خدای وفادار

نظری موجود نیست
موعظه‌ها
1K
0
خداوند ما خدایی وفادار و امین است، او صخره ماست و همیشه در کنار ما می باشد. خداوند در نجات و رستگاری ما،در محبت کردن به ما، در برآورده کردن نیازها و آرزوهای ما و درهدایت و محافظت ما امین و وفادار است.
چشمان خداوند همیشه بسوی ماست، اما نکته ای بسیار مهم در اینجا مطرح می باشد و آن اینست که بایستی ما نیز همیشه به او اعتماد داشته باشیم و هیچگاه در امانت و وفاداری او شک ننمائیم.

نظرات فیسبوکی