پدری که خدا برای فرزندش برگزید

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
365
0

سالهای اولیه زندگی مسیح، از نوزادی تا بزرگسالی در خانواده ای گذشت که خدا هم مادر و هم پدر خوانده اش را برگزید. یوسف، پدر خوانده عیسی، چه ویژگیهایی داشت که او را در نظر خدا خجسته و مبارک ساخته؟

نظرات فیسبوکی