفید باشد وحقیقتهای  زیادی را در زندگی روحانی ما روشن نماید.

در این موعظه با سه درس مهمی که کلیسا آزار دیده بما می دهد، آشنا خواهیم شد:

۱- اگر می خواهیم با خدا راه برویم، بایستی از سر صداهای این دنیا ایزوله شویم و برای خود سلولی انفرادی با خدا بسازیم.

۲- خدا حاکم بر همه چیز است، پس بایستی تسلیم اراده او گردیم و اگر زندگیمان مانند کلافی سر در گم میباشد، بدانیم که سر این کلاف در دستان قدرتمند خداست.

۳- از معیار های مصرف گرائی این دنیا دوری کنیم. مصرف گرائی میتواند ایمان افراد را نابود نماید.w

نظرات فیسبوکی