چرا زنده را از میان مردگان می طلبید؟

مسیح زنده شده تا همه چیزهای مرده را در ما زنده گرداند، و ما را شریک حیات و قوت قیامت خود سازد. پرسش فرشتگان از کسانی که برای دیدن عیسی به محل دفن او رفته بودند امروز نیز برای ما بیدار کننده است. آیا عیسی زنده را در در ارتباطات مرده، یا احکام خشک و بی روح مذهبی جستجو می‌کنید؟

نظرات فیسبوکی

نظرات سایت

  1. khalil jeizn
    پاسخ

    برادر عزیز ودوست داشتنی ما ادوارد عزیز برکت قوت و سر افرازی شما را از خداوند ما عیسی مسیح خواهانیم